SPŠT Bardejov

Kurz žiakov ZŠ na PC

Stredná priemyselná škola žiakom základných škôl ponúkla kurz písania na počítači. O tento kurz prejavili záujem žiaci zo ZŠ MŠ Gaboltov, CZŠ sv. Egídia v Bardejove a žiačky III. ZŠ v Bardejove. Kurz sme začali 6. novembra 2017 a trval do 5. februára 2018. Každý pondelok v čase od 14.00 do 16.00 sme sa stretávali v učebni

Čitať ďalej

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 10. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci 2. D triedy a 2. C triedy. Kritériá súťaže boli: – dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise, – dodržať percento presnosti odpisu do 0,20. Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo

Čitať ďalej