Kurz žiakov ZŠ na PC

Stredná priemyselná škola žiakom základných škôl ponúkla kurz písania na počítači. O tento kurz prejavili záujem žiaci zo ZŠ MŠ Gaboltov, CZŠ sv. Egídia v Bardejove a žiačky III. ZŠ v Bardejove.

Kurz sme začali 6. novembra 2017 a trval do 5. februára 2018. Každý pondelok v čase od

14.00 do 16.00 sme sa stretávali v učebni č. 35, aby sme nadobudli  zručnosť v písaní desaťprstovou hmatovou metódou na počítači bez vyhľadávania písmen zrakom. Táto technika vedie k veľkým úsporám času. Po celý čas trvania kurzu sme pracovali v programe ATF, ktorý obsahuje lekcie a snímky hmatov, slov, viet a textu. Každú snímku sme  precvičovali  tak dlho, kým sme nedosiahli  aspoň požadovanú presnosť. Text zvolenej snímky sme precvičovali rozličnými formami. Základnou možnosťou bolo  opakovanie snímky. Žiaci po celý čas trvania kurzu húževnato pracovali, súťažili medzi sebou o najlepší odpis. Cieľom kurzu bolo prebrať písmená od prvej až po 13. lekciu, čo sa nám podarilo. Čitať ďalej

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 10. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci 2. D triedy a 2. C triedy. Kritériá súťaže boli:

– dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,

– dodržať percento presnosti odpisu do 0,20.

Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo ich výsledok bol hodnotený z hľadiska dvoch kritérií, a to v odpise na rýchlosť a presnosť. Medzi víťazov patria:

1. Erik Gaži počtom 2086 úderov

2. Lukáš Chrenko počtom 2013 úderov

3. Marek Švec počtom úderov 1945

Svoje výkony by mohli potvrdiť v budúcom školskom roku na krajských pretekoch v Poprade. Veríme, že využijú túto možnosť a my im prajeme veľa úspechov a rýchle prsty. Čitať ďalej