Voľné pondelky v máji

Priebeh vyučovania počas 30.4. a 7.5. bude následovný:
30.4.2012 – riaditeľské voľno z technicko-prevádzkových dôvodov
7.5.2012 – voľno. Vyučovanie sa nahradí v stredu 2.5.2012 v čase od 14:15 hod. do 17:40 hod. (30 min. vyučovacie hodiny)