SPŠT Bardejov

Valentín 2013

14. február 2013 sme sa na našej škole rozhodli prežiť netradičným spôsobom. Dievčatá 3. C, 2. B a 2. A triedy, menovite Jana Šellongová, Natália Kolcunová, Veronika Ondková a Martina Nováková  si na tento deň pripravovali prekvapenie v podobe červených srdiečok, nástenky a rozdávania sladkostí. Ráno čakali svojich spolužiakov pri zapálených sviečkach a príjemnej hudby, ktorá

Čitať ďalej

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomický“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa.

Čitať ďalej

Finančná gramotnosť

Už po druhý krát navštívil našu školu Mgr. Martin Menšík z nadácie F.A. Hayeka z Bratislavy,  aby svojou dynamickou a odbornou prednáškou obohatil ekonomické vedomosti žiakov štvrtého ročníka a na reálnych príkladoch vysvetlil určité situácie, s ktorými sa žiaci môžu v reálnom živote stretnúť, čo posilnilo vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti. Mgr. Katarína Fottová

Čitať ďalej

Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike Boris Marčok reprezentoval PSK Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Čitať ďalej

Večer plný zábavy a tanca

Študenti, učitelia a hostia Strednej priemyselnej školy v Bardejove sa zabávali na Plese priemyslovákov Večer plný zábavy a tanca Plesová sezóna je v plnom prúde, a tak 31. január 2013 bol dňom tradičného už 34. plesu priemyslovákov. Konal sa v priestoroch firmy OBUV – ŠPECIÁL a do tanca už po

Čitať ďalej