Valentín 2013

14. február 2013 sme sa na našej škole rozhodli prežiť netradičným spôsobom. Dievčatá 3. C, 2. B a 2. A triedy, menovite Jana Šellongová, Natália Kolcunová, Veronika Ondková a Martina Nováková  si na tento deň pripravovali prekvapenie v podobe červených srdiečok, nástenky a rozdávania sladkostí. Ráno čakali svojich spolužiakov pri zapálených sviečkach a príjemnej hudby, ktorá rozozvučala priestory našej školy. O prežitom dni pripájame fotografie. Čitať ďalej

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomický“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. Čitať ďalej

Finančná gramotnosť

Už po druhý krát navštívil našu školu Mgr. Martin Menšík z nadácie F.A. Hayeka z Bratislavy,  aby svojou dynamickou a odbornou prednáškou obohatil ekonomické vedomosti žiakov štvrtého ročníka a na reálnych príkladoch vysvetlil určité situácie, s ktorými sa žiaci môžu v reálnom živote stretnúť, čo posilnilo vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti.

Mgr. Katarína Fottová Čitať ďalej

Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Boris Marčok reprezentoval PSK

Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Čitať ďalej

Večer plný zábavy a tanca

Študenti, učitelia a hostia Strednej priemyselnej školy v Bardejove

sa zabávali na Plese priemyslovákov

Večer plný zábavy a tanca

Plesová sezóna je v plnom prúde, a tak 31. január 2013 bol dňom tradičného už 34. plesu priemyslovákov. Konal sa v priestoroch firmy OBUV – ŠPECIÁL a do tanca už po niekoľko rokov vyhrávala skupina Midit, ktorej členom je aj náš absolvent Andrej Buvalič. Čitať ďalej