Valentín 2013

14. február 2013 sme sa na našej škole rozhodli prežiť netradičným spôsobom. Dievčatá 3. C, 2. B a 2. A triedy, menovite Jana Šellongová, Natália Kolcunová, Veronika Ondková a Martina Nováková  si na tento deň pripravovali prekvapenie v podobe červených srdiečok, nástenky a rozdávania sladkostí. Ráno čakali svojich spolužiakov pri zapálených sviečkach a príjemnej hudby, ktorá rozozvučala priestory našej školy. O prežitom dni pripájame fotografie. » Čítať viac

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomický“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. » Čítať viac

Finančná gramotnosť

Už po druhý krát navštívil našu školu Mgr. Martin Menšík z nadácie F.A. Hayeka z Bratislavy,  aby svojou dynamickou a odbornou prednáškou obohatil ekonomické vedomosti žiakov štvrtého ročníka a na reálnych príkladoch vysvetlil určité situácie, s ktorými sa žiaci môžu v reálnom živote stretnúť, čo posilnilo vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti.

Mgr. Katarína Fottová » Čítať viac

Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Boris Marčok reprezentoval PSK

Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. » Čítať viac

Večer plný zábavy a tanca

Študenti, učitelia a hostia Strednej priemyselnej školy v Bardejove

sa zabávali na Plese priemyslovákov

Večer plný zábavy a tanca

Plesová sezóna je v plnom prúde, a tak 31. január 2013 bol dňom tradičného už 34. plesu priemyslovákov. Konal sa v priestoroch firmy OBUV – ŠPECIÁL a do tanca už po niekoľko rokov vyhrávala skupina Midit, ktorej členom je aj náš absolvent Andrej Buvalič. » Čítať viac