SPŠT Bardejov

30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami. Vo vestibule školy boli umiestnené propagačné panely, ktoré  faktografickými údajmi i dobovými fotografiami pripomínali udalosti vo vtedajšom Československu na ceste k slobode a demokracii i významné medzníky samostatnej Slovenskej republiky. Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého podujatia

Čitať ďalej

Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

Študenti 1. a 2. ročníka Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove sa už tradične každoročne zapájajú do projektu  Záložka do knihy, ktorý vyhlasuje Slovenská národná knižnica v Bratislave. Tento ročník sa spájal s 30. výročím Nežnej revolúcie, a tak témou boli Významné osobnosti v boji za demokraciu.

Čitať ďalej