SPŠT Bardejov

Tokajícka tragédia

Každoročne 8. mája si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a porážku fašizmu. Pri tejto príležitosti žiaci I.A a I.C sa zúčastnili exkurzie po pamätných miestach tejto tragédie v našom regióne. Hlavným cieľom bola návšteva Tokajíka – dediny na severovýchode Slovenska. Pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi tam nemeckí vojaci popravili 32 miestnych mužov. Dodnes tam

Čitať ďalej

Exkurzia v Úpravovni vody

V rámci týždňa, kedy na našej škole prebiehali maturitné skúšky, žiaci 1.A a 1.C v utorok 29.5.2018 navštívili úpravovňu vody. Exkurziou nás sprevádzali pracovníci úpravovne vody, ktorí vysvetlili žiakom, ako sa pre mesto Bardejov upravuje voda, ktorá sa používa ako pitná voda v domácnostiach. Voda sa získava z podzemných a povrchových zdrojov a následne sa čistí

Čitať ďalej

EXPERT GENIALITY SHOW 2017/2018

celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Úspešní naši študenti v konkurencii 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim. Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí nasledujúcim študentom:

Čitať ďalej

KREATÍVNA INFORMATIKA

4. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove VÍŤAZI téma: INFORMATIKA OČAMI ŠTUDENTOV miesto Patrik Sidor 2.B miesto Alex Philippi 2.C miesto Ján Sabol 2.A téma: MILUJ ŽIVOT, NIE DROGY miesto Matúš Volk 2.C miesto Stanislav Bialobok 2.C miesto Markus Haluška 2.C téma: VYČISTIME SI SVET miesto František Onderko 2.C miesto Patrik

Čitať ďalej

Roadshow Moja story, tvoja story

Vážení študenti, Naša stredná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás

Čitať ďalej

Stredoškolská súťaž YTONG

Spoločnosť Ytong podporuje mladých študentov stredných priemyselných škôl so stavebným zameraním, pre ktorých každoročne vyhlasuje študentskú súťaž o najlepší študentský projekt rodinného, bytového domu alebo občianskym s využitím systému Ytong. Do tejto súťaže sa tohto roku pod vedením Ing. Hovnacovej a Ing. Priputenovej zapojili žiaci 3.A triedy, Martina Želizňáková, René

Čitať ďalej

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJ TRIEDU

ŽŠR spolu s vedením našej školy vyhlásili v školskom roku 2017/2018 po prvýkrát  súťaž o NAJ triedu Strednej priemyselnej školy v Bardejove. V čase od 1. októbra 2017 do 30.apríla 2018 sme podľa vopred stanovených kritérií zapisovali do tabuľky body – za aktualizáciu nástenky, za správanie žiakov a v neposlednom

Čitať ďalej