Svetový deň vody

22. marec je svetovým dňom vody. Pri tejto príležitosti sme v piatok, 21.3.2014, usporiadali besedu s Ing. Helenou Hrozekovou, pracovníčkou Regionálneho ústavu zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa v rámci hodín ekológie a environmentálneho vzdelávania zúčastnili triedy 1.B a 1.D. Čitať ďalej

Zisťovanie postojov k športu v Bardejove (SPŠ)

Milí žiaci,

obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu.
Máte v rukách krátky dotazník. Prosím o jeho zodpovedné vyplnenie a pravdivú odpoveď na každú otázku.
Dotazník je súčasťou môjho štúdia na FTVŠ UK v Bratislave a slúži mi k vypracovaniu záverečnej bakalárskej práce.
Všetky údaje, ktoré do dotazníka vpíšete, budú slúžiť len tomuto uvedenému účelu a Vaša osoba zostane v anonymite.
Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a spoluprácu.

Matúš Rusnák Čitať ďalej

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 10. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci 2. D triedy a 2. C triedy. Kritériá súťaže boli:

– dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,

– dodržať percento presnosti odpisu do 0,20.

Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo ich výsledok bol hodnotený z hľadiska dvoch kritérií, a to v odpise na rýchlosť a presnosť. Medzi víťazov patria:

1. Erik Gaži počtom 2086 úderov

2. Lukáš Chrenko počtom 2013 úderov

3. Marek Švec počtom úderov 1945

Svoje výkony by mohli potvrdiť v budúcom školskom roku na krajských pretekoch v Poprade. Veríme, že využijú túto možnosť a my im prajeme veľa úspechov a rýchle prsty. Čitať ďalej