SPŠT Bardejov

Prístupy do EduPage

V prípade potreby zaslania prístupových údajov do Edupage kontaktujte: – triedneho učiteľa/triednu učiteľku, – správcu siete na adrese administrator@spsbj.sk (ten zašle údaje len v prípade, že sa žiadosť zašle z emailu, ktorý je v školskom systéme, inak prepošle žiadosť TU). Pripomíname tiež, že pedagógovia majú zriadené pracovné emailové adresy v

Čitať ďalej

Koronavírus – posun termínov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku

Čitať ďalej

13. marca 2020 – riaditeľské voľno

V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja vyhlasujeme na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“ pre žiakov. Ďalšie pokyny budú

Čitať ďalej

Koronavírus

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti!!! V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur!!! Zabezpečte, aby tieto

Čitať ďalej

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR: „Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v

Čitať ďalej