Štúrovci z pohľadu predsedu Matice slovenskej

Dve triedy SPŠT, I. B a III. A, si 28.9.2022 vypočuli prednášku predsedu Matice slovenskej o štúrovcoch. Na dvoch vyučovacích hodinách sa snažil Marián Gešper zaujať študentov výkladom širšieho kontextu príčin, postojov, cieľov i dopadu ideí a činov vedúcich osobností štúrovskej generácie na spoločnosť v čase ich života a poukázal aj na presah ich zásluh do ďalšieho vývoja smerujúceho až k samostatnej Slovenskej republike. Odmenou za aktívnu účasť študentov na prednáške boli publikácie Matice slovenskej, ktoré môžu žiaci aj učitelia využiť pri ďalšom štúdiu. Netradičné hodiny boli obohatením a spestrením výučby.

Čitať ďalej

Stretnutie tretiakov so sociálnou pedagogičkou

Dňa 8.6 žiaci 3. ročníkov absolvovali prednášku s Mgr. Miriam Kukulskou z CPPPaP v Bardejove na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Cieľom stretnutia bolo dostať do povedomia poslucháčov riziká a prevenciu, ktoré súvisia s touto rozšírenou trestnou činnosťou. Prednášajúca ponúkla žiakom súbor informácií, ako znižovať riziko obchodovania s ľuďmi pri vycestovaní za prácou, ako byť opatrný pri výbere práce v zahraničí, naučiť sa overovať zdroje ponúk a byť ostražitý v prejavovaní dôvery ľuďom. Žiaci mali možnosť sledovať aj DVD s obsahom výpovedí ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Veríme, že si z tohto podujatia odnesú poznatky, ktoré im v budúcnosti pomôžu chrániť sa pred  touto závažnou kriminálnou činnosťou.;

Čitať ďalej

Konferencie o budúcnosti Európy

Milí študenti,Slovensko, ale aj celý svet sa v súčasnosti pasuje s rôznymi problémami a výzvami, o ktorých prebieha živá diskusia na rôznych úrovniach. V tejto súvislosti vám preto dávame do pozornosti niekoľko zaujímavých videí na rôzne témy, nad ktorými sa zamýšľajú nielen naši poslanci Európskeho parlamentu, ale aj rôzni analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu. Tieto videá vznikli pri príležitosti konania Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá nedávno prebehla v online prostredí a ktorej sa zúčastnilo vyše 700 000 ľudí, ktorým budúcnosť a smerovanie Európy nie sú ľahostajné.Veríme, že aj vy si medzi zverejnenými videami nájdete tému, ktorá vás zaujme. CoFoE: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpaniezáleží na Slovenskuhttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x89tb6rtasrfoe-06/20268/ CoFoE: Občania EÚ chcú, aby bola Únia silným globálnych hráčomhttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x887s47tasrfoe-5/20081/ CoFoE: SR musí zabrať v príprave na príchod umelej inteligencie,hovorí Lexmannhttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x87p5l7tasrfoe-04/19984/ CoFoE: Zdravie musí byť prioritou EÚ; zhodli sa Brozmanová,Smatana a Pažitnýhttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/ Hovoriť o budúcnosti Európy má zmysel – tvrdia Bilčík,Šimečka a Wiezikhttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x863xaetasrfoe-02/19768/ R. Sermek: CoFoE je o sebareflexii EÚ, impulzom bolo aj referendum obrexitehttps://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x85wf4btasrfoe1_sermek/19717/

Čitať ďalej

Fašizmus z pohľadu odborníka

Dištančné vzdelávanie má okrem nesporných záporných stránok aj pár výhod. Jednu z nich sme využili na to, aby sme si 14. 4. 2021 na online besedu pozvali odborníka na fašizmus – Mgr. Jakuba Drábika, PhD. – historika, vysokoškolského pedagóga a samostatného vedeckého pracovníka Historického ústavu SAV. Študenti 1. A a 1. C triedy a učitelia občianskej náuky a dejepisu sa dozvedeli viac o základoch, princípoch fašizmu, o spôsoboch komunikácie fašistických vodcov, o symboloch a hrozbách fašizmu. Mať správne, pravdivé informácie, vedieť sa orientovať v spleti dezinformácií a vedieť oponovať je veľmi dôležité pre rozvoj občianskych kompetencií a kritického myslenia mladých ľudí.

Čitať ďalej

Odborné vzdelávanie bez hraníc Beseda projekt Erasmus

V rámci projektu Erasmus+ sa dňa 13.2.2020  uskutočnila beseda na tému Odborné vzdelávanie bez hraníc v kontexte žiaci žiakom. Na tomto zaujímavom stretnutí sa žiaci, ktorí absolvovali krátkodobé mobility v Prahe (informatici) a vo Viedni (elektrotechnici), podelili o svoje získané vedomosti a kompetencie, ale aj o svoje skúseností a zážitky. Žiakom z druhého a tretieho ročníka prostredníctvom svojich prezentácií predstavili, čo všetko získali  prostredníctvom zahraničnej stáže. Priblížili svoje pracoviská, získané skúsenosti z pracovného procesu, z riadenia firmy i čo im celý pobyt priniesol. Porozprávali o kultúrnych akciách, ktoré absolvovali cez víkendy, ale aj o tom, ako sa museli „sami o seba“ postarať za tri týždne. Tieto príbehy boli najvtipnejšie. Svojim mladším spolužiakom odporučili, aby sa zaujímali o takéto projekty a využili ich, ak to škola ponúka. Spolužiaci najčastejšie kládli otázky týkajúce sa financií – čo bolo z projektu uhradené, či dostali vreckové, či našli cestu na pracovisko, ako sa im pracovalo, aké bolo stravovanie, či neboli hladní, kedy museli ráno vstávať, či by ešte išli znova, ak by mali možnosť. Otázkam nebolo konca kraja…

Čitať ďalej

Deň Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil podujatie pod názvom Deň PSK 2019, ktorý sa konal 12. novembra 2019. Aj Stredná priemyselná škola technická v Bardejove pripravila celý rad aktivít a podujatí. Prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa uskutočnila v atmosfére osláv novembrových dní spred 30 rokov. Vo vestibule školy boli pripravené propagačné panely tematicky zamerané na faktografické údaje o našom kraji, kultúrnom dedičstve či prírodných krásach. Hodiny občianskej náuky a dejepisu sa niesli v duchu týchto významných podujatí, aby tak sme viac priblížili a spoznali  kraj, v ktorom žijeme.

Čitať ďalej

This is 21

Aj naša škola sa 8. novembra zapojila do projektu „This is 21“ (Priprav sa na 21. storočie). 80 osobností z biznisu a spoločenského života sa 8. novembra vrátilo na svoje stredné školy vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva. Aj naši študenti II.C, III.B, III.C a IV.C radi privítali bývalého absolventa Mária Babeja s jeho životným príbehom. Ďakujeme za skvelú motivujúcu prednášku. 🙂 Naskilluj sa! https://zcu.io/Mh3L/   Organizátori: RNDr. Oľga Poliaková, Mgr. Jakub Grohoľ

Čitať ďalej

Poruchy príjmu potravy

V rámci projektu „Chuť žiť“ sa uskutočnil workshop na našej škole na tému „Poruchy príjmu potravy“ dňa 25.9.2019 pre žiakov tried 2.A, 2,B a 2.C Téma bola rozoberaná  na jednotlivých stanovištiach z rôznych pohľadov. Workshopy viedla Valentína Sedileková, liečená anorektička, ktorej príbeh odborne dopĺňali psychiatri, psychológovia pod  odbornou garanciou Mudr. Martiny Paulínyovej, zdravotníci či nutriční špecialisti pod odbornou garanciou nutricionistky Ivany Mesárošovej.   Žiaci sa interaktívnou formou dozvedeli: Aké sú dôsledky držania diéty v mladom veku? Môže viesť diéta k PPP? Mení sa postoj k človeku, keď je chudý/obézny? Prečo mať rád vlastné telo? Aké sú mýty a fakty o PPP? Aké je to prejsť si touto chorobou? Ako rozoznať PPP u druhých a ako im pomôcť? Čo sú skutočné PPP? Prečo sú nebezpečné? Ako sa stravovať?

Čitať ďalej