33. ples priemyslovákov

Takmer do roka a do dňa študenti a učitelia Strednej priemyselnej školy v Bardejove v dôverne známych priestoroch spoločenskej sály UBUV-ŠPECIÁL sa stretli už na 33. ročníku tradičného Plesu priemyslovákov. Celý večer sa niesol v príjemnej sviatočnej atmosfére naplnenej prirodzenou túžbou zabaviť sa a tak sa odpútať od každodenných školských povinností. Čitať ďalej