SPŠ potvrdila prvenstvo

Na stránkach Bardejovských novostí ste sa už mohli dočítať o vynikajúcom úspechu študentov Strednej priemyselnej školy v Bardejove v študentskej súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Študenti Marián Lipták a Jozef Maňko so svojou prácou Využitie 3D modelovania v strojárstve postúpili do celoslovenskej prehliadky v Modre, kde v náročnej konkurencii si vybojovali cenné 3. miesto.
Študenti stredných škôl si môžu preveriť svoje schopnosti aj v prestížnej súťaži Pro/DESKTOP AWARDS o najlepšiu konštrukčnú prácu vymodelovanú v priestore – 3D pomocou výpočtovej techniky. Na Slovensku je 80 škôl disponujúcich softwerom Pro/DESKTOP a 6 škôl pracuje v Pro/ENGINEER.
Do celoslovenského kola postúpilo 15 prác, z ktorých päť bolo zo SPŠ Bardejov, a to na témy: Skrutkový zdvihák, Hydraulický upínač rúrok, Vŕtací prípravok, Trecia spojka a Spaľovací motor s prevodovkou pod odborným vedením Ing. Petra Simka.
Minulý týždeň 8. – 9. novembra 2006 v Starej Lesnej sa uskutočnilo VIII. stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER A WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže Pro/DESKTOP AWARDS 2006. Jej vyhlasovateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV a IPM SOLUTIONS, spoločnosť dodávajúca spomínaný softwer jednotlivé práce posúdila a hodnotila.
Posledne uvedená práca Spaľovací motor s prevodovkou, ktorej autorom je Marián Lipták, sa umiestnila na výbornom 1. mieste. Obsahom práce je kompletne vymodelovaný štvordobý spaľovací motor, ktorý je čiastočne vytuningovaný s kompletnou animáciou činnosti všetkých pohyblivých častí ako kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, ojnice, piesty, ventilový rozvod a to aj v čiastočnom reze.
I tieto skutočnosti dokazujú, že v súčasnej dobe prebieha renesancia strojárskeho odboru, ktorý sa stále viac stáva atraktívnejším pre mladých ľudí.
Vo svojich záverečných slovách to potvrdil aj generálny manažér IPM SOLUTIONS Peter Šoltés. Veľmi pochvalne sa vyjadril o úrovní prác, ktorá z roka na rok kvalitatívne narastá, a skonštatoval, že je to veľká pomoc pre zamestnávateľov, ktorí potrebujú kvalitných stredoškolsky vzdelaných konštruktérov.
Uvedené výsledky iba potvrdzujú, že SPŠ si zvolila správnu cestu prípravy stredoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí dokážu i v silnej celoštátnej konkurencii suverénne prezentovať svoju nápaditosť a pohotovo realizovať získane odborné vedomosti.

Mgr. Nataša Dzubáková