35. ples priemyslovákov plný tanca, zábavy a dobrej nálady

Život bez sviatočných chvíľ…

…je ako dlhé putovanie bez občerstvenia. Práve tento výstižný citát zaznel v úvode 35. ročníka Plesu priemyslovákov, ktorý sa už tradične konal 31. januára v spoločenskej sále firmy Obuv – Špeciál.

V piatkový podvečer sa slávnostne vyzdobené priestory postupne začali zapĺňať študentmi, učiteľmi, ale i absolventmi Strednej priemyselnej školy v Bardejove. Nasledoval pre nás už známy scenár jedinečného večera, ktorý patril iba nám, študentom bardejovskej priemyslovky. O priebeh celého slávnostného večera sa starali moderátori plesu Miroslava Hankovská a Patrik Pavel v starostlivej réžii Dr. Moniky Kunstovej. Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko slávnostným gongom otvoril večer plný zábavy, tanca a príjemnej nálady. Úvod plesu patril spoločenským tancom profesionálov  tanečnej skupiny Kesel. O dobrú náladu sa celý večer starala  hudobná skupina Midit, ktorá  hneď na začiatku vyhlásila učiteľský a partnerský tanec a všetkých prítomných pozvala na tanečný parket. Pomyselnú tretinu plesu uzatvorila chutná večera a dezert. Čitať ďalej

HODINA S POÉZIOU JÁNA NAGAJDU

V deň odovzdávania polročných vysvedčení sa študenti 2.C, 2.D a 3.C triedy namiesto klasickej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry započúvali do poézie bardejovského básnika Jána Nagajdu.
Autor urobil prierez svojej tvorby, zarecitoval aj výber zo starších zbierok, aby v závere predstavil svoju nateraz ostatnú zbierku – Krídla z pavučín. Priblížil študentom proces tvorby básne od zrodu myšlienky až po vydanie zbierky a povzbudil prípadných budúcich umelcov. Poukázal na svoje literárne vzory a naznačil zdroje motivácie. Porozprával i o svojich koníčkoch, odpovedal na zvedavé otázky a tiež prezradil najbližšie plány a umelecké zámery.
Študenti si mohli prelistovať zbierky a záujemcom a školskej knižnici básnik venoval vybrané zbierky.
Ďakujeme za príjemne strávený čas a do ďalšej tvorby prajeme veľa inšpirácie a vnímavých čitateľov. Čitať ďalej

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa.

Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu práce, resp. ich lepšie pripraví na štúdium na vysokej škole (kreativita, samostatné myslenie, zodpovednosť, sebavedomie, spolupráca; komunikačné zručností a pod.). Čitať ďalej

Regrutačná skupina Prešov na SPŠ

Kpt. Mgr. Marián Sadilek a čat. Alojz Mikula svojou prezentáciou informovali študentov o podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách SR a možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Rozobrali celý proces výberového a prijímacieho konania, čím všetkým musí prejsť žiadateľ od podania si žiadosti o prijatie do štátnej služby až po samotné kroky pred brány útvaru Práporu výcviku v Martine.

Čitať ďalej