SPŠT Bardejov

35. ples priemyslovákov plný tanca, zábavy a dobrej nálady

Život bez sviatočných chvíľ… …je ako dlhé putovanie bez občerstvenia. Práve tento výstižný citát zaznel v úvode 35. ročníka Plesu priemyslovákov, ktorý sa už tradične konal 31. januára v spoločenskej sále firmy Obuv – Špeciál. V piatkový podvečer sa slávnostne vyzdobené priestory postupne začali zapĺňať študentmi, učiteľmi, ale i absolventmi Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

Čitať ďalej

HODINA S POÉZIOU JÁNA NAGAJDU

V deň odovzdávania polročných vysvedčení sa študenti 2.C, 2.D a 3.C triedy namiesto klasickej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry započúvali do poézie bardejovského básnika Jána Nagajdu. Autor urobil prierez svojej tvorby, zarecitoval aj výber zo starších zbierok, aby v závere predstavil svoju nateraz ostatnú zbierku – Krídla z pavučín.

Čitať ďalej

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu

Čitať ďalej

Regrutačná skupina Prešov na SPŠ

Kpt. Mgr. Marián Sadilek a čat. Alojz Mikula svojou prezentáciou informovali študentov o podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách SR a možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Rozobrali celý proces výberového a prijímacieho konania, čím všetkým musí prejsť žiadateľ od podania

Čitať ďalej