SPŠT Bardejov

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Stredná priemyselná škola v Bardejove spolu s ostatnými školami na Slovensku sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2017,  ktoré organizuje MŠVVaŠ SR, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline. 1. decembra 2017 si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – oddelenia epidemiológie Mgr. Mülerová, Mgr.

Čitať ďalej

Živá červená stužka

Žiaci našej školy zviditeľnili 1. december – Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ červenej stužky. V priestoroch našej školy sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka spojili a vytvorili symbol kampane boja proti AIDS – červenú stužku. Na sebe mali časť odevu v červenej farbe, červenú čiapku, ktorú si

Čitať ďalej

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove  popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom. Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a možnostiach jej prevencie. Do 11.  ročníka kampane sa Stredná priemyselná

Čitať ďalej

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ V BARDEJOVE

VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÉHO KVÍZU „Čo vieš o HIV/AIDS?“  V rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY 2016, do ktorej sa naša škola zapojila aj tento rok, boli v mesiacoch október – december zrealizované rôzne aktivity, ktoré smerovali k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS: – umiestnenie plagátu a informácií o aktivitách kampane na informačnej tabuli v škole –

Čitať ďalej

ČERVENÁ STUŽKA – symbol boja proti AIDS na SPŠ

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a HIV. Pod týmto názvom je však ukrytá aj celoslovenská kampaň boja proti tejto chorobe, ktorej deviaty ročník sa konal tento rok. 1. december 2015 nezostal ani na našej škole bez povšimnutia. Vo vestibule našej školy pribudol v tento deň informačný panel, ktorý pripravili dievčatá

Čitať ďalej

DEŇ BOJA PROTI HIV/AIDS NA SPŠ V BARDEJOVE

Reagovali sme na výzvu zapojenia sa do 8. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2014, ktoré organizuje Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka  v Žiline. 1. december – Svetový deň boja proti AIDS preto na našej škole nezostal bez povšimnutia. S pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pod vedením MUDr. Jany Zbyňovskej

Čitať ďalej

Červené stužky na SPŠ

Prvý december je už tradične Svetovým dňom boja proti AIDS a taktiež dňom celoslovenskej kampane Červené stužky. Do ôsmeho ročníka kampane sa Stredná priemyselná škola zapojila v mesiaci september zaregistrovaním a potvrdením aktivít, na ktorých sa chceme podieľať. Keďže symbolom tejto kampane sú červené stužky, dievčatá z 3. C triedy Ľubica Andrejčáková, Miroslava  Hankovská

Čitať ďalej

Cesty prenosu HIV a AIDS

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnila prednáška so žiakmi 2. D  triedy na tému „Cesty prenosu HIV a AIDS“,  ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. V úvode prednášky poskytla aktuálne informácie o AIDS, ktoré je stále hlavne ochorením krajín druhého a tretieho sveta. Len 1,5 mil. zo 42 miliónov žijúcich ľudí

Čitať ďalej