Vianočná akadémia

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme sa naladili na vianočnú nôtu. V aule SPŠt sa zišli všetci žiaci a pedagógovia na vianočnej akadémii, počas ktorej nám študenti pripomenuli slovenské vianočné tradície, zaspievali koledy aj zavinšovali. Po skončení akadémie čakal na každého vianočný punč.

Exkurzia Bratislava – Sereď

História, kultúra a súčasnosť. Tak by sa dali charakterizovať ciele cesty študentov SPŠT 12.-13.12.2023 na západ Slovenska. Prvým bodom programu bola NR SR, prehliadka bola spojená s odborným výkladom Mgr. Ľubomíra Adamišina, nahliadli sme aj do rokovacej sály a vypočuli sme si niekoľko príspevkov v rozprave o RTVS.

Ďalším bodom bol Bratislavský hrad, odtiaľ sme pokračovali so sprievodkyňou pani Lenhardovou kráľovskou cestou po pamiatkach Starého Mesta, zastavili sme sa vstrebať atmosféru bratislavských vianočných trhov a večer sme sa nechali unášať krásnou hudbou a ladnými pohybmi umelcov SND vo vianočnom balete Luskáčik.

V stredu nás čakal vzdelávací program a prehliadka Múzea holokaustu v Seredi. Aj keď je múzeum novovybudované, jeho expozície, výklad a prednáška o útekoch väzňov z koncentračných táborov naplnili naše očakávania. Návšteva múzea bola súčasťou projektu Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách.  

Zážitky z tohto nabitého a rôznorodého programu v nás budú ešte dlho rezonovať. 

Workshop bezpečnosť na internete

Dňa 8.12. 2023 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií. Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Žiačky z odboru Informačné a sieťové technológie a Staviteľstvo sa zúčastnili workshopu na tému IT bezpečnosti. Naučili sa aké rôzne typy vírusov existujú, ako sa šíria, ako rozoznať fakeové aplikácie a aké riziká stiahnutím do mobilu vznikajú, vyskúšali si, či majú dostatočne silné heslo a ako si silné heslo vytvoriť a taktiež zisťovali, či nemali únik dát zo svojho emailu. Ak chcete vedieť, čo všetko pre dievčatá a ženy v IT ponúkajú, navštívte ich web ajtyvit.sk alebo facebook.com/AjTyVIT/

Oznam školskej jedálne

Dobrý deň, dnes bol zverejnený jedálny lístok do 22.12.2023.

Prosím všetkých stravníkov o objednanie stravy do 13.12.2023 (do 11:00 hod.), nakoľko bude stravovací systém po tomto termíne zablokovaný a nebude sa dať prihlásiť/odhlásiť zo stravy z dôvodu uzávierky účtovného obdobia. V prípade neprítomnosti žiaka/zamestnanca bude povolené odobrať si objednaný obed do obedára v čase od 11:30 do 12:00 hod.

Za pochopenie ďakujem

Exkurzia v spoločnosti KAMAX

Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru technika a prevádzka dopravy sa v dňoch 6 a 7. 12. 2023 zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch spoločnosti KAMAX FASTENERS. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetov strojárska technológia, časti strojov a doprava a manipulácia. Práve vďaka tejto exkurzii mohli študenti vidieť jednotlivé procesy preberané v škole priamo v praxi. Celou exkurziou nás sprevádzali odborní pracovníci spoločnosti, ktorí nám poskytli odborný výklad a samozrejme aj možnosť klásť zvedavé otázky. Študentom bola prezentovaná ponuka absolvovania povinnej praxe, či letnej brigády v tejto spoločnosti, ktorá ich zaujala. Spoločnosti ďakujeme za ich čas, ochotu a prípravu exkurzie.

Burza informácií

Aj tento rok sa Stredná priemyselná škola technická zúčastnila Burzy informácií, ktorá sa konala 7. 12. 2023 v Športovej hale Mier. Žiaci a učitelia predstavili návštevníkom len to najlepšie a najzaujímavejšie zo študijných odborov. Každý účastník podujatia, ktorý sa zaujíma o techniku a prevádzku dopravy, informatiku, elektrotechniku či stavebníctvo, našiel na burze novinky z týchto oblastí. Všetky poskytnuté informácie zároveň pomôžu žiakom základných škôl pri výbere štúdia na strednej škole.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za skvelú prezentáciu našej školy.

Giving Tuesday

Aj tento rok sme hodiny anglického jazyka spestrili zapojením sa do projektu Giving Tuesday, ktorý sa začal 28. novembra a trval do 6. decembra 2023.

Giving Tuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Po celom svete sa oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Je o obyčajných ľuďoch, ktorí spolu dokážu neobyčajné veci. Aj naši študenti sa zapojili rôznymi aktivitami na hodinách,  taktiež tým, že si viac všímali jeden druhého, darovali si navzájom úsmev, milé slovo, drobnosť… Veríme, že aj tieto aktivity nám pomôžu krajšie prežiť nasledujúce sviatočné dni. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

V rámci projektu Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2023 učitelia a žiaci SPŠT stretli so školiteľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo Luciou Pollákovou a ich spoločným cieľom bola podpora odolnosti voči dezinformáciám a nenávisti v škole. Učitelia rozvíjali najmä zručnosti spojené s vlastnou metodickou aktualizáciou a kreativitou smerom k vlastnému udržateľnému vytváraniu vzdelávacích príležitostí. Žiaci rozvíjali predovšetkým zručnosti kritického myslenia, odolávania dezinformáciám a ich aplikáciu smerom k projektovému mysleniu a tvorbe aktivít na škole.