IPM STUDENT AWARD 2023

Študenti  stredných odborných škôl na Slovensku majú každoročne  už tradične možnosť sa zapojiť  do celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní IPM STUDENT AWARD 2023.

Sme radi, že aktuálny 22. ročník bol pre Strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove už 15. popredným umiestnením v rebríčku ocenených študentských prác.

Šimon Taras, študent IV.D triedy odboru technika a prevádzka dopravy , pod odborným vedením Ing. Petra Simka, učiteľa technických predmetov, obsadil v celoslovenskom kole uvedenej súťaže výborné 2. miesto s prácou CIRKULÁR –  ide o detailne vymodelovaný pomocník na rezanie dreva. 

Do celoslovenského kola súťaže IPM Student Award 2023 postúpili  práce zo stredných škôl Slovenskej republiky, ktoré  používajú grafické systémy od spoločnosti PTC, Creo (Pro/ENGINEER).

Odborná hodnotiaca komisia za Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM Solutions, s.r.o. pri posudzovaní prác sa zameriavala na originalitu, náročnosť a zložitosť práce i jej samotné praktické využitie.

Spoločnosť IPM Solutions, s. r. o. už dlhé roky spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na organizovaní študentskej súťaže  IPM Student Award. Prirodzenou súčasťou súťaže je aj odovzdávanie cien pre víťazov, ktoré sa tento rok realizovalo v pobočke spoločnosti IPM Solutions, s. r. o. v Žiline,  a to 11.10.2023.

Každoročná účasť našich žiakov  a ich umiestnenie na popredných priečkach v uvedenej súťaži len potvrdzuje kvalitu odborného vzdelávania, záujem o zvolený odbor a zároveň motivuje a inšpiruje mladších spolužiakov pracovať s 3D technológiami.

Ing. Peter Simko

Workshop python, git

Ing. MATEJ SOROKA
je úspešným absolventom našej školy, po maturite absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne aj následne inžinierske štúdium na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v odbore softvérového inžinierstva.

Potešil nás email, ktorý sme od neho medzičasom dostali, ohľadom jeho úspechov a taktiež ponuky zorganizovať workshopu pre žiakov odboru Informačné a sieťové technológie, počas ktorého by sa podelil o svoje skúsenosti z praxe, a to ako poďakovanie našej priemyslovke. V súčasnosti Matej pracuje v kyberbezpečnostnej firme ako softvérový inžinier, kde vyvíja a navrhuje nástroje pre bezpečnostných analytikov.

Workshop na tému: CI/CD.
Cieľom bolo vytvoriť repozitár v Git(Hube | Labe), ktorý by obsahoval navrhnuté API v knižnici Flask v Pythone (jednoducho s využitím iného API, jedálny lístok ŠJ na našej škole). Nad projektom v prípade pull requestu v repozitári spustiť CI akcie ako scanovanie kódu z pohľadu bezpečnosti, spustenie testov či spustenie budovania docker image. Využitý bol programovací jazyk bol Python.

 Workshop sa konal počas 3 dní a žiaci sa oboznámili s nasledovnou problematikou: 

 1. deň
  – Intro do CI/CD + založenie Git repozitára
  – Budovanie API
 1. deň
  – Unit testy v Python
  – Pridanie CI jobu pre unit testy v Git repozitári
 1. deň
  – Docker Intro
  – Implementácia Dockerfile a pridanie Docker buildu do Github actions

Za jeho sprostredkovanie vedomostí a skúseností z praxe našim žiakom ďakujeme a želáme veľa pracovných aj osobných úspechov.

ISIC známky s dopravou zadarmo len do 31.10.2023

Milí študenti!

Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

Zakúpte si známku ISIC 09/2024 v hodnote 10€na https://isic.sk/platbaskoly/. Pokiaľ tak spravíte do 31.10.2023, môžete si zvoliť možnosť doručenia na školu a ušetriť na poštovnom. V prípade, že si známku objednáte neskôr, počas nasledujúcich týždňov (od 1.11.), známka vám bude doručená s kuriérskym poplatkom 3€.

National Pumpkin Day

Pri príležitosti dnešného Národného dňa tekvíc sme si hodiny anglického jazyka spestrili zážitkovým vyučovaním. Výsledkom sú originálne vyrezávané tekvice s technickými motívmi a nezabudnuteľné zážitky.

Môj jazyk, moje korene

Takto znie názov súťaže v preklade slovenského textu do rusínskeho a ukrajinského jazyka, ktorú organizuje Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Tento rok sa z našej školy do súťaže zapojili nielen žiaci, ale aj pani učiteľka. Vo štvrtok 26.10.2023 sa súťažiaci zúčastnili kultúrneho podujatia spojeného s vyhodnotením tejto súťaže v priestoroch knižnice. Jeho súčasťou bola beseda so spisovateľkou Máriou Šmajdovou a hercami Danielou a Jevgenijom Libezňukovcami. Kultúrny zážitok umocnili hudobné vystúpenia speváckej skupiny Rešovčan, Anny Poráčovej a Haliny Mivkaničovej. Všetci súťažiaci si odniesli pekné zážitky a hodnotné ceny.

OKRESNÉ KOLO VO FUTSALE

V športovej hale Mier sa 25. októbra 2023 uskutočnil futsalový turnaj žiakov stredných škôl okresu. Zúčastnilo sa ho všetkých 8 stredných škôl, súťažilo sa v dvoch štvorčlenných skupinách podľa pravidiel futsalu. Naši žiaci s prehľadom vyhrali v svoju skupinu a postúpili do semifinále, kde sa stretli s Gymnáziom sv. J. Bosca, zvíťazili v pomere 3:1 a postúpili do finále. 

Proti Súkromnej strednej odbornej škole služieb sa prejavil vyrovnanejší káder priemyslovky a s jasným víťazstvom 6:2 žiaci SPŠT postúpili do krajského kola do Prešova, kde budú reprezentovať okres Bardejov.

PK TVaS

Zapojte kreativitu a vyhrajte skladací Motorola Razr

MobilFest

Je medzinárodný festival videofilmov natočených výhradne mobilným telefónom. Funguje od roku 2014 a je určený deťom, mládeži a dospelým. Od roku 2023 navyše pribudla aj kategória fotografia.
Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie. Základné hodnoty súťaže sú autentickosť, ľudskosť, hravosť. Cieľom je vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Viac informácii na adrese https://datacomp.sk/mobilfest-2023-motorola-razr_a809.html

Projekt Psychická klíma na škole

V rámci projektu nadácie Tatra banky s názvom Psychická klíma na škole sa na našej škole konalo niekoľko aktivít, pri ktorých sa využilo anonymné hlasovacie zariadenie vytvorené našimi žiakmi.
Prvou aktivitou bolo hlasovanie žiakov ráno pri príchode do školy. Na hlasovacom zariadení si študenti mohli vybrať, akú majú náladu, keď prichádzajú do školy. Na výber mali z troch možností. Prvá možnosť bola veselý smajlík, to znamená dobrá nálada. Druhá možnosť bola smutný smajlík predstavujúci zlú náladu. Posledná možnosť bola neutrálna nálada znázornená smajlíkom bez úsmevu. Po hlasovaní žiakov sa na ďalšom zariadení zobrazil aktuálny počet každej nálady.
Naše hlasovacie zariadenie sa tiež využilo pri zisťovaní záujmu o výlet, kde žiaci opäť mali na výber z troch možností, a to chcem ísť na výlet (✔), nechcem ísť na výlet (X), neviem sa rozhodnúť (-).
Hlasovacie zariadenie pozostávalo z elektrotechnických súčiastok, ktoré boli zakúpené vďaka projektu nadácie Tatra banky. Žiaci týmto projektom získali viac skúseností s prácou na vybranom hardvéri a jeho praktickou aplikáciou. Pri programovaní Microbitu si žiaci zdokonalili algoritmické myslenie a nadobudli nové praktické zručnosti v moderných programovacích jazykoch.

Erasmus+ 2023

Skupina žiakov SPŠT Bardejov vstupuje do tretieho týždňa svojho pobytu vo Viedni v rámci programu Erasmus Plus. Popri pracovných povinnostiach žiaci majú vo svojom voľnom čase aj bohatý kultúrno-spoločenský a športový program.  Nedeľa 22.10.2023 bola venovaná prehliadke letného sídla cisárskej rodiny  Schönbrunna návšteve futbalového zápasu Rapid Viedeň – Austria Klagenfurt.