SPŠT Bardejov

Žiaci SPŠ Bardejov a EXTRAPOLÁCIE 2015

V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach mali žiaci odboru Technické lýceum zameranie Infrmatika možnosť vzhliadnuť zaujímavú výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku od roku 1956 do roku 1990. So záujmom si vypočuli, ako bol skonštruovaný prvý slovenský analógový počítač v roku 1958 Ivanom Planderom. Prezentovaný bol aj prvý československý riadiaci počítač tretej

Čitať ďalej

Informatici na exkurzii vo firme T-Systems v Košiciach

Študenti odboru technické lýceum so zameraním na informatiku navštívili firmu T-Systems v Košiciach. Okrem exkurzie vo firme sa zúčastnili aj prednášky a besedy s jej zamestnancami. Firma prezentovala možnosti využitia informatického zamerania v praxi, ponúkala študentom prácu v tejto oblasti, zaškolenie, popr. možnosť duálneho vzdelávania v T-Systems ako príprava na pracovné zaradenie v ich

Čitať ďalej

Mladým technikom patrí budúcnosť

Stredná priemyselná škola so svojou 65-ročnou históriou má svoje pevné miesto v systéme stredných odborných škôl Bardejovského okresu i celého regiónu. Ponúka študijné odbory technického zamerania, ktoré jej absolventom zabezpečujú možnosť vysokoškolského štúdia či priamo uplatnenie v praxi. Pre dnešného mladého človeka nie je jednoduché správne sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie a z

Čitať ďalej

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy si pripomíname každý rok aj na našej škole. Zvlášť v tento deň si máme uvedomiť aká dôležitá je zdravá výživa pre život každého človeka. Vo vestibule školy boli každému ponúknuté jablká, ktoré významne prispievajú zdraviu a vy- sokým obsahom vitamínov a minerálov pomáhajú posilňovať organizmus.

Čitať ďalej

Cezpoľný beh – okresné kolo

Dňa 1.10.2015 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v okolí sídliska Vinbarg v Bardejove. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Martina Cingeľová, Simona Simoníková a Natália Drotárová. Družstvo chlapcov tvoril Maryan Fedorka, Radoslav Sobek a Dušan Udič. Martina Cingeľová sa umiestnila na 2 mieste a družstvo celkovo tretie.

Čitať ďalej