SPŠT Bardejov

Žiaci svojou prácou pomohli…

Keď Ti bude najhoršie – názov workshopu, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada pri SPŠ v Bardejove v spolupráci s riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Jacenkom. Témou bola integrácia mentálne postihnutých ľudí.  V Aule SPŠ sa stretli žiaci troch bardejovských základných škôl, aby vytvorili niečo povzbudivé a ukázali, že im nie je ľahostajný osud postihnutých ľudí. Vyrábali

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Chráňme životné prostredie

Žiaci školy na hodinách informatiky pod vedením Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej vytvárali vo vektorovom grafickom editore plagáty na tému Chráňme životné prostredie. Z vytvorených prác bola zhotovená nástenka vo vestibule školy. Vyhodnotené boli najlepšie práce.   miesto získal Dávid Ďurčo (2.D) miesto získal Kamil Gmitter (2.D) miesto získal Samuel Sokol (2.D)

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

V týždni od 13. 6.2016 do 17.6.2016 prebiehal zber bateriek na našej škole. Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali : 1.A – 4 500 gramov 1.B – 9 900 gramov 2.B – 1 250 gramov 2.C – 19 800 gramov 3.B – 110 gramov 3.C – 3 250 gramov Víťazná trieda 2.C získa deň organizovaného voľna.

Čitať ďalej

Najkreatívnejší deň bezpečného internet

Naša škola obsadila 1. Miesto Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016. Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít: 1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky

Čitať ďalej

Vyhodnotenie 2.ročníka súťaže „Kreatívna informatika“

Grafika na počítači  má široké možnosti uplatnenia nielen v informatike, ale aj v oblasti umenia, architektúry, reklamy a podobne . Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti   počítačovej grafiky mohli žiaci našej školy uplatniť a prehĺbiť v prvom ročníku súťaže o tvorbu  najlepšieho plagátu s danou tematikou pomocou IT technológií. Cieľom súťaže bolo: graficky vyjadriť svoj pohľad na

Čitať ďalej

ZBER BATERIEK

V týždni od 13.6. do 18.6.2016 bude prebiehať zber batérií. Zberať sa budú všetky malé batérie. Batérie je potrebné odovzdať Ing. Hovancovej, kabinet č. 33. Trieda s najväčšou hmotnosťou odovzdaných batérií získa deň organizovaného voľna.

Čitať ďalej

Výsledky súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ

Dňom 24.4.2015 bola ukončená súťaž spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A4 (nad 350 žiakov) umiestnila na 30. mieste s celkovou hmotnosťou 763 g a 2,10 g na žiaka. Najviac viečok Sabi nazbierala trieda 2.B: 461 g. Za účasť v súťaži bude obom triedam udelený deň organizovaného voľna.

Čitať ďalej