SPŠT Bardejov

Regionálne kolo v Poprade ColdFusion

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce žiakov a študentov na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Jeden z regionálnych turnajov už 10. ročníka FIRST LEGO League sa uskutočnil dňa

Čitať ďalej

Červené stužky – výtvarná súťaž

V rámci 11. ročníka kampane Červené stužky 2017 sme sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré pripravilo MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Jednou z nich bola aj výtvarná súťaž pre stredné školy pod názvom „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“. V rámci

Čitať ďalej

Informatici SPŠ opäť úspešní

PRAŽSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST organizovala medzinárodnú súťaž videí „Technika kolem mne, 2017“. Pekné 5. miesto v tejto medzinárodnej súťaži získal tím našich študentov: Anton Fecko a Simon Soroka 3.C. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. RNDr. Oľga Poliaková

Čitať ďalej

FLL – Voda ako obnoviteľný zdroj enegrie

Žiaci z krúžku Programujeme lego robota sa niekoľko týždňov pripravovali na Regionálny turnaj FLL v Poprade, ktorý sa bude konať 14.12.2017. Okrem programovania Lego robota tak, aby splnil zadané úlohy mali aj výskumnú časť, ktorej výsledkom bolo vytvorenie malej vodnej elektrárne. Test elektrárne:

Čitať ďalej

Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže

Témou prednášok „ Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže“ pre žiakov našej školy bola zdravá výživa, ktorá je považovaná za základ zdravia. Prednášky sa konali pre žiakov 1. ročníka – 1.A, 1.B a 1.C  tried pod vedením Mgr. M. Feckovej z RÚVZ, Bardejov  v dňoch  1.12.,  4.12. a  7.12.2017. Výživa predstavuje súbor biochemických a fyziologických

Čitať ďalej

Prezentácia Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na SPŠ

V piatok 1.12.2017 zavítal medzi tretiakov a štvrtákov stavebných odborov doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., zástupca riaditeľa Ústavu pozemného staviteľstva na Stavebnej fakulte v Košiciach.  Pútavým spôsobom priblížil štúdium na Stavebnej fakulte, študijné odbory, z ktorých si študenti môžu vybrať. Prezentoval možnosti projektov, do ktorých sa môžu študenti počas štúdia zapojiť, výskum, ktorý prebieha

Čitať ďalej