Erasmus+ na SPŠ technickej v Bardejove

Program Erasmus+ rozvíja kvalitné odborné vzdelávanie, poskytuje nové možnosti, znalosti či skúsenosti a umožňuje vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.
            V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – sa študentom Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy študijných odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika sa od 8. do 28. 10. 2023 zúčastnilo trojtýždňového pobytu v rakúskom hlavnom meste, Viedeň. Projekt je v plnej výške hradený z prostriedkov Európskej únie.

            Počas tejto zahraničnej praxe boli študenti nútení komunikovať v cudzom jazyku, anglickom a nemeckom, hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a orientovať sa v európskom veľkomeste.

            Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako aj certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, bude v budúcnosti veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce.

            Počas víkendových dní študenti mali možnosť spoznať historické centrum Viedne, kde sa zoznámili s bohatou históriou, pamiatkami a galériami v doprovode kvalifikovaného sprievodcu. Navštívili Kunsthistorisches Museum, jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí na svete, ktoré vzniklo zo zbierok panovníkov rakúskej monarchie. Pri prechádzke po komnatách zámku Schönbrunn sa žiaci preniesli do obdobia panovania Márie Terézie či Františka Jozefa I. s manželkou Sisi.

Aký význam mala táto zahraničná prax pre študentov? Dala im mnoho praktických skúseností v rámci študijných odborov v oblasti tvorby webových stránok, etického hackovania, práce s databázami či vyhotovenia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. A v neposlednom rade ich naučila spolupráci, zodpovednosti a samostatnosti.

                                                                                                          Ing. Mgr. Jana Furmanová

Olympiáda v anglickom jazyku

Uplynulý týždeň naši jazykovo zdatní študenti absolvovali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Po zvládnutí písomnej časti, pozostávajúcej z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením, sa tí najúspešnejší popasovali s dialógom na vybranú tému. Naše celkové zhodnotenie ich schopností po vedomostnej aj komunikačnej stránke prinieslo takýto výsledok:

Eduard Biath (4.C) – 1. miesto
Alexander Oslacký (3.C) – 2. miesto
Matúš Kerek (4.C) – 3. miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a úplnému víťazovi E. Biathovi prajeme šťastie na okresnom kole v januári 2024.

PK cudzích jazykov

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SPŠT

SPŠT v Bardejove sa každoročne zapája do Týždňa vedy a techniky s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky, prezentovať technické študijné odbory a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických disciplín. Do svojich aktivít škola zapája aj verejnosť a končiace ročníky základných škôl a ukazuje im možnosti štúdia.

V odbore staviteľstvo si žiaci vyskúšali virtuálnu realitu, kde sa mohli prejsť po najznámejších stavbách sveta, vyskúšali si 2D projektovanie v programe AutoCAD a 3D modelovanie rodinného domu v ArchiCAD-e. Okrem toho sa zúčastnili na hodinách stavebných strojov, adaptáciách a rekonštrukciách alebo si vyskúšali prácu s geodetickými prístrojmi.

Žiaci základných škôl si prezreli vybavenie školskej autodielne, strojárskej dielne a prakticky si odskúšali technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje, náradia, a tak sa lepšie zorientovali v odbore technika a prevádzka dopravy, ktorý je žiadaný pre trh práce a u zamestnávateľov.

V odbore elektrotechnika mohli vidieť zapájanie zásuviek, vypínačov, rozvádzačov

a stýkačových kombinácií na diaľkové ovládanie strojov. Oboznámili sa s množstvom meracej techniky a v závere si osadili plošné spoje súčiastkami, ktoré následne zaspájkovali a oživili. Hotový výrobok si mohli zobrať domov.

Odbor informačné a sieťové technológie si pripravil žiacke projekty z micro:bitov, napríklad hlasovacie zariadenie, hru kameň papier nožnice, e-gitaru, relaxačnú LED lampu. V svete mikroprocesorov Arduino im boli predstavené rôzne smart zariadenia. Nielenže videli, ale mohli si aj sami naprogramovať také zariadenie v simulátore. Pútavými sa stali aj nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výučbe predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli k skvalitneniu odbornej výučby. Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu. Tie škola získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 

Týždňa vedy a techniky sa v tomto roku, od 6. do 10. novembra, na SPŠT v Bardejove zúčastnilo 340 žiakov zo základných škôl mesta a okresu.

Návšteva Namakaného dňa

Naši druháci odboru informačné a sieťové technológie sa v stredu 8.11.2023 zúčastnili akcie Namakaný deň, ktorá sa konala na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Návštevníci sa zúčastnili prednášok a tvorivých dielní venovaných nie len problematike IoT, ale aj softvérovému vývoju, vzdelávaniu a kutilstvu. Žiaci nadobudli mnoho nových poznatkov a zistili, ako sa nové technológie využívajú v praxi.

Regionálne kolo Finančnej slobody

Dňa 14. novembra 2023 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej uskutočnilo pod záštitou spoločnosti OVB Slovensko regionálne kolo v hraní stolovej hry Finančná sloboda. Okrem priemyslovákov sa súťaže zúčastnili aj žiaci z ostatných bardejovských stredných škôl.

Cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska a učiť sa byť  finančne nezávislí.

Potešujúce je, že na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci naše školy v poradí:

 3. miesto – žiaci triedy 4.A Erik Bortnik, Filip Belej

 2. miesto – žiaci triedy 4.DMartin Kucírka, Šimon Taras

 1. miesto – žiaci triedy 4.C Tomáš Balaščák, Matej Labaš

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom  kole, ktoré sa uskutoční v decembri v Banskej Bystrici.

Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž opäť oslovuje verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 29. ročníka tejto kampane znie „Sharni svoju krv a život Ti dá like“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

Každým jedným zdieľaním svojej krvi niekomu ZACHRÁNIŠ ŽIVOT – tak získaš najcennejší like priamo od života! Štatistiky hovoria, že niekto na svete potrebuje transfúziu krvi každé dve sekundy.

Ak si študentom SPŠT, máš viac ako 18 rokov, si zdravý a máš záujem darovať krv, tak vyplň tento dotazník: https://forms.office.com/e/Fy2A8Tq2BU?origin=lprLink

Všetky potrebné informácie a linky nájdeš nižšie.

Všeobecné informácie k darovaniu krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/

Obmedzenia pri darovaní krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/obmedzenia-pri-darovani-krvi/

Prvé darovanie: https://redcross.sk/daruj-krv/chcem-darovat-krv-prvykrat/

Ako prebieha darovanie krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/ako-prebieha-darovanie-krvi/

CODE WEEK 2023 na Priemyslovke

Európsky týždeň programovania predstavuje sériu podujatí, ktoré sú vďaka podpore Európskej komisie organizované dobrovoľníkmi na rôznych úrovniach.  Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Naša škola sa do CODE WEEK pravidelne zapája rôznymi aktivitami, a to predovšetkým s cieľom ukázať žiakom, že aj pri programovaní je zábava.😊

Pre našich študentov všetkých odborov sme  pripravili výzvu, kto postúpi v online algoritmickej hre Lightbot do záverečného kola. V tejto hre si súťažiaci precvičili svoje logické  a algoritmické myslenie.  Na najvyšších priečkach sa umiestnili:  1. miesto Matúš Hovanec (1.B), 2. miesto Samuel Potičný (2.C), 3. miesto Kamil Stretavský (4.D). Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.

Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka sme privítali netradičnými aktivitami z IT sveta. Išlo o ukážky žiackych projektov, ktoré si pripravili druháci odboru Informačné a sieťové technológie s využitím Micro:bitov. Boli to napríklad hra kameň – papier – nožnice, gitara, na ktorej vyhrávali aj škôlkari a dokonca aj relaxačná lampa, ktorá vďaka programovateľnému LED pásiku dokáže meniť farby podľa nálady jej majiteľa.

       Ďalšou zábavnou “hračkou” bola pre deti programovateľná stavebnica Lego EV3 Home edition v prevedení humanoida, auta, či pásového mobilného zariadenia so senzorickou výbavou – farebným, ultrasonickým a dotykovým senzorom.
Pútavými sa stali aj naše nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výuke predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli ku skvalitneniu výučby odborných predmetov.
Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu, ktoré sme získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 
Deti so záujmom sledovali ukážky robotizácie a automatizácie pomocou DOBOTOV. Sada zariadení obsahuje autíčko – to predstavuje príklad logistiky s mobilnou platformou, dve robotické ramená, lineárnu vodiacu koľajnicu a pásový dopravník. Prostredníctvom koncových zariadení umiestnených na robotickom ramene boli demonštrované rôzne činnosti, ktoré DOBOT dokáže vykonať. Išlo predovšetkým o koncové efektory ako sú napríklad DOBOT Magician s prísavkou, chápadlom, laserom, držiakom pera či tlačovou hlavou určenou na 3D tlač.
Ukážky s využitím micro:bitov demonštrovali hru kameň – papier – nožnice, Led – náladovú lampu, gitaru z papiera, ktorá vydáva tóny cez pripojený reproduktor a  hlasovacie zariadenie na zistenie nálady pomocou smutného alebo veselého smajlika. Po hlasovaní sa ukázal záverečný stav s číselnou hodnotou “nálady”, ktorú žiaci vytvorili v rámci projektu nadácie Tatrabanky s názvom Psychická klíma na škole.      V tomto týždni sa konalo aj školské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť ), ktorej cieľom je rozvíjať odborné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Naši žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do súťaže  v kategórii Grafický dizajn, Webdeveloper a Programovanie. Krajského kola súťaže sa zúčastnia úspešní riešitelia z celého kraja.
          Pre tretiakov odboru Informačné a sieťové technológie prebehol v termíne 22.10.-24.10.2023 workshop s Ing. Matejom Sorokom, naším absolventom na tému Python a git v aplikáciách. 

Divadlo Peter a Lucia

Vybraní žiaci našej školy sa v piatok 10. novembra 2023 zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia, ktoré naštudovali pedagógovia a študenti stredných škôl PSK. Mimoriadne pôsobivé scény, zaujímavá téma a veková blízkosť obecenstva a hercov boli predpokladom úspešnosti projektu. Žiaci ocenili snahu, výkony a odvahu predstúpiť pred rovesníkov a ukázať im svoje umenie.