Dopravno – preventívny projekt

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove sa opakovane aktívne zapája do projektov v prevencii dopravných nehôd. Aj v tomto roku, 27.9.2018, pri príležitosti Dňa polície,  sa žiaci SPŠT zúčastnili ukážky simulovanej dopravnej nehody a následnej spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému – zdravotníkov, hasičov i policajtov. Priemyslováci v úlohách figurantov a náhodných okoloidúcich predstavovali, ako sa treba zachovať, keď sme svedkami dopravnej nehody, ako zavolať záchranárov, pomôcť zraneným a spolupracovať so záchranármi. Pracovníci Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravili figurínu a predviedli zrážku osobného vozidla s chodcom a ďalším motorovým vozidlom. Študenti priemyslovky boli prví pri nehode, zachovali duchaprítomnosť, privolali  záchranárov a do ich príchodu poskytovali prvú pomoc zraneným.

Čitať ďalej

Absolventi SPŠT úspešní na trhu práce

Naši  absolventi po ukončení štúdia nemajú problém s ďalším uplatnením sa, čo potvrdzujú aj štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. K 17.9.2018 eviduje ústredie práce následujúci zoznam uchádzačov o zamestnanie: Rok ukončenia školy Spôsob ukončenia školy Študijný odbor Počet 2017 maturita elektrotechnika 1 2017 maturita staviteľstvo 2 2017 maturita technické lýceum 1 2017 maturita technika a prevádzka dopravy 2 2018 maturita elektrotechnika 1 2018 maturita staviteľstvo 2 2018 maturita technické lýceum 3 2018 maturita technika a prevádzka dopravy 2  

Čitať ďalej

Nezabudnuteľný deň pre priemyslovákov

Nenechaj sa odradiť– takto znelo motto tohtoročnej Roadshow Moja story, tvoja story. Z iniciatívy terajšej IV. A sa zrodil nápad uchádzať sa o možnosť stretnúť sa so známymi osobnosťami „naživo“  priamo v škole. Po urputnom hlasovaní nielen žiakov, ale aj učiteľov, známych a priateľov sa naša škola umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii a stala sa tak víťaznou  školou. Ten deň D nastal 24. septembra, keď na našu školu zavítali Tomi KID Kovács, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka. Predstavili svoje vlastné silné príbehy o tom, ako sa nenechali odradiť predsudkami a ako bojovali s prekážkami. Porozprávali o živote, ako to v ňom naozaj chodí a aké dôležité je ísť za svojím cieľom. Ako prvý svoj príbeh porozprával Tomi KID. Predstavil dvoch mladých, šikovných a usilovných chlapcov, ktorí sú úplne obyčajní ľudia a idú si za svojím cieľom aj napriek ich neľahkej minulosti. Tomi KID za búrlivého povzbudzovania si to „rozdal “ aj v ringu s naším pánom učiteľom Mgr. Jaroslavom Stachom. Ján Strapec, prezývaný Strapo, známy slovenský raper, nám porozprával svoj silný životný príbeh, aké mal ťažké detstvo… ale aj napriek nepriazni osudu sa nevzdával. Ako sa dostal z úplného dna a čo všetko ho motivovalo k tomu, aby bol tam, kde chcel.

Čitať ďalej

Výsledky volieb do Rady školy

ZA ŽIAKOV Termín:                                               20.9.2018 o 10:10 hod. Miesto konania:                                  SPŠT Bardejov Prítomní:                                            podľa prezenčných listín Oprávnených voličov:                        11 Zúčastnených voličov:                       10 Vydaných volebných lístkov:             10 Prijatých volebných lístkov:              10 Platných volebných lístkov:               10 Neplatných volebných lístkov:          0 Členom Rady školy za žiakov sa na základe získaných hlasov stáva:  Dávid Košša (6 hlasov) Ďalší kandidáti: Jakub Plaskoň (3 hlasy) Marek Šoltýs (1 hlas)   ZA RODIČOV Termín:                                               20.9.2018 o 16:00 hod. Miesto konania:                                 SPŠT Bardejov Prítomní:                                            podľa prezenčných listín Oprávnených voličov:                        288 Zúčastnených voličov:                       181 Vydaných volebných lístkov:             181 Prijatých volebných lístkov:              175 Platných volebných lístkov:               174 Neplatných volebných lístkov:          1 Členom Rady školy za rodičov sa na základe získaných hlasov stáva:  Ing. Viliam Kohút (58 hlasov) Ďalší kandidáti: Mgr. Dagmar Končárová (21 hlasov) Ing. Ladislav Olejár (57 hlasov) Renata Žofčinová (38 hlasov)

Čitať ďalej

Predná strana zošitov

Na adrese www.spsbj.sk/prva-strana.php si môžete vygenerovať prvú stranu pre zošity. Vyplňte formulár, stlačte generovať a uložte si PDF súbor. Uložený súbor tlačte tak, aby bola zachovaná správna veľkosť 1:1, v dialógovom okne pre tlač nastavte mierku strany (Page Scaling) na „Žiadne“ resp. „None“, „100%“ a podobne. Formát PDF totiž umožňuje aj prispôsobovanie veľkosti (zmenu mierky), čo v tomto prípade nechceme.

Čitať ďalej

Deň finančnej gramotnosti

Dňa 10. 9. 2018 sa v priestoroch auly na SPŠ technickej v Bardejove  konala v čase od 10:30 do 12:00 prednáška pre prvý ročník na tému: Základné pojmy z finančnej gramotnosti. Prednášku spojenú s aktivitami realizoval pán Ing. Lopatka, riaditeľ pobočky Prima banky v Bardejove.   Cieľom prednášky bolo nadviazať na platný Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten definuje  finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie. Vysvetľovali sa pojmy, ktoré by mal ovládať každý z nás, a to: pojmy súvisiace s platobným stykom ako bežný účet, číslo bankového účtu, disponibilný zostatok, devízový účet, platobná karta, debetná karta, IBAN, pojmy súvisiace s úverovými produktmi ako úrok, úroková sadzba, fixná úroková sadzba, hypotéka, kreditná karta, povolené prečerpanie (kontokorent), ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), spotrebiteľské úvery, stavebný úver, istina, pojmy súvisiace s investovaním a sporením ako investovanie, cenný papier, podielový fond, sporenie, sporiaci účet.

Čitať ďalej

Prednáška ku Dňu finančnej gramotnosti

Dňa 10. 9. 2018 pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti (8.9.) na 4. a 5. vyučovacej hodine , v čase od 10:30 do 12:05 hod., sa  v aule uskutoční prednáška na tému Základné pojmy z finančnej gramotnosti.   Prednáška je určená pre triedy prvého ročníka.   S vedomím vedenia školy

Čitať ďalej