Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2023

V týždni pred jarnými prázdninami žiaci SPŠT súťažili v prednese poézie a prózy. V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína porota v kategórii poézia ocenila žiakov Petra Frantu z III. C, Šimona Jackanina z I. B a Petra Lazora z III. D triedy. V kategórii próza boli ocenení – Laura Margicinová z I. A, Martin Nirka z I. B a Alexandra Belejová z I. A triedy. Podľa týchto výsledkov prednes najlepšie zvládli študenti prvého ročníka.

Zbabraná hra (alebo ako to nemá vyzerať na javisku)

V piatok 24. februára sa žiaci II.A a II.C triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili  divadelného predstavenia Zbabraná hra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Už podľa názvu sme mohli tušiť, že v hre nedopadne všetko tak, ako by malo. Rozpadávajúca sa scéna, chýbajúce rekvizity, zmätení a dezorientovaní herci …  K tomu množstvo bizarných a smiešnych epizód, ktoré vyústili do komediálnych momentov, na ktorých sme sa dobre zabavili a zasmiali. Prestavenie bolo príjemným spestrením bežných školských dní.

Netradičná hodina programovania

Žiaci I.D triedy odboru informačné a sieťové technológie sa v piatok 24.februára zúčastnili workshopu s názvom  Mikro:bity Mboty 3D tlač, ktorý sa konal v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Žiaci sa interaktívnou formou dozvedeli, ako pracovať s Mbotmi a ako funguje 3D tlač pri použití rôznych materiálov.

Žiaci odchádzali nadšení a plní nových informácií.

Robotika v praxi

Robotika v praxi“ je názov nášho projektu, s ktorým sa naša škola prostredníctvom Združenia rodičov pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove zapojila do grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia v sume 7000 eur.
Ďakujeme za dôveru a podporu.

Už teraz sa tešíme, ako Roboty – DOBOTY oživia projektové vyučovanie, aktivity na našej škole. Prispejú k popularizácii robotiky, priblížia  algoritmizáciu a programovanie nielen našim žiakom, ale aj ich rodičom, žiakom základných škôl a aj tým najmenším. 

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Víťaz okresného kola olympiády na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove Štelmach Jakub (4.C), minulý týždeň absolvoval krajské kolo na jednom z prešovských gymnázií. Aj keď si zo súťaže nepriniesol žiaden z prvých troch diplomov, štvrté miesto, na ktorom sa umiestnil, nás potešilo. Jakub svoj jazykový talent určite prejaví aj na blížiacej sa maturitnej skúške, počas ktorej mu budeme držať palce.

                                                                                            Vyučujúci cudzích jazykov.

Dvojnásobný úspech v krajskom kole

15. februára 2023 sa stretli na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade žiaci stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoju vedomostnú úroveň na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Do krajského kola postupujú dvaja najúspešnejší súťažiaci z okresného kola. Bardejovský okres zastupovali  Laura Margicinová (I.A)Patrik Tarcala (IV.C), žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. Darilo sa  im aj v krajskom kole v kategórii 2D, z ktorého si Laura odniesla pekné 2. miesto, pričom na víťaza stratila iba 2 body, a Patrik 4. miesto.

Laure a Paťovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Valentín na SPŠT

14. február patril netradičnej hodine dejepisu. Žiaci I.A a I.D triedy navštívili putovnú výstavu s názvom Nechajte ma byť takou, aká som – životný príbeh Anny Frankovej. Výstava zobrazuje príbeh nemeckej Židovky, ktorá sa počas 2. svetovej vojny spolu s rodinou a priateľmi ukrývala v holandskom Amsterdame pred nacizmom. Výstavu navštívili na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove a previedli ich ňou žiačky gymnázia, ktoré boli vyškolené pracovníkmi z Nadácia Milana Šimečku. Táto medzinárodná putovná výstava z dielne Anne Frank House v Amsterdame zoznámila našich žiakov s aktuálnymi témami, ako sú diskriminácia, rasová nenávisť a predsudky voči „inakosti“.

Zároveň obe triedy dnešný deň využili aj na návštevu kina, pozreli si spolu film a užili si spoločný čas.

Valentine’s challenge, the next challenge to make a better world…

Ďalšia výzva na hodinách anglického jazyka, s ktorou sa pasovali naši študenti, bola napísať romantické vyznanie, báseň či príbeh v deň svätého Valentína, známeho aj ako Deň zaľúbených. Ponúkame vám zopár ukážok tzv.,,valentíniek“  z tvorby našich študentov.

 A nezabúdajme si lásku, pozornosť, úctu a rešpekt prejavovať každý deň v roku nielen na Valentína.

Interaktívna hodina SJL

8.2.2023 si študenti 1.B triedy pod vedením pani učiteľky S. Semankovej spestrili vyučovanie slovenského jazyka a literatúry exkurziou v Školskej bašte, kde sa oboznámili s históriou bašty, pozreli si aktuálnu expozíciu a okrem iného si každý študent vyrazil svoju vlastnú mincu. V priestoroch Turisticko-kultúrneho centra v Bardejove pokračovali interaktívnou hodinou o Jankovi Kráľovi, kde sa dozvedeli detailné informácie o tomto básnikovi, podivínovi a velikánovi, a v závere si prečítali úryvky z jeho tvorby. Študenti odchádzali nadšení a bohatší o zážitky a informácie. Naše poďakovanie patrí Domu Matice slovenskej v Bardejove za sprostredkovanie tejto akcie.

Zmudri do škôl

1. polrok šk.r. 2022/2023

V závere šk. r. 2021/2022, reagovala naša škola na výzvu do programu Zmudri do škôl. Samotná spolupráca sa rozvinula hneď v úvode šk. r. 2022/2023 podpísaním Memoranda o spolupráci, sme obdržali Príručku prežitia na divokom webe, ktorú sme so žiakmi počas programu na vyučovaní so záujmom využívali. Pre žiakov vybrané témy, spracované videá, materiály a absolvovaný kvíz v závere každej témy boli poučné, viedli ich mnohokrát k živej diskusii, ako aj samostatnej práci a zodpovednému prístupu.
Získali sme prehľad o posune postojov a vedomostí žiakov, progres v sledovaných témach,  – Finančná gramotnosť, ktorej súčasťou boli kurzy: Ako zarábať čo najviac, Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, Ako ušetriť peniaze, Ako investovať a neprerobiť, Pôžičky, úvery a hypotéky, Prečo peniaze strácajú na hodnote sme sledovali porovnaním vstupného a výstupného dotazníka.

Okrem témy Finančná gramotnosť sme so žiakmi so záujmom sledovali trendy v témach kritické myslenie a Digitálna bezpečnosť. Po úspešnom absolvovaní naša škola získala certifikát ZMÚDRI ŠKOLA v š. r. 2022/2023.