Milí maturanti!

Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné, ale sú však i chvíle, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho vryjú do pamäti navždy. Latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Verím, že príprava na ňu nebola ľahká či jednoduchá pre ani jedného z Vás, a takisto som presvedčený, že každý z Vás sa na túto prvú veľkú skúšku zrelosti pripravoval poctivo a zodpovedne počas celého štúdia na našej škole, aj keď tohto roku prebiehala iným spôsobom. Senecov výrok „Non scholae, sed vitae discimus.“ – „ Neučíme sa pre školu, ale pre život“ iba potvrdzuje, že svedomitá práca počas celého štúdia sa vypláca. Dnes už Vaše tváre zdobí úsmev.  Máte za sebou dôležitý krok k svojej budúcnosti. Zavŕšili ste jeden úsek svojho života – štúdium na strednej škole. Ste dospelí a Vaše rozhodnutia budú formovať smerovanie Vašej osobnosti v ďalšom živote. Pred Vami sa otvára široká škála nových možností a je iba na Vás, ktoré si vyberiete. Pokračovať v štúdiu? Zamestnať sa?  Založiť si rodinu? Cestovať? Nech sa rozhodnete pre čokoľvek, dôležité je, že to bude Vaša voľba, pretože sloboda je sila

Čitať ďalej

Výsledky PS pre školský rok 2020/2021

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M elektrotechnika Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2561 M informačné a sieťové technológie Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 3650 M staviteľstvo Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M 3765 M technika a prevádzka dopravy

Čitať ďalej

Športová výzva

Spoznaj svoj kraj  – spoznaj seba. Ide o to, zdolať vrcholy, rozhliadne a zaujímavé miesta v okolí Bardejova. Pešo alebo bicyklom, osamote alebo v skupine. Celkovo 13 atrakcií. Výzva trvá do 30.8.2020. Motiváciou nech je pobyt v prírode, pokoj, relax, zdravie, kondícia a sladká odmena od nás pre tých, ktorí zdolajú všetky atrakcie a pošlú fotodôkazy na mail: stach@spsbj.sk.   „Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť .“  Cicero „Človek je nešťastný preto, lebo nepozná prírodu.“  Paul Henry Dietrich Hollbach „Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“  Seneca

Čitať ďalej

Prijímacie skúšky

Kritéria PS pre šk. rok 2020/2021 [PDF] Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium [PDF] [DOCx] Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 Viac informácií o prijímacom konaní je dostupných na adrese https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Čitať ďalej

Maturity: Zoznam predmetov pre známkovanie maturít

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva z 23.4.2020, uverejneného na stránke www.minedu.sk  Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov určuje priebeh maturitnej skúšky na SPŠT v Bardejove podľa tohto dokumentu [PDF]

Čitať ďalej