Vianočný futsalový turnaj

V dňoch 21. a 22. decembra sa na našej škole uskutočnil vianočný turnaj tried vo futsale. Žiaci a ich družstvá si výborne zahrali a oslávili Vianoce športovo. Na 3. mieste skončila 1.B trieda, druhú priečku obsadilo družstvo 2.C a víťazmi sa stali lýceisti zo 4.D triedy. Gratulujeme a želáme krásne sviatky. ŽŠR Čitať ďalej

Vianočnú atmosféru doplnili aj ikebany

Vianoce. Najkrajšie sviatky roka cítiť a vidieť okolo nás už od konca novembra. Aj my na priemyslovke sme vianočnú atmosféru chceli ozvláštniť a už tradične sme o pomoc poprosili aj žiakov. Niektorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Porota vybrala víťazov.  Prvé miesta sme udelili 2.C a 4.C. Druhú priečku obsadili lýceisti z 3.D a tretie miesto patrí 1.C triede. Páčili sa nám všetky výtvory.  Sme radi, že priemyslováci vedia  vytvoriť aj krásne vianočné ozdoby.

Želáme všetkým krásne sviatky plné lásky, porozumenia a pekných chvíľ.

Žiacka školská rada pri SPŠ

Čitať ďalej

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme všetkým stravníkom a ich rodičom, že od 1.1.2017 prechádzame na bezhotovostnú platbu za stravovanie. Odporúčame vám nastaviť si stálu mesačnú paušálnu platbu vo výške 24€ k 1. dňu v mesiaci, najneskôr k 5. dňu v mesiaci, alebo mesačnú platbu (počet stravovacích dní x 1,2€). Vzniknuté preplatky za odhlásené obedy vrátime na účet v mesiaci jún.

Platby realizujte na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895

VS: pridelené stravné číslo

KS: 0308

SPŠ na FLL 2016

Aj v tomto školskom roku  sa naša škola, SPŠ Bardejov, zapojila do 9. ročníka FLL 2016/2017 s tímom ROBOTOSHIYAMA. Žiaci Anton Fecko, Marek Slota a Simon Soroka z 2.C triedy a Tomáš Kravec, žiak 1.C triedy  sa niekoľko týždňov zodpovedne pripravovali na regionálny turnaj v Poprade, jeden zo siedmych prebiehajúcich na Slovensku. Postupne riešili jednu misiu za druhou, vylepšovali konštrukciu svojho robota, vyberali vhodné postupy riešení. Žiaci zostrojili svoje roboty zo známej robotickej stavebnice Lego Mindstorms ev3 a naprogramovali ich v ikonografickom jazyku. To všetko s cieľom čo najlepšie uspieť v hlavnej disciplíne Robot-Game, ktorá sa odohráva na špeciálnych súťažných stoloch.

Témou tohto ročníka bola: Animal Allies – Zvieratá a ľudia. Čitať ďalej

Potulky po Francúzsku

Sme veľmi radi, že tento školský rok sa nesie v duchu ďalšieho schváleného projektu v rámci programu Erasmus+. V rámci tohto projektu práve prebieha prvé stretnutie s partnerskými školami z Nemecka, Poľska a Francúzska. Za program a organizáciu sú tentoraz zodpovední Francúzi a fotografie sú z prehliadky mesta Verdun. Tento projekt je tematicky zameraný na prvú svetovú vojnu, pamätníky z bojov počas vojny a osudy vojakov, ale aj bežných ľudí, ktorých životy táto vojna ovplyvnila. Čitať ďalej

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ V BARDEJOVE

VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÉHO KVÍZU „Čo vieš o HIV/AIDS?“

 V rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY 2016, do ktorej sa naša škola zapojila aj tento rok, boli v mesiacoch október – december zrealizované rôzne aktivity, ktoré smerovali k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS:

– umiestnenie plagátu a informácií o aktivitách kampane na informačnej tabuli v škole

– tvorba a nosenie červených stužiek

– prednášky s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (Dr. Zbyňovská,

Mgr. Müllerová, Mgr. Balážová) na tému Cesty prenosu HIV/AIDS  – žiaci 1. ročníka;  prednášky, ktoré boli súčasťou projektu  EXIT tour – Závislosti, Ako si nezašpiniť život,  Zdravá rodina. Čitať ďalej

Aj v cudzích jazykoch sme dobrí…

Popri súťažiach v odborných predmetoch, ktorých sa naši študenti pravidelne zúčastňujú, nezabúdame na našej škole ani na cudzie jazyky. Vďaka nim sa totiž nestratíme nielen doma, ale najmä vo svete. O tom, že priemyslováci sú aj v cudzích jazykoch naozaj dobrí, sme sa presvedčili na školských kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, ktoré sa uskutočnili začiatkom decembra. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci Ľuboš Felčík z 3.D (ANJ) a Jakub Baláž zo 4.A (NEJ), ktorí postúpili na obvodné kolá.  Druhé a tretie miesto v anglickom jazyku získali Jakub Tkáč z 3.C a Matúš Pták z 1.B. Na druhom mieste v nemeckom jazyku sa umiestnil Dominik Semanko zo 4.A a tretie miesto obsadil Patrik Kunst z 3.D triedy. Čitať ďalej

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Týmito slovami začala svoju prednášku so žiakmi 2. C triedy Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove dňa 1. decembra 2016. Čitať ďalej