Priemyslováci triedia odpad

Od septembra sa naša škola zapojila do projektu Eko Alarm. Cieľom projektuje zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných astredných školách. Použité zubné kefky boli premenené na koše na triedený odpad. Všetky koše, ktoré boli poskytnuté škole, sú vyrobené z druhotných surovín a vyrábané na Slovensku. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 miliónov zubných kefiek. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame takdruhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. SPŠT si vytvorila trojzložkový triedený zber. V každej triede nájdete tri nádoby: modrú na papier, žltú na plasty a hnedú na bioodpad alebo zmesový odpad. Každý musí začať sám od seba, a preto veríme, že sa aj naši žiaci naučia správne separovať odpad, ktorý môže byť ďalej recyklovaný, a tým chrániť životné prostredie. Envirokoordinátor

Čitať ďalej

Upracme (si) Slovensko

Do výzvy Upracme (si) Slovensko, ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy Word cleanup Day, sa v piatok 20.septembra 2019 zapojili aj študenti 1. ročníka SPŠT Bardejov. Pod dohľadom koordinátorky environmentálnej výchovy Ing. Hovancovej vyzbierali v okolí školy 5 veľkých vriec odpadkov a spríjemnili si tak prostredie, v ktorom sa pohybujú. Cieľom akcie bolo nielen odpratať z ulíc a prírody odpad, ale aj vychovávať ľudí k zodpovednému správaniu sa a ochrane prírody.

Čitať ďalej

Deň Zeme

Aj planéta Zem má svoj sviatok! Deň Zeme si už tradične pripomíname a oslavujeme 22. apríla. Už desiatky rokov sa tento deň radí k jedným z najdôležitejších dní pre našu planétu, lebo vďaka nemu predchádzame problémom spojeným s klimatickými zmenami, globálnym otepľovaním a snažíme sa poukázať na potrebu chrániť našu prírodu. Práve preto zástupcovia žiakov I.C a II.A triedy  Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove, pod vedením Ing. A. Hovancovej, koordinátorky environmentálnej výchovy, a  Mgr. M. Chovancovej, koordinátorky ŽŠR, sa ujali okolia našej školy, ktoré svedomito odbremenili od odpadkov a smetí. Týmto činom tak poukázali na to, že každý môže prispieť svojím malým dielom k tomu, aby sme mohli obdivovať, užívať a chrániť krásy majestátnej a veľkolepej prírody, ktorá nás obklopuje.

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

Do konca mesiaca máj prebiehal zber bateriek na našej škole. Súťaže sa zúčastnili tieto triedy, ktoré nazbierali nasledovné množstvá bateriek: 1. – 3.C – 50,0 kg 2. – 2.B – 1,32 kg 3. – 4.C – 0,36 kg 4. – 4.B – 0,30 kg 5. – 3.B – 0,22 kg Učitelia a zamestnanci školy: 3,5 kg Víťazná trieda 3.C získava deň organizovaného voľna. Všetkým, ktorí sa snažili, patrí veľká vďaka. Ing.Hovancová koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej

Výsledky súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ

Dňom 21.4.2015 bola ukončená súťaž spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A3 (do 350 žiakov) umiestnila na 29. mieste s celkovou hmotnosťou 1270 g a 3,88 g na žiaka. Najviac viečok Sabi nazbierala trieda 3.B: 500 g. Za účasť v súťaži bude triede 3.B udelený deň organizovaného voľna. Umiestnenie Trieda Dosiahnutá hmotnosť viečok v g 1. miesto 3.B 500 2. miesto 4.C 320 3. miesto 3.D 260 4. miesto 3.C 190

Čitať ďalej

ZBER BATERIEK

V týždni od 13.6. do 18.6.2016 bude prebiehať zber batérií. Zberať sa budú všetky malé batérie. Batérie je potrebné odovzdať Ing. Hovancovej, kabinet č. 33. Trieda s najväčšou hmotnosťou odovzdaných batérií získa deň organizovaného voľna.

Čitať ďalej

Výsledky súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ

Dňom 24.4.2015 bola ukončená súťaž spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A4 (nad 350 žiakov) umiestnila na 30. mieste s celkovou hmotnosťou 763 g a 2,10 g na žiaka. Najviac viečok Sabi nazbierala trieda 2.B: 461 g. Za účasť v súťaži bude obom triedam udelený deň organizovaného voľna. miesto – 2.B – 461g miesto – 2.D – 302g Celková hmotnosť: 763 g, priemer na žiaka 2,10 g.

Čitať ďalej