Online kurzy programovania

Pre všetkých šikovných stredoškolákov pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA obľúbené online školy v oblasti programovania počítačových hier, 3D tlače, či v oblasti rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch január a február. https://www.fri.uniza.sk/aktuality/oblubene-online-skoly-fri-uniza-otvarame-pre-stredoskolakov-aj-v-roku-2022

Čitať ďalej

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe VYHLÁŠKY č. 279 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Bardejov, bude od 6.12.2021 vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove prebiehať DIŠTANČNE. Dištančná forma sa realizuje cez konferenčný systém FCC s aktívnym použitím kamery pre dosiahnutie kvalitných vzdelávacích výsledkov. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie tejto techniky pre žiakov. S pozdravom a želaním veľa zdraviariaditeľ SPŠ technickej v BardejoveIng. Jaroslav Bujda

Čitať ďalej

Aby nás zima neprekvapila…

Už je ten správny čas na prezutie letných pneumatík za zimné. Presne tak sme to urobili aj my spolu so žiakmi študijného odboru technika a prevádzka dopravy.             Na odbornej praxi si žiaci mohli vyskúšať prácu s pneumatickým náradím, ktoré sa používa pri výmene pneumatík. Naučili sa obsluhovať potrebné zariadenia, ktorými boli prezúvačka pneumatík a vyvažovačka kolies. Popritom sa zamerali aj na celkovú prípravu automobilu na zimnú sezónu. Odbornú prax vykonávajú žiaci odboru technika a prevádzka dopravy v školskej autodielni, kde získavajú potrebné schopnosti, zručnosti a vedomosti. Absolvovať odbornú prax majú žiaci možnosť aj v iných súkromných autoservisoch okresu  Bardejov, s ktorými škola uzatvorila zmluvy.

Čitať ďalej