III. A a III. C v kine Cinemax Novum

V piatok 23. septembra 2022 vymenili študenti III. A a III. C triedy školské lavice za pohodlné sedadlá v kine. S popkornom a kolou v rukách sledovali napínavý príbeh odohrávajúci sa na plátne – Top Gun – Maverick, momentálne najhranejší film v Cinemax Novum v Prešove. Sú to dôležité momenty pre kolektív triedy – spoločná cesta, spoločný film, spoločné posedenie po filme – skrátka, spoločne strávený čas inak ako v škole.

Čitať ďalej

Návšteva kina II.C a II.A

V piatok 16.9. sa triedy 2.A a 2.C vybrali na výlet do prešovského kina v obchodnom centre Novum na akčný film Top gun: Maverik. Film bol veľmi napínavý, veľmi sa nám páčil. Po filme sme si ešte dali rozchod po obchodnom centre, najedli sme sa, nakúpili a hurá domov. Bol to dobre strávený piatok. Pani učiteľkám ďakujeme za trpezlivosť a ochotu.                                           Adela Tomková, II.A

Čitať ďalej

Ušetri a investuj

V rámci projektu Ušetri a investuj, realizovaného v rámci rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 vyhláseného MŠVVaŠ SR sa na škole v augustových dňoch uskutočnilo teoretické a praktické vzdelávanie, v rámci ktorého sa učitelia  oboznámili s  metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe. Lektorom vzdelávania bol samotný autor hry MUDr. Milan Pavlík. Realizáciou projektu chce škola dosiahnuť kvalitné vyškolenie pedagogických zamestnancov prioritne na vybranú tému finančnej gramotnosti – sporenie a investovanie. Ako doplnkové témy školenia boli finančná zodpovednosť spotrebiteľov, plánovanie, príjem a práca, rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, úver a dlh,  riadenie rizika a poistenie. Následne  Dr. Pavlík (autor hry) a učitelia dňa  9.9.2022 oboznamovali žiakov  s metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe, kedže aj v oblasti finančnej gramotnosti platí, že praktické návyky sa najjednoduchšie získavajú prostredníctvom hier, v ktorých sa modelujú rôzne životné situácie: nákupy, plánovanie rozpočtu, komunikácia s bankou investovanie, úvery a iné reálne životné situácie. V mesiacoch október – november plánuje škola  realizovať medzitriedne súťaže. Projekt bol dotovaný sumou 1 950 eur (1 825 eur MVVaŠ SR a 125 eur spoluúčasť Rodičovskej  rady pri SPŠT v Bardejove), z ktorej okrem lektorovania boli financované trenažéry Finančná odysea v počte 15 kusov a knihy Základy finančného zdravia taktiež  v počte 15 kusov.

Čitať ďalej

Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove oznamuje, že otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 v budove školy. ORGANIZAČNÉ POKYNY 7:30 – 7:45 hod. – príchod do školy  7:45 – 11:00 hod. –  triednické hodiny Žiaci na triednických hodinách odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe alebo prostredníctvom edupage. 

Čitať ďalej

POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2022/2023 je v nedeľu 4.9.2022, v čase od 15.00 h do 21.00 h. Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2022  musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov. PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ. Mesačné poplatky: ubytovanie 40 €/mes. celodenná strava 4,62 eur/deň – zálohová platba vo výške 92,40 eur mesačne. Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887 Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS. Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./, 2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,3. visiaci zámok – 1ks,4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2022,5. vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Čitať ďalej

Oznam vedúcej školskej jedálne

Pripomínam všetkým stravníkom, že aj v školskom roku 2022/2023 je každý stravník (už aj zapísaný) povinný osobne odovzdať vyplnený Zápisný lístok pre odoberanie stravy v školskej jedálni.  Zápisný lístok je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Čitať ďalej