ARS POETICA – krajské kolo

30. apríla 2014 na Strednej priemyselnej škole sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže ARS POETICA.

 Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z rôznych typov škôl Prešovského samosprávneho kraja – Prešov, Lipany, Svidník – Giraltovce, Spišská Nová Ves – Spišský Hrušov, Ľubotice, Humenné – Kamenica nad Cirochou, Vranov nad Topľou, a taktiež zo všetkých  stupňov škôl Bardejovského okresu.

Študenti SPŠ krátkym kultúrnym programom privítali účastníkov súťaže.  Mgr. Anna Petričková pozdravila všetkých prítomných, osobitne predstavila členov poroty a hostí a so želaním „ни пуха, ни пера»  otvorila krajské kolo súťaže ARS POETICA 2014. » Čítať viac

Život, štúdium a práca v EUROPE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove informoval študentov SPŠ končiacich ročníkov, so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosť uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania a o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ/EHP, s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a predstavili služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. » Čítať viac