ARS POETICA – krajské kolo

30. apríla 2014 na Strednej priemyselnej škole sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže ARS POETICA.

 Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z rôznych typov škôl Prešovského samosprávneho kraja – Prešov, Lipany, Svidník – Giraltovce, Spišská Nová Ves – Spišský Hrušov, Ľubotice, Humenné – Kamenica nad Cirochou, Vranov nad Topľou, a taktiež zo všetkých  stupňov škôl Bardejovského okresu.

Študenti SPŠ krátkym kultúrnym programom privítali účastníkov súťaže.  Mgr. Anna Petričková pozdravila všetkých prítomných, osobitne predstavila členov poroty a hostí a so želaním „ни пуха, ни пера»  otvorila krajské kolo súťaže ARS POETICA 2014. Čitať ďalej

Volejbal na SPŠ

Dňa 4.4.2014 sa na SPŠ konalo obvodné kolo vo volejbale.

Na stupne víťazov sa postavili:

1. miesto – Gymnázium Leonarda Stöckela

2. miesto – SPŠ Bardejov

3. miesto – Súkromné gymnázium Čitať ďalej

Život, štúdium a práca v EUROPE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove informoval študentov SPŠ končiacich ročníkov, so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosť uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania a o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ/EHP, s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a predstavili služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. Čitať ďalej