SPŠT Bardejov

CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 15.10.2016 – 23.10.2016 Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme v praxi. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus. Ocenené najlepšie práce: 1. miesto Matej Soroka 4.

Čitať ďalej

SPOZNÁVALI SME PRAHU

Aj keď jeseň nie je najbežnejší čas na školské výlety, my, III.D, sme sa vybrali spoznávať spolu Prahu. Už cesta bola zaujímavá, plná očakávaní, lebo väčšina z nás ešte v Prahe nikdy nebola. Program sme mali presne naplánovaný, aby sme toho stihli čo najviac. Najskôr nás uchvátilo metro, ale za očakávaniami nezaostávala

Čitať ďalej

ZENIT v programovaní – WEBDESIGNER školské kolo

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v programovaní – WEBDESIGNER. V kategórii Web stredných škôl súťažili tímy zo 4. ročníka. Školské kolo začalo 9:00 a končilo 13:00. Čas na vypracovanie úlohy boli 4 hodiny. Žiaci používali súbory na stiahnutie: zadanie.pdf, materials.zip, zo stránky http://zenit.svsbb.sk/. Počas

Čitať ďalej

Nesmieme zabúdať…

Žijeme krásny slobodný život a v tejto uponáhľanej dobe si akosi neuvedomujeme, že to nie je samozrejmosť, že na mnohých miestach sveta aj v 21. storočí ľudia prežívajú strach o svoj každodenný život. Aj to bol jeden z momentov, že študenti druhého a tretieho ročníka sa vydali na cestu po pamätných miestach krutých udalostí prvej i druhej

Čitať ďalej

Svetový deň výživy

október je Svetovým dňom výživy, ktorý nás má vyzvať k zdravému stravovaniu. Pripomenuli sme si ho na škole aj tentokrát – dňom jabĺk, pretože výživa významne ovplyvňuje naše zdravie. Cieľom je podporiť zdravý životný štýl, konzumáciu zdraviu prospešných potravín, ako sú napríklad ovocie, zelenina, ryby, mlieko a ďalšie. V rámci kampane „ Odstráň

Čitať ďalej

Kto som, kam kráčam

Prednášky pod vedením Mgr.S. Benkovej-Rybárovej z CPPPaP, ktoré sa uskutočnili dňa 13.októbra 2016 pre žiakov 3.ročníka,  boli zamerané  na upevnenie poznatkov o sebapoznávaní, ich vplyv na naše správanie, vzťahy a dosahovanie cieľov. Obsah témy: Sebapoznávanie – význam,  sebapoznávanie z aspektu indivídua, sebapoznávanie z aspektu spätnej väzby z okolia, naša história a jej vplyv na sebaobraz, základné

Čitať ďalej

Študent SPŠ v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD na 2. mieste

Skvelá reprezentácia školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. každoročne vyhlasujú pre študentov stredných odborných škôl súťaž IPM STUDENT AWARD  pre užívateľov systému  Creo (Pro/ENGINEER). Hlavným cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje odborné vedomosti, preveriť si praktické zručnosti, podporovať odborný rast

Čitať ďalej

Na SPŠ sa oslavoval Deň jazykov

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a

Čitať ďalej