CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 15.10.2016 – 23.10.2016

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania.

Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme v praxi.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:

1. miesto

Matej Soroka 4. C – Piškôrky

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/msoroka/piskvorky/index.html4
Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_soroka4c_piskorky.exe
2. miesto

Knapčík Marek  4.D –   BMI

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/mknapcik/sutaz/bmi.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_knapcik4d_bmi.exe

3. miesto

Jakub Zajac 4.D  – Matematika

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jzajac/js/priklady/p1.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_zajac4d_kvadraticka-rovnica.exe

Jakub Bilavský 4.D – BMI

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jbilavsky/cw/bmi.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_bilavsky4d_bmi.exe

SPOZNÁVALI SME PRAHU

Aj keď jeseň nie je najbežnejší čas na školské výlety, my, III.D, sme sa vybrali spoznávať spolu Prahu. Už cesta bola zaujímavá, plná očakávaní, lebo väčšina z nás ešte v Prahe nikdy nebola.

Program sme mali presne naplánovaný, aby sme toho stihli čo najviac. Najskôr nás uchvátilo metro, ale za očakávaniami nezaostávala ani stará stovežatá Praha. Na Staromestskom námestí sme zatlieskali Orloju, pešo sme prešli popod Prašnú bránu pozdraviť kráľa Václava, sediaceho ešte vždy na koni. Prezreli sme si námestia, ulice,  budovy, kostoly, sochy i múzeá. Zlatým klincom programu bola návšteva muzikálu Carmen v Hudobnom divadle Karlín s Luciou Bílou v hlavnej úlohe. Až tam sme sa natlieskali. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Výkony spevákov,  hercov, tanečníkov i artistov, scéna, kostýmy i samotná budova divadla, všetko bolo úžasné, krásne, nové, moderné, iné. Odmenou pre účinkujúcich bol poriadny „standing ovation“. Druhý deň výletu sme začali prehliadkou Pražského hradu a  Katedrály svätého Víta. Katedrála sa podobá trochu na našu Baziliku, ako by to bola jej veľká stará mama. Pokračovali sme na Petřín, ďalej k Stene Johna Lennona a cez Karlov most sme sa dostali na druhú stranu mohutnej Vltavy. Tam na nás už čakal Tancujúci dom a Staré mesto. V nákupnom centre Chodov, neďaleko ktorého sme boli ubytovaní, sme stihli kúpiť ešte niečo drobné ako spomienku a potom už opäť presuny metrom na vlakovú stanicu a odchod domov. Čitať ďalej

ZENIT v programovaní – WEBDESIGNER školské kolo

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v programovaní – WEBDESIGNER.

V kategórii Web stredných škôl súťažili tímy zo 4. ročníka.

Školské kolo začalo 9:00 a končilo 13:00. Čas na vypracovanie úlohy boli 4 hodiny.

Žiaci používali súbory na stiahnutie: zadanie.pdf, materials.zip, zo stránky http://zenit.svsbb.sk/.

Počas súťaže bolo zakázané používať internetové pripojenie. Výnimku tvorilo:

  • stiahnutie zadania a potrebných materiálov z portálu http://zenit.svsbb.sk/
  • školský server v prípade kooperatívnej práce tímu,
  • validovanie HTML5 http://validator.w3.org/,
  • validovanie CSS http://jigsaw.w3.org/css-validator/,
  • odovzdávanie riešení.

Vyhodnotenie:

  1. miesto – Matej Soroka (programátor) + Norbert Noga (grafik)
  2. miesto – Marek Knapčík (programátor) + Patrik Kocúr (grafik)
  3. Branislav Kovalčin (programátor) + Leonard Kukľa (grafik)

Diplomy a ceny súťažiacim odovzdal  riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Víťazom blahoželáme.

Prvý víťazný tím školského kola postupuje do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa koná 30.11.2016 na SPŠ elektrotechnickej Prešov. Prajeme im veľa úspechov.

RNDr. Oľga Poliaková

Nesmieme zabúdať…

Žijeme krásny slobodný život a v tejto uponáhľanej dobe si akosi neuvedomujeme, že to nie je samozrejmosť, že na mnohých miestach sveta aj v 21. storočí ľudia prežívajú strach o svoj každodenný život.

Aj to bol jeden z momentov, že študenti druhého a tretieho ročníka sa vydali na cestu po pamätných miestach krutých udalostí prvej i druhej svetovej vojny. Navštívili sme vojnové cintoríny v Smilne, Nižnej Polianke, pamätník vo Svidníku i na Dukle, aby sme kvietkom a zapálenou sviečkou vyjadrili tichú spomienku na tých, ktorým vďačíme za našu slobodu. So zatajeným dychom sme sledovali výklad sprievodkyne svidníckeho múzea i film s autentickými zábermi o ťažkých bojoch  Karpatsko-duklianskej operácie . Čitať ďalej

Svetový deň výživy

  1. október je Svetovým dňom výživy, ktorý nás má vyzvať k zdravému stravovaniu.

Pripomenuli sme si ho na škole aj tentokrát – dňom jabĺk, pretože výživa významne ovplyvňuje naše zdravie.

Cieľom je podporiť zdravý životný štýl, konzumáciu zdraviu prospešných potravín, ako

sú napríklad ovocie, zelenina, ryby, mlieko a ďalšie.

V rámci kampane „ Odstráň obezitu“ chceme upozorniť na negatívny vplyv nadváhy na

zdravie a vývin mladých ľudí. Čitať ďalej

Kto som, kam kráčam

Prednášky pod vedením Mgr.S. Benkovej-Rybárovej z CPPPaP, ktoré sa uskutočnili dňa 13.októbra 2016 pre žiakov 3.ročníka,  boli zamerané  na upevnenie poznatkov o sebapoznávaní, ich vplyv na naše správanie, vzťahy a dosahovanie cieľov.

Obsah témy:

Sebapoznávanie – význam,  sebapoznávanie z aspektu indivídua, sebapoznávanie z aspektu spätnej väzby z okolia, naša história a jej vplyv na sebaobraz, základné piliere osobnosti

Motivácia – motivačné faktory, nezdolnosť pri zdolávaní prekážok, pozitívne zážitky a motivácia pri dosahovaní cieľov, negatívne zážitky a motivácia pri dosahovaní cieľov

Hľadanie zmysluplnej existencie – formovanie základných pilierov v živote, životné ciele a predstavy, predpoklady k zvládaniu životných nárokov a rozvoj zručností pre život. Čitať ďalej

Študent SPŠ v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD na 2. mieste

Skvelá reprezentácia školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. každoročne vyhlasujú pre študentov stredných odborných škôl súťaž IPM STUDENT AWARD  pre užívateľov systému  Creo (Pro/ENGINEER).

Hlavným cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje odborné vedomosti, preveriť si praktické zručnosti, podporovať odborný rast a odborné záujmy žiakov.

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove odboru technika a prevádzka dopravy sa každoročne zúčastňujú danej súťaže a umiestňujú sa na popredných priečkach v rámci Slovenska.

Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej  súťaže sa konalo 6. a 7. októbra 2016 na Technickej konferencii Pro/TEK firmy IPM SOLUTION, s. r. o. v malebnom prostredí hotela Sitno vo Vyhniach. Čitať ďalej

Na SPŠ sa oslavoval Deň jazykov

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Priemyslováci si tento deň pripomenuli 3. októbra v Aule školy, kde tretiaci predstavili mestá a miesta Nemecka a Ruska. Žiaci si pripravili pútavé prezentácie a snažili sa vyzdvihnúť význam používania jazykov. Čitať ďalej