Organizačné pokyny

Milí žiaci! Vo štvrtok 2.9.2021 sa na Vás všetkých po dvoch mesiacoch prázdnin veľmi tešíme. Veríme, že ste si prázdniny užili a teraz sa plní síl a energie vrátite do školských lavíc. Aby sme úvod školského roka úspešne zvládli, prosíme Vás o dodržanie niekoľkých pokynov. Stretneme sa 2.9.2021 o 7.45 hod. Žiaci 2.-4. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, žiaci prvého ročníka budú rozdelení do tried v aule školy. Podmienkou nástupu do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné potvrdiť cez Edupage, rovnako aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac než 3 po sebe nasledujúce dni. Návod, ako zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462 Veľa šťastia a úspechov v novom školskom roku!

Čitať ďalej

ŠTUDENTI DOBROVOĽNÍCI

Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka.Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku.Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári.Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť.Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu .Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.skhttp://www.navstevapapeza.sk/ a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove.Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby. Ďakujeme za spoluprácu. S úctouS pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov

Čitať ďalej

Oznam pre stravníkov školskej jedálne pri SPŠT Bardejov, Komenského 5 k začiatku školského roka 2021/2022

V našom zariadení je zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy cez identifikačné karty a čipy ( informácie u vedúcej školskej jedálne). Povinnosťou nového stravníka Prihlásiť sa u vedúcej školskej jedálne, zaplatiť za stravu na určené obdobie, vyplniť zápisný lístok (nájdete na stránke www.spsbj.sk/ubytovanie-a-stravovanie/jedalen-2) a vrátiť ho do 5- tich dní naspäť podpísaný zákonným zástupcom. Povinnosťou minuloročného stravníka Zapísať sa u vedúcej ŠJ, zaplatiť za stravu, vyplniť zápisný lístok  na nový školský rok a odovzdať ho do 5 – tich dni podpísaný zákonným zástupcom naspäť vedúcej ŠJ. Pri strate čipu je potrebné túto stratu nahlásiť vedúcej ŠJ. Objednávanie, odhlasovanie a výdaj a) stravník sa odhlasuje z osobných dôvodov sám a to:      – v objednávacom termináli      – prostredníctvom internetu  (prístup k tejto službe si vyzdvihnite u vedúcej ŠJ)      – telefonicky na telefónnom čísle 054/ 4722558, kl. 14 b) na nasledujúci mesiac si stravník objednáva stravu sám a to:     – v objednávacom termináli     – prostredníctvom internetu, kde je zverejnený  jedálny lístok a aktuálny stav konta. Odhlásenie a prihlásenie stravy Odhlásenie a prihlásenie stravy je možné deň vopred do 11:00 hod. na nasledujúci pracovný deň,  po tomto termíne elektronický systém už neumožní zmenu. Každý ubytovaný žiak v školskom internáte je  povinne zaevidovaný na celodennú stravu, výnimky udeľuje len  riaditeľ školy na základe žiadosti s uvedeným dôvodom. Ubytovaní

Čitať ďalej

Možnosť dobrovoľného samotestovania antigénovými testami

Riaditeľstvo SPŠT v Bardejove z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky školy oznamuje, že ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o tieto testy je potrebné nahlásiť najneskôr do 25.8.2021, do 23.50 hod. cez rodičovské konto EduPage. Viac informácií nájdete na adrese https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Čitať ďalej