SPŠT Bardejov

Výsledky PS pre šk. rok 2019/2020

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie Študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy Študijný odbor 3650 M staviteľstvo Oznam: Žiaci, ktorí boli neúspešní v 1. kole prijímacích skúšok, sa môžu od štvrtka 23.5.2019 informovať na tel. č. 0901 714 603 o voľných

Čitať ďalej

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJ TRIEDU

ŽŠR spolu s vedením našej školy vyhlásili aj v školskom roku 2018/2019  súťaž o NAJ triedu Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. V čase od 1. októbra 2018 do 30.apríla 2019 sme podľa vopred stanovených kritérií zapisovali do tabuľky body – za aktualizáciu nástenky, za správanie žiakov a v neposlednom

Čitať ďalej