Zážitky hodné nasledovania

Dávna múdrosť hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Tieto slová určite potvrdia aj štyria žiaci 3. ročníka, a to  Viliam Kuchta (III.A), Jakub Zuščin (III.B), Matúš Peteja (III.C) a Kristián Michalek (III.D) , ktorí vďaka Mgr. Zuzane Hrubej  mali jedinečnú možnosť navštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Štraburgu.

S neopakovateľnými zážitkami a dojmami Jakub Zuščin a Kristián Michalek sa podelili so žiakmi I.B a I.C v rámci hodiny občianskej náuky. Svojou zaujímavou a pútavou prezentáciou i sprievodným slovom mladším spolužiakom priblížili celý priebeh exkurzie. Predstavili historické mesto Štrasburg, zaujímavú plavbu po Rýne či prehliadku samotného Európskeho parlamentu v sprievode europoslanca Vladimíra Bilčíka. Práve účasť na aktuálnom rokovaní európskych poslancov patrila k výnimočným a nezabudnuteľným zážitkom.

Veríme, že v budúcnosti takéto exkurzie sa zaradia k tradíciám našej školy.