Zdravá výživa – súčasť psychického zdravia

V dňoch 12.a 13.12.2013 sa uskutočnili  prednášky na tému  Zdravá výživa-súčasť psychického zdravia pre žiakov 1.C a 1.D tried . Prednášal  PhDr. J. Džunda zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove.

Vyvážená strava je podmienkou vývoja optimálneho fungovania každého zdravého jedinca. Človek predstavuje jednotu duševného a fyzického. Obe tieto zložky posilňuje okrem spôsobu života aj výživa. Nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu a jeho zvládanie. Čitať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 7.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnilo sa jej sedem žiakov prvého až tretieho ročníka. Účastníci absolvovali dve časti –  v ústnej popisovali obrázok a konverzovali s porotou na vybrané témy, v písomnej časti bolo ich úlohou vyriešiť gramatický test a test na čítanie s porozumením nemeckého textu.

Víťazom sa stal Štefan Korba z 2.D triedy, ktorý bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole ONJ. Držíme mu palce.  Druhé miesto obsadil Lukáš Brehuv, tretí skončil Viktor Michalko,  obidvaja sú žiakmi 1.C triedy.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom  štúdiu nemeckého jazyka.