Vianočný florbalový turnaj

Dňa 21.12.2015 sa v telocvični SPŠ v Bardejove konal vianočný florbalový turnaj stredných škôl, ktorý organizovala SPŠ v Bardejove a Komunitná nadácia Bardejov.

Poradie družstiev:
1. miesto: Stredná priemyselná škola Bardejov
2. miesto: Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov
3. miesto: Spojená škola J. Henischa
4. miesto: Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov Čitať ďalej

Ikebana – jeden zo symbolov Vianoc

Nádherné vianočné dekorácie ako vianočné  vetvičky, vianočné ikebany sú výzdobou domov, obchodov či škôl. Vianočné dekorácie slúžia na vdýchnutie vianočnej atmosféry a sú jedným zo symbolov najkrajších sviatkov v roku.
21. decembra sa na našej škole uskutočnila každoročne organizovaná súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Každá trieda mala možnosť vytvoriť zaujímavú vianočnú dekoráciu, a tým prezentovať svoj talent. Na treťom mieste skončila 1.A trieda, druhú priečku obsadili žiaci 3.C triedy a víťazom je 1.C trieda. Sladkú odmenu dostali aj ostatné zúčastnené triedy, keďže všetky ikebany boli krásne. Blahoželáme a želáme krásne Vianoce.

Žiacka školská rada Čitať ďalej

Kam putuje odpad?

Naša škola sa zapojila do najväčšia medzinárodnej robotickej súťaži pre mladých FLL, regionálne kolo v Poprade, kam sme sa s trojčlenným tímom prihlásili, sa uskutoční 17.12.2015. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca.

Vo výskumnom projekte sa žiaci zodpovedne zaoberali otázkou: Kam putuje odpad? Navštívili EKOBARD, prevádzku JUOS a SILVERGAS, ktorý sa zaoberá plazmovými technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov. Výsledky ich bádania práce ako aj využitie niektorých obalov z potravín zdokumentovali v prezentácií.

Prezentácia: Triedenie odpadu [*.pptx] Čitať ďalej

CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

codeweek2015Termín: 10.10.2015 – 18.10.2015

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme pre iných.

Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť minimálne programy na tému:

Programujeme v PHP s využitím HTML a CSS a úlohy v Lazaruse.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:

Téma: Programujeme v PHP s yvužitím HTML a CSS a úlohy v Lazaruse

1.miesto:

Nikola Blaňárová 4.C – zvieratká – postreh, fibonaciho postupnosť, voľné lístky ticketportal.sk Čitať ďalej

Olympiáda v cudzom jazyku

Ako každoročne, aj tentokrát prebehla začiatkom decembra na našej škole Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku. Jazykovo najzdatnejší študenti bojovali v kategórii 2D o prvé tri miesta v dvoch častiach súťaže.

V písomnej časti absolvovali test z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením a slovnej zásoby. Ústna časť preverila ich schopnosti „sypať cudziu reč z rukáva“ pri opise obrázkov a tvorbe dialógov.

Hoci u niektorých súťažiacich bolo badať zdravú trému aj miernu dávku nervozity, zvládli všetky úlohy. Čitať ďalej

Byť sám sebou

„Byť sám sebou“ je téma prednášky, ktorej dňa 7.12.2015 sa zúčastnili žiaci 1.ročníka.

Prednášajúcou bola Mgr. Slavka Benková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Obsahom prednášanaj témy bolo:

-osobnosťou sa človek nerodí, ale postupne sa ňou stáva

-v priebehu dozrievania sa postupne osamostatňuje a profiluje sa jeho self koncept

-vplyvy podieľajúce sa na profilovaní a utváraní osobnosti

-znaky zrelej osobnosti

-rizikové faktory na strane osobnosti Čitať ďalej

Mikuláš bol aj na SPŠ

V piatok 4. decembra navštívil našu školu Mikuláš. S ním prišli aj anjelici a čert, ktorí sa nápadne podobali našim spolužiakom.  Nakukli do každej triedy a vyskúšali priemyslovákov, či si zaslúžia sladkú odmenu. Niektorí sa ukázali ako skvelí recitátori a predviedli prednes. Všetko prebiehalo hladko a žiaci sa nedali zahanbiť. Odmenení boli aj naši učitelia a ostatní pracovníci priemyslovky. Snažme sa, aby sme správaním či známkami motivovali Mikuláša aj k budúcoročnej návšteve. Čitať ďalej