Ikebana – jeden zo symbolov Vianoc

Nádherné vianočné dekorácie ako vianočné  vetvičky, vianočné ikebany sú výzdobou domov, obchodov či škôl. Vianočné dekorácie slúžia na vdýchnutie vianočnej atmosféry a sú jedným zo symbolov najkrajších sviatkov v roku.
21. decembra sa na našej škole uskutočnila každoročne organizovaná súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Každá trieda mala možnosť vytvoriť zaujímavú vianočnú dekoráciu, a tým prezentovať svoj talent. Na treťom mieste skončila 1.A trieda, druhú priečku obsadili žiaci 3.C triedy a víťazom je 1.C trieda. Sladkú odmenu dostali aj ostatné zúčastnené triedy, keďže všetky ikebany boli krásne. Blahoželáme a želáme krásne Vianoce.

Žiacka školská rada » Čítať viac

Kam putuje odpad?

Naša škola sa zapojila do najväčšia medzinárodnej robotickej súťaži pre mladých FLL, regionálne kolo v Poprade, kam sme sa s trojčlenným tímom prihlásili, sa uskutoční 17.12.2015. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca.

Vo výskumnom projekte sa žiaci zodpovedne zaoberali otázkou: Kam putuje odpad? Navštívili EKOBARD, prevádzku JUOS a SILVERGAS, ktorý sa zaoberá plazmovými technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov. Výsledky ich bádania práce ako aj využitie niektorých obalov z potravín zdokumentovali v prezentácií.

Prezentácia: Triedenie odpadu [*.pptx] » Čítať viac

CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

codeweek2015Termín: 10.10.2015 – 18.10.2015

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme pre iných.

Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť minimálne programy na tému:

Programujeme v PHP s využitím HTML a CSS a úlohy v Lazaruse.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:

Téma: Programujeme v PHP s yvužitím HTML a CSS a úlohy v Lazaruse

1.miesto:

Nikola Blaňárová 4.C – zvieratká – postreh, fibonaciho postupnosť, voľné lístky ticketportal.sk » Čítať viac

Olympiáda v cudzom jazyku

Ako každoročne, aj tentokrát prebehla začiatkom decembra na našej škole Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku. Jazykovo najzdatnejší študenti bojovali v kategórii 2D o prvé tri miesta v dvoch častiach súťaže.

V písomnej časti absolvovali test z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením a slovnej zásoby. Ústna časť preverila ich schopnosti „sypať cudziu reč z rukáva“ pri opise obrázkov a tvorbe dialógov.

Hoci u niektorých súťažiacich bolo badať zdravú trému aj miernu dávku nervozity, zvládli všetky úlohy. » Čítať viac

Byť sám sebou

„Byť sám sebou“ je téma prednášky, ktorej dňa 7.12.2015 sa zúčastnili žiaci 1.ročníka.

Prednášajúcou bola Mgr. Slavka Benková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Obsahom prednášanaj témy bolo:

-osobnosťou sa človek nerodí, ale postupne sa ňou stáva

-v priebehu dozrievania sa postupne osamostatňuje a profiluje sa jeho self koncept

-vplyvy podieľajúce sa na profilovaní a utváraní osobnosti

-znaky zrelej osobnosti

-rizikové faktory na strane osobnosti » Čítať viac

Mikuláš bol aj na SPŠ

V piatok 4. decembra navštívil našu školu Mikuláš. S ním prišli aj anjelici a čert, ktorí sa nápadne podobali našim spolužiakom.  Nakukli do každej triedy a vyskúšali priemyslovákov, či si zaslúžia sladkú odmenu. Niektorí sa ukázali ako skvelí recitátori a predviedli prednes. Všetko prebiehalo hladko a žiaci sa nedali zahanbiť. Odmenení boli aj naši učitelia a ostatní pracovníci priemyslovky. Snažme sa, aby sme správaním či známkami motivovali Mikuláša aj k budúcoročnej návšteve. » Čítať viac

1 2