Odborná prax

Pre uľahčenie hľadania dokumentov súvisiacich s odbornou praxou bola v menu Študenti vytvorená záložka Odborná prax, ktorá obsahuje všetky potrebné dokumenty. http://www.spsbj.edu.sk/studenti/odborna-prax

Čitať ďalej