Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti

V mesiaci február prebehli besedy u žiakov 4. ročníka s pracovníčkou Cpppap v Bardejove,Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, na tému Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti, zameranej na:

– uplatnenie sa v živote vo sfére profesionálnej i súkromnej,

– úspešné uplatnenie sa a jeho prínos pre človeka (úspech ako zdroj ďalšej motivácie),

– problémy uplatnenia sa na strane osobnosti i prostredia, Čitať ďalej

Expert geniality show 2013/2014

Žiaci našej školy sa v školskom roku 2013/14 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika),
  • Góly, body, sekundy (hostória a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava)

Tí, ktorých vidíte na tejto stránke, si zaslúžia Vaše uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 8528 EXPERTov z celého Slovenska. Čitať ďalej

Valentín 2014 na SPŠ

Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule

Symbolické srdiečka, ktoré pripínali 14. februára na hruď svojich spolužiakov , učiteľov a nepedagogických pracovníkov spolu s dievčatami z 2. C triedy (Fečaninová Jarmila, Rohaľová Viktória a Ivanová Oľga) pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je „horúco aj v zime.“ Výnimočnosť tohto rána oživili sviečky umiestnené pozdĺž schodištia. Sladkú príchuť sviatočného dňa znásobili lízanky určené každému žiakovi. Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet je udalosť existujúca už viac ako 10 rokov a v súčasnosti je jej hlavným organizátorom Insafe (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a rozšíril do viac ako 100 krajín sveta.

Tento rok je hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší internet”.

Na Slovensku je hlavným organizátorom www.zodpovedne.sk, ktoré možno poznáte, keďže stojí aj za projektom s edukačnými videami, v ktorých vystupujú ovce a pomáhajú mladšej generácii lepšie spoznať úskalia internetu (www.ovce.sk). Čitať ďalej

Deň organizovaného voľna triedy 1.A

Žiaci 1.A triedy odboru technika a prevádzka dopravy zaplnili dňa 4.februára priestor „malej“ telocvične Športovej haly Mier v Bardejove.

Športovým duchom, čistou hrou, elegantnými kľučkami, dobrými technickými výkonmi a disciplinovanou hrou predviedli, že vedia hrať futbal. Tím, ktorý inkasoval gól, „odchádzal“ na lavičku a v hre pokračoval ďalší tím s víťazom. Podstatné však v tejto hre neboli góly, ale práca kolektívu a príjemne strávené dopoludnie. Čitať ďalej