Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti

V mesiaci február prebehli besedy u žiakov 4. ročníka s pracovníčkou Cpppap v Bardejove,Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, na tému Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti, zameranej na:

– uplatnenie sa v živote vo sfére profesionálnej i súkromnej,

– úspešné uplatnenie sa a jeho prínos pre človeka (úspech ako zdroj ďalšej motivácie),

– problémy uplatnenia sa na strane osobnosti i prostredia, » Čítať viac

Expert geniality show 2013/2014

Žiaci našej školy sa v školskom roku 2013/14 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika),
  • Góly, body, sekundy (hostória a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava)

Tí, ktorých vidíte na tejto stránke, si zaslúžia Vaše uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 8528 EXPERTov z celého Slovenska. » Čítať viac

Valentín 2014 na SPŠ

Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule

Symbolické srdiečka, ktoré pripínali 14. februára na hruď svojich spolužiakov , učiteľov a nepedagogických pracovníkov spolu s dievčatami z 2. C triedy (Fečaninová Jarmila, Rohaľová Viktória a Ivanová Oľga) pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je „horúco aj v zime.“ Výnimočnosť tohto rána oživili sviečky umiestnené pozdĺž schodištia. Sladkú príchuť sviatočného dňa znásobili lízanky určené každému žiakovi. » Čítať viac

Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet je udalosť existujúca už viac ako 10 rokov a v súčasnosti je jej hlavným organizátorom Insafe (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a rozšíril do viac ako 100 krajín sveta.

Tento rok je hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší internet”.

Na Slovensku je hlavným organizátorom www.zodpovedne.sk, ktoré možno poznáte, keďže stojí aj za projektom s edukačnými videami, v ktorých vystupujú ovce a pomáhajú mladšej generácii lepšie spoznať úskalia internetu (www.ovce.sk). » Čítať viac

Deň organizovaného voľna triedy 1.A

Žiaci 1.A triedy odboru technika a prevádzka dopravy zaplnili dňa 4.februára priestor „malej“ telocvične Športovej haly Mier v Bardejove.

Športovým duchom, čistou hrou, elegantnými kľučkami, dobrými technickými výkonmi a disciplinovanou hrou predviedli, že vedia hrať futbal. Tím, ktorý inkasoval gól, „odchádzal“ na lavičku a v hre pokračoval ďalší tím s víťazom. Podstatné však v tejto hre neboli góly, ale práca kolektívu a príjemne strávené dopoludnie. » Čítať viac