SPŠT Bardejov

Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti

V mesiaci február prebehli besedy u žiakov 4. ročníka s pracovníčkou Cpppap v Bardejove,Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, na tému Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti, zameranej na: – uplatnenie sa v živote vo sfére profesionálnej i súkromnej, – úspešné uplatnenie sa a jeho prínos pre človeka (úspech ako zdroj ďalšej motivácie), – problémy

Čitať ďalej

Expert geniality show 2013/2014

Žiaci našej školy sa v školskom roku 2013/14 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém: Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), Svetobežník (fyzická a humánna geografia), Bity,

Čitať ďalej

Valentín 2014 na SPŠ

Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule Symbolické srdiečka, ktoré pripínali

Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet je udalosť existujúca už viac ako 10 rokov a v súčasnosti je jej hlavným organizátorom Insafe (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a rozšíril do viac ako 100 krajín sveta. Tento rok je hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší internet”. Na Slovensku je hlavným organizátorom

Čitať ďalej

Deň organizovaného voľna triedy 1.A

Žiaci 1.A triedy odboru technika a prevádzka dopravy zaplnili dňa 4.februára priestor „malej“ telocvične Športovej haly Mier v Bardejove. Športovým duchom, čistou hrou, elegantnými kľučkami, dobrými technickými výkonmi a disciplinovanou hrou predviedli, že vedia hrať futbal. Tím, ktorý inkasoval gól, „odchádzal“ na lavičku a v hre pokračoval ďalší tím s

Čitať ďalej