Florbal: Okresné kolo chlapci

Stredná priemyselná škola v Bardejove organizovala 29.2. 2016 okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Florbalisti z priemyslovky podali vynikajúci výkon. Vo finále porazili Spojenú školu Juraja Henischa s výsledkom 5:4 na samostatné nájazdy. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajských kolách. Čitať ďalej

CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ

Citové vzťahy mladých ľudí sú aktuálnou témou mladej generácie.  Mgr. Slávka Benková Rybárová ňou oslovila 25. februára 2016 žiakov 2. A triedy. V prednáške zdôraznila, že ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery predurčujú skúsenosti v rodine ako prvom „emocionálnom priestore“. Čitať ďalej

PROJEKTUJ SVOJU BUDÚCNOSŤ

Orientovať sa v množstve informácií a správne sa rozhodnúť nie je jednoduché. Dôležité je vybrať si študijný odbor nie podľa zaujímavého názvu, ale ten, ktorý bude študenta baviť, ktorý spĺňa jeho predstavy a hlavne, ktorý umožní  uplatnenie sa na trhu práce. Je to projekt vlastnej budúcnosti, náplň nasledujúcich rokov. Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta podáva pomocnú ruku stredoškolákom pri tomto výbere prostredníctvom Dňa otvorených dverí. Druháci, tretiaci a štvrtáci SPŠ v Bardejove so zameraním v stavebníctve spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Melovou a Ing. Priputenovou prijali pozvanie a dňa 23. februára 2016 sa vybrali získať informácie o štúdiu na tejto fakulte.  Čitať ďalej

MLADÍ STAVBÁRI BLIŽŠIE K PRAXI

Súčasným trendom výučby žiakov stredných odborných škôl je návrat k tradičnému spojeniu teórie s praxou. Táto myšlienka nadobudla konkrétnu podobu na akcii žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove odboru pozemné stavby a pracovníkov  stavebnej firmy, ktorí sa stretli v aule školy na spoločnom školení 22. februára 2016. Čitať ďalej

Poruchy príjmu potravy

Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých.

Prednáška na tému „ Poruchy príjmu potravy“ sa uskutočnila dňa 22.2.2016   v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove.   Prednášal PhDr. J. Džunda, ktorý vysvetlil žiakom 2. ročníka problematiku porúch príjmu potravy, ktorá súvisí so psychickými ochoreniami. Sú to mentálna anorexia, bulímia a  záchvatovité prejedanie. Vo všetkých prípadoch ochorenia je spolupôsobenie určitých telesných, psychických a kultúrno-spoločenských faktorov. Čitať ďalej

Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

Šimon Struhala z SPŠ bol opäť úspešný

V dňoch 9. až 11. februára 2016 sa na Spojenej škole v Prešove konalo celoštátne kolo 32. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Súťaž žiakov stredných odborných škôl každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jej výsledky sú akceptované pri maturitných skúškach, prihláškach na vysokú školu či pri uchádzaní o zamestnanie. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

V kategórii A si zmerali sily žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl. Každý samosprávny kraj v oboch kategóriách reprezentujú dvaja najúspešnejší súťažiaci z krajského kola. Podobne ako vlani, aj tohto roku Prešovský samosprávny kraj v kategórii A reprezentoval aj študent SPŠ v Bardejove Šimon Struhala. Čitať ďalej

AJ PRIEMYSLOVÁCI SÚ V GALÉRII SLÁVY V SÚŤAŽI EXPERT GENIALITY SHOW

Tí, ktorých vidíš na tejto stránke, si zaslúžia tvoje uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 9210 EXPERTov z celého Slovenska.

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku 2015/16 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim. 

Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí Róbertovi Šimcovi žiakovi 4.D za krásne 1. miesto a Dávidovi Maníkovi žiakovi 4.D za 2. miesto medzi súťažiacimi na celom Slovensku. Čitať ďalej

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Prešove

Víťaz obvodného kola olympiády v anglickom jazyku Tomáš Labanc zo 4.A triedy absolvoval 10. februára ďalšie kolo, tentokrát krajské. Organizátorom súťaže bolo prešovské gymnázium na Konštantínovej ulici, ktoré privítalo študentov z rôznych miest kraja. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PhDr. Stanislava Šantu a predstavení členov komisie sa študenti presunuli do tried, kde vo svojich kategóriách hneď na úvod absolvovali počúvanie s porozumením v prítomnosti anglicky hovoriaceho lektora. Nasledovalo vypracovanie náročného testu a nakoniec overenie komunikačných schopností.

Náš študent Tomáš Labanc skončil v kategórii stredných odborných škôl na 5. mieste, čo takisto považujeme za úspech a ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy v obidvoch kolách súťaže. Zároveň mu ako študentovi 4. ročníka a uchádzačovi o vysokoškolské štúdium prajeme čo najlepšie výsledky na maturitných skúškach a prijatie na univerzitu.

Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.
Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete. Čitať ďalej

Výborný 37. ples priemyslovákov

29. januára sa sála Jasu naplnila žiakmi, absolventmi a učiteľmi SPŠ v Bardejove. Všetci sa spoločne zabávali do skorých ranných hodín. Skupina Song z Rešova vytvorila skvelú atmosféru a svojimi piesňami zapĺňala tanečný parket. Prekvapením večera bol krst CD pod názvom My sme chlapci z priemyslovky…, ktoré pokrstil Mgr. Dušan Marinko a členovia školskej kapely Rozvrh hodín (Jakub Vorostko, Igor Vaňo a Gabriel Kažimír). Spestrením bol aj program plesu a bohatá tombola. Tešíme sa o rok.
Žiacka školská rada Čitať ďalej