SPŠT Bardejov

Florbal: Okresné kolo chlapci

Stredná priemyselná škola v Bardejove organizovala 29.2. 2016 okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Florbalisti z priemyslovky podali vynikajúci výkon. Vo finále porazili Spojenú školu Juraja Henischa s výsledkom 5:4 na samostatné nájazdy. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajských kolách.

Čitať ďalej

CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ

Citové vzťahy mladých ľudí sú aktuálnou témou mladej generácie.  Mgr. Slávka Benková Rybárová ňou oslovila 25. februára 2016 žiakov 2. A triedy. V prednáške zdôraznila, že ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby a učia sa,

Čitať ďalej

PROJEKTUJ SVOJU BUDÚCNOSŤ

Orientovať sa v množstve informácií a správne sa rozhodnúť nie je jednoduché. Dôležité je vybrať si študijný odbor nie podľa zaujímavého názvu, ale ten, ktorý bude študenta baviť, ktorý spĺňa jeho predstavy a hlavne, ktorý umožní  uplatnenie sa na trhu práce. Je to projekt vlastnej budúcnosti, náplň nasledujúcich rokov. Technická univerzita v Košiciach Stavebná

Čitať ďalej

MLADÍ STAVBÁRI BLIŽŠIE K PRAXI

Súčasným trendom výučby žiakov stredných odborných škôl je návrat k tradičnému spojeniu teórie s praxou. Táto myšlienka nadobudla konkrétnu podobu na akcii žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove odboru pozemné stavby a pracovníkov  stavebnej firmy, ktorí sa stretli v aule školy na spoločnom školení 22. februára 2016.

Čitať ďalej

Poruchy príjmu potravy

Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých. Prednáška na tému „ Poruchy príjmu potravy“ sa uskutočnila dňa 22.2.2016   v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove.   Prednášal PhDr. J. Džunda, ktorý vysvetlil žiakom 2. ročníka problematiku porúch

Čitať ďalej

Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

Šimon Struhala z SPŠ bol opäť úspešný V dňoch 9. až 11. februára 2016 sa na Spojenej škole v Prešove konalo celoštátne kolo 32. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Súťaž žiakov stredných odborných škôl každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jej výsledky sú akceptované pri maturitných skúškach, prihláškach na vysokú

Čitať ďalej

AJ PRIEMYSLOVÁCI SÚ V GALÉRII SLÁVY V SÚŤAŽI EXPERT GENIALITY SHOW

Tí, ktorých vidíš na tejto stránke, si zaslúžia tvoje uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 9210 EXPERTov z celého Slovenska. Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku 2015/16 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na

Čitať ďalej

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Prešove

Víťaz obvodného kola olympiády v anglickom jazyku Tomáš Labanc zo 4.A triedy absolvoval 10. februára ďalšie kolo, tentokrát krajské. Organizátorom súťaže bolo prešovské gymnázium na Konštantínovej ulici, ktoré privítalo študentov z rôznych miest kraja. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PhDr. Stanislava Šantu a predstavení členov komisie sa študenti presunuli do tried, kde vo

Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016. Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít: 1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou

Čitať ďalej

Výborný 37. ples priemyslovákov

29. januára sa sála Jasu naplnila žiakmi, absolventmi a učiteľmi SPŠ v Bardejove. Všetci sa spoločne zabávali do skorých ranných hodín. Skupina Song z Rešova vytvorila skvelú atmosféru a svojimi piesňami zapĺňala tanečný parket. Prekvapením večera bol krst CD pod názvom My sme chlapci z priemyslovky…, ktoré pokrstil Mgr. Dušan Marinko a členovia školskej kapely

Čitať ďalej