Deň otvorených dverí na SPŠT Bardejov

SPŠT v Bardejove už tradične pomyselne otvára svoje dvere pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby sa na vlastné oči presvedčili, aby vyskúšali, aby zistili, aká je priemyslovka, čo a ako sa v nej učí.

V školskom roku 2024/2025 škola otvára štyri študijné odbory – informačné a sieťové technológie, staviteľstvo, elektrotechnika a technika a prevádzka dopravy.

Odbor informačné a sieťové technológie predstavil projekty žiakov z micro:bitov, ako napríklad hlasovacie zariadenie, e-gitaru, relaxačnú LED lampu či inteligentný trezor. Zaujal aj svet mikroprocesorov Arduino s rôznymi smart zariadeniami. Inováciu medzi programovateľnými zariadeniami predstavujú aj nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré významnou mierou prispeli k skvalitneniu odbornej výučby. Inteligentný robot dokáže pomôcť žiakom písať domáce úlohy pomocou umelej inteligencie.

V odbore staviteľstvo boli pripravené prezentácie, ktoré boli zamerané nielen na jednotlivé odborné predmety, ale aj na možnosti, ktoré majú absolventi po ukončení štúdia v oblasti zamestnanosti. Najviac ich zaujala virtuálna realita, geodetické prístroje a počítačové programy, napr. AutoCad s ukážkami projektovej dokumentácie v čierno-bielom alebo farebnom prevedení, program ArchiCad, kde mali možnosť vidieť 3D priestorové zobrazenie vyprojektovaných objektov a program Cenkros s rozpočtom rodinného domu. K programom boli prezentované ukážky žiackych prác, ktoré vytvorili na hodinách počas štúdia. 

V elektrotechnickej dielni a učebni bolo prezentované zapájanie zásuviek, vypínačov, rozvádzačov a stýkačových kombinácií na diaľkové ovládanie strojov. Žiaci sa oboznámili aj s množstvom meracej techniky, zaujalo ich osadenie plošných spojov súčiastkami a ich následné zaspájkovanie a oživenie.

SPŠT ponúka aj možnosť absolvovať kurz elektrotechnického minima pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. §21 pre osoby bez elektrotechnického vzdelania.

V jednej zo siedmich učební výpočtovej techniky žiaci videli ukážku 3D priestorového modelovania pomocou plne profesionálneho programu CREO. Študenti SPŠT už v 2. ročníku pracujú so softvérom AutoCAD, pomocou ktorého zhotovujú výkresovú dokumentáciu a v 3. a 4. ročníku pracujú so softvérom CREO, ktorý umožní vymodelovať 3D model súčiastky a z neho vygeneruje 2D výkres, čo značne uľahčuje prácu študentov a konštruktérov.

V rámci odboru technika a prevádzka dopravy zaujali aj školské dielne. Zmodernizovaná strojárska dielňa ponúka široké možnosti spracovania materiálov, od strojového obrábania až po samotné zváranie v zváracej kabínke. Školská autodielňa slúži na diagnostiku Bosch riadiacich jednotiek na školskom aute KIA, prezutie a vyváženie pneumatík, skúšku zručnosti na školskom simulátore jazdy, ako aj na leteckom simulátore.

Nový rozmer vzdelávaniu dáva virtuálna realita. Dokáže zatraktívniť vzdelávací proces, podporuje kreatívne učenie a zvyšuje zapamätateľnosť faktov. V rámci modernizácie vzdelávania sa škola snaží o integráciu virtuálnej reality s vyučovacím procesom.

V odbore informačných a sieťových technológií sa virtuálna realita môže použiť pri vývoji aplikácií a softvérových projektov.
V odbore elektrotechniky slúži na simuláciu elektrických obvodov a zariadení, čo umožňuje testovanie a experimentovanie bez prítomnosti fyzických prototypov.
V odbore staviteľstvo je možné sledovať virtuálne prehliadky stavieb, stavenísk alebo samotný proces výstavby.
V odbore technika a prevádzka dopravy sa používa na tréning v oblasti údržby a opráv vozidiel, technických systémov, simuluje riadenie vozidiel a dokáže vytvárať rôzne 3D modely.

Škola kráča s dobou a nielen vynovené priestory, ale aj vybavené učebne a kvalifikovaný pedagogický zbor je predpokladom pre kvalitné vzdelávanie. Momentálne študuje na SPŠT v Bardejove 407 žiakov, z toho 39 dievčat.

Pre školský rok 2024/2025 SPŠT v Bardejove prijíma nasledujúci počet žiakov v týchto študijných odboroch:

Workshop bezpečnosť na internete

Dňa 8.12. 2023 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií. Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Žiačky z odboru Informačné a sieťové technológie a Staviteľstvo sa zúčastnili workshopu na tému IT bezpečnosti. Naučili sa aké rôzne typy vírusov existujú, ako sa šíria, ako rozoznať fakeové aplikácie a aké riziká stiahnutím do mobilu vznikajú, vyskúšali si, či majú dostatočne silné heslo a ako si silné heslo vytvoriť a taktiež zisťovali, či nemali únik dát zo svojho emailu. Ak chcete vedieť, čo všetko pre dievčatá a ženy v IT ponúkajú, navštívte ich web ajtyvit.sk alebo facebook.com/AjTyVIT/

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SPŠT

SPŠT v Bardejove sa každoročne zapája do Týždňa vedy a techniky s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky, prezentovať technické študijné odbory a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických disciplín. Do svojich aktivít škola zapája aj verejnosť a končiace ročníky základných škôl a ukazuje im možnosti štúdia.

V odbore staviteľstvo si žiaci vyskúšali virtuálnu realitu, kde sa mohli prejsť po najznámejších stavbách sveta, vyskúšali si 2D projektovanie v programe AutoCAD a 3D modelovanie rodinného domu v ArchiCAD-e. Okrem toho sa zúčastnili na hodinách stavebných strojov, adaptáciách a rekonštrukciách alebo si vyskúšali prácu s geodetickými prístrojmi.

Žiaci základných škôl si prezreli vybavenie školskej autodielne, strojárskej dielne a prakticky si odskúšali technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje, náradia, a tak sa lepšie zorientovali v odbore technika a prevádzka dopravy, ktorý je žiadaný pre trh práce a u zamestnávateľov.

V odbore elektrotechnika mohli vidieť zapájanie zásuviek, vypínačov, rozvádzačov

a stýkačových kombinácií na diaľkové ovládanie strojov. Oboznámili sa s množstvom meracej techniky a v závere si osadili plošné spoje súčiastkami, ktoré následne zaspájkovali a oživili. Hotový výrobok si mohli zobrať domov.

Odbor informačné a sieťové technológie si pripravil žiacke projekty z micro:bitov, napríklad hlasovacie zariadenie, hru kameň papier nožnice, e-gitaru, relaxačnú LED lampu. V svete mikroprocesorov Arduino im boli predstavené rôzne smart zariadenia. Nielenže videli, ale mohli si aj sami naprogramovať také zariadenie v simulátore. Pútavými sa stali aj nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výučbe predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli k skvalitneniu odbornej výučby. Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu. Tie škola získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 

Týždňa vedy a techniky sa v tomto roku, od 6. do 10. novembra, na SPŠT v Bardejove zúčastnilo 340 žiakov zo základných škôl mesta a okresu.

CODE WEEK 2023 na Priemyslovke

Európsky týždeň programovania predstavuje sériu podujatí, ktoré sú vďaka podpore Európskej komisie organizované dobrovoľníkmi na rôznych úrovniach.  Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Naša škola sa do CODE WEEK pravidelne zapája rôznymi aktivitami, a to predovšetkým s cieľom ukázať žiakom, že aj pri programovaní je zábava.😊

Pre našich študentov všetkých odborov sme  pripravili výzvu, kto postúpi v online algoritmickej hre Lightbot do záverečného kola. V tejto hre si súťažiaci precvičili svoje logické  a algoritmické myslenie.  Na najvyšších priečkach sa umiestnili:  1. miesto Matúš Hovanec (1.B), 2. miesto Samuel Potičný (2.C), 3. miesto Kamil Stretavský (4.D). Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.

Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka sme privítali netradičnými aktivitami z IT sveta. Išlo o ukážky žiackych projektov, ktoré si pripravili druháci odboru Informačné a sieťové technológie s využitím Micro:bitov. Boli to napríklad hra kameň – papier – nožnice, gitara, na ktorej vyhrávali aj škôlkari a dokonca aj relaxačná lampa, ktorá vďaka programovateľnému LED pásiku dokáže meniť farby podľa nálady jej majiteľa.

       Ďalšou zábavnou “hračkou” bola pre deti programovateľná stavebnica Lego EV3 Home edition v prevedení humanoida, auta, či pásového mobilného zariadenia so senzorickou výbavou – farebným, ultrasonickým a dotykovým senzorom.
Pútavými sa stali aj naše nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výuke predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli ku skvalitneniu výučby odborných predmetov.
Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu, ktoré sme získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 
Deti so záujmom sledovali ukážky robotizácie a automatizácie pomocou DOBOTOV. Sada zariadení obsahuje autíčko – to predstavuje príklad logistiky s mobilnou platformou, dve robotické ramená, lineárnu vodiacu koľajnicu a pásový dopravník. Prostredníctvom koncových zariadení umiestnených na robotickom ramene boli demonštrované rôzne činnosti, ktoré DOBOT dokáže vykonať. Išlo predovšetkým o koncové efektory ako sú napríklad DOBOT Magician s prísavkou, chápadlom, laserom, držiakom pera či tlačovou hlavou určenou na 3D tlač.
Ukážky s využitím micro:bitov demonštrovali hru kameň – papier – nožnice, Led – náladovú lampu, gitaru z papiera, ktorá vydáva tóny cez pripojený reproduktor a  hlasovacie zariadenie na zistenie nálady pomocou smutného alebo veselého smajlika. Po hlasovaní sa ukázal záverečný stav s číselnou hodnotou “nálady”, ktorú žiaci vytvorili v rámci projektu nadácie Tatrabanky s názvom Psychická klíma na škole.      V tomto týždni sa konalo aj školské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť ), ktorej cieľom je rozvíjať odborné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Naši žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do súťaže  v kategórii Grafický dizajn, Webdeveloper a Programovanie. Krajského kola súťaže sa zúčastnia úspešní riešitelia z celého kraja.
          Pre tretiakov odboru Informačné a sieťové technológie prebehol v termíne 22.10.-24.10.2023 workshop s Ing. Matejom Sorokom, naším absolventom na tému Python a git v aplikáciách. 

Workshop python, git

Ing. MATEJ SOROKA
je úspešným absolventom našej školy, po maturite absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informačných technológií Vysokého učení technického v Brne aj následne inžinierske štúdium na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v odbore softvérového inžinierstva.

Potešil nás email, ktorý sme od neho medzičasom dostali, ohľadom jeho úspechov a taktiež ponuky zorganizovať workshopu pre žiakov odboru Informačné a sieťové technológie, počas ktorého by sa podelil o svoje skúsenosti z praxe, a to ako poďakovanie našej priemyslovke. V súčasnosti Matej pracuje v kyberbezpečnostnej firme ako softvérový inžinier, kde vyvíja a navrhuje nástroje pre bezpečnostných analytikov.

Workshop na tému: CI/CD.
Cieľom bolo vytvoriť repozitár v Git(Hube | Labe), ktorý by obsahoval navrhnuté API v knižnici Flask v Pythone (jednoducho s využitím iného API, jedálny lístok ŠJ na našej škole). Nad projektom v prípade pull requestu v repozitári spustiť CI akcie ako scanovanie kódu z pohľadu bezpečnosti, spustenie testov či spustenie budovania docker image. Využitý bol programovací jazyk bol Python.

 Workshop sa konal počas 3 dní a žiaci sa oboznámili s nasledovnou problematikou: 

 1. deň
  – Intro do CI/CD + založenie Git repozitára
  – Budovanie API
 1. deň
  – Unit testy v Python
  – Pridanie CI jobu pre unit testy v Git repozitári
 1. deň
  – Docker Intro
  – Implementácia Dockerfile a pridanie Docker buildu do Github actions

Za jeho sprostredkovanie vedomostí a skúseností z praxe našim žiakom ďakujeme a želáme veľa pracovných aj osobných úspechov.

Projekt Psychická klíma na škole

V rámci projektu nadácie Tatra banky s názvom Psychická klíma na škole sa na našej škole konalo niekoľko aktivít, pri ktorých sa využilo anonymné hlasovacie zariadenie vytvorené našimi žiakmi.
Prvou aktivitou bolo hlasovanie žiakov ráno pri príchode do školy. Na hlasovacom zariadení si študenti mohli vybrať, akú majú náladu, keď prichádzajú do školy. Na výber mali z troch možností. Prvá možnosť bola veselý smajlík, to znamená dobrá nálada. Druhá možnosť bola smutný smajlík predstavujúci zlú náladu. Posledná možnosť bola neutrálna nálada znázornená smajlíkom bez úsmevu. Po hlasovaní žiakov sa na ďalšom zariadení zobrazil aktuálny počet každej nálady.
Naše hlasovacie zariadenie sa tiež využilo pri zisťovaní záujmu o výlet, kde žiaci opäť mali na výber z troch možností, a to chcem ísť na výlet (✔), nechcem ísť na výlet (X), neviem sa rozhodnúť (-).
Hlasovacie zariadenie pozostávalo z elektrotechnických súčiastok, ktoré boli zakúpené vďaka projektu nadácie Tatra banky. Žiaci týmto projektom získali viac skúseností s prácou na vybranom hardvéri a jeho praktickou aplikáciou. Pri programovaní Microbitu si žiaci zdokonalili algoritmické myslenie a nadobudli nové praktické zručnosti v moderných programovacích jazykoch.

Región IT riešení 2023

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a spoločnosti Unicorn za skvelú možnosť zúčastniť sa zaujímavého projektu, ktorého cieľom je podporiť v regióne záujem žiakov o oblasť informačných technológií a prepojiť ich na trh práce.

Záverečné vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2023 sa konalo 21.6.2023 na pôde PSK, ktorého sa zúčastnili naši študenti Peter Franta Šimon Glovňa, Jakub Goliaš, Tomáš Bečák (všetci z 3.C), Maroš Pyrž, Erik Želinský (3.D) pod vedením Mgr. Jakub Grohoľa. Študenti prezentovali dočasné dosiahnuté ciele projektu, keďže vo svojom projekte pokračujú aj ďalší rok. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia v pokračovaní na projekte.

Doboty a ich prínos

Spolu s rozvojom technológií sa robotika úspešne využíva v rôznych odvetviach priemyslu a postupne sa tak začleňuje aj do nášho každodenného života. Priemyselné robotické ramená nahrádzajú profesie, ktoré sú pre človeka príliš namáhavé, monotónne alebo nebezpečné.
Takýto úvod v predmete Programovanie sprevádza tematický celok Robotika a žiaci si vďaka tomu plne uvedomujú, kde a ako sa robotizácia a automatizácia v praxi uplatňujú.

Vďaka projektu podporenému nadáciou VSE majú žiaci odboru Informačné a sieťové technológie možnosť využívať interaktívne programovateľné zariadenia DOBOTy, ktoré vedia rôznymi spôsobmi naprogramovať

V procese zoznamovania sa s DOBOTmi si žiaci prešli inštaláciou prostredia, kalibráciou zariadení a ovládaním zariadení v prostredí nainštalovaného softvéru DOBOT studio. Prostredníctvom jednoduchých programov sa snažili najprv  „zmapovať“ možnosti zariadení a následne ich využiť pri riešení stanovených zadaní. Robotické ramená pracovali v spolupráci s dopravníkovým pásom aj vodiacou koľajnicou. Nechýbala ani mobilná platforma.

Vďaka práci s DOBOTmi sa posilnila sa práca v tímoch, samostatná práca a bola to pre žiakov zážitková forma učenia.

ENTER Programiáda 2023

Projekt Tabletkomat, vytvorený pod vedením Ing. Patrície Glogovskej žiakmi Michalom Popadičom, Marekom Semanišinom a Mariánom Sopčákom z triedy I. D odbor informačné a sieťové technológie, bol hodnotiacou komisiou posunutý do finálového kola ENTER Programiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7. júna 2023 v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Do Bratislavy sme vyrazili 5. júna, kde sme sa ubytovali v Hoteli Color. Nasledujúci deň žiaci obhajovali svoj projekt pred 9-člennou komisiou. Počas pobytu v našom hlavnom meste sme navštívili i jeho pamiatky. Pozreli sme si Bratislavský hrad zvonku, Most SNP a Starý most, absolvovali sme dlhšiu prechádzku popri Dunaji, až sme došli k novej budove Slovenského národného divadla. Cestou do hotela sme si pozreli aj starú budovu SND.

Slávnostné vyhlásenie víťazov ENTER Programiády sa konalo v stredu 7. júna 2023. Aj keď sa naši žiaci neumiestnili na prvých troch priečkach, i tak patril ich projekt k piatim najlepším na Slovensku. Počas prípravy, zhotovovania a prezentácie projektu získali kopec nových skúseností a videli, ako to funguje na celonárodných súťažiach.