Posolstvo červenej stužky na SPŠ

Na základe výzvy o zapojení sa do šiesteho ročníka celoslovenskej kampane boja s AIDS, ktoré organizovalo Gymnázium Sv. Františka v Žiline sa aj naša škola pripojila k tejto výzve. Žiaci neváhali a spolu s garantmi za Zdravú školu, Červený kríž, Boja proti drogám a VMR uskutočnili niekoľko hodnotných aktivít, ktoré ocenil aj organizátor.

Ako vďaku za tieto aktivity zaslali našej škole 2. diel filmu Anjeli. Aktivity našej školy si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Mgr. Mária Kravcová

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

V krajskom kole súťaže Zenit v elektronike študenti SPŠ sa umiestnili na 2. a 3. mieste

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

4. decembra 2012 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvoria žiaci SOŠ s praxou a gymnázií. V kategórii B sú žiaci SOŠ s odborným výcvikom. V tomto roku v oboch kategóriách súťažilo po deväť žiakov z piatich škôl Prešovského samosprávneho kraja. Čitať ďalej