CODE WEEK 2023 na Priemyslovke

Európsky týždeň programovania predstavuje sériu podujatí, ktoré sú vďaka podpore Európskej komisie organizované dobrovoľníkmi na rôznych úrovniach.  Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Naša škola sa do CODE WEEK pravidelne zapája rôznymi aktivitami, a to predovšetkým s cieľom ukázať žiakom, že aj pri programovaní je zábava.😊

Pre našich študentov všetkých odborov sme  pripravili výzvu, kto postúpi v online algoritmickej hre Lightbot do záverečného kola. V tejto hre si súťažiaci precvičili svoje logické  a algoritmické myslenie.  Na najvyšších priečkach sa umiestnili:  1. miesto Matúš Hovanec (1.B), 2. miesto Samuel Potičný (2.C), 3. miesto Kamil Stretavský (4.D). Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.

Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka sme privítali netradičnými aktivitami z IT sveta. Išlo o ukážky žiackych projektov, ktoré si pripravili druháci odboru Informačné a sieťové technológie s využitím Micro:bitov. Boli to napríklad hra kameň – papier – nožnice, gitara, na ktorej vyhrávali aj škôlkari a dokonca aj relaxačná lampa, ktorá vďaka programovateľnému LED pásiku dokáže meniť farby podľa nálady jej majiteľa.

       Ďalšou zábavnou “hračkou” bola pre deti programovateľná stavebnica Lego EV3 Home edition v prevedení humanoida, auta, či pásového mobilného zariadenia so senzorickou výbavou – farebným, ultrasonickým a dotykovým senzorom.
Pútavými sa stali aj naše nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výuke predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli ku skvalitneniu výučby odborných predmetov.
Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu, ktoré sme získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 
Deti so záujmom sledovali ukážky robotizácie a automatizácie pomocou DOBOTOV. Sada zariadení obsahuje autíčko – to predstavuje príklad logistiky s mobilnou platformou, dve robotické ramená, lineárnu vodiacu koľajnicu a pásový dopravník. Prostredníctvom koncových zariadení umiestnených na robotickom ramene boli demonštrované rôzne činnosti, ktoré DOBOT dokáže vykonať. Išlo predovšetkým o koncové efektory ako sú napríklad DOBOT Magician s prísavkou, chápadlom, laserom, držiakom pera či tlačovou hlavou určenou na 3D tlač.
Ukážky s využitím micro:bitov demonštrovali hru kameň – papier – nožnice, Led – náladovú lampu, gitaru z papiera, ktorá vydáva tóny cez pripojený reproduktor a  hlasovacie zariadenie na zistenie nálady pomocou smutného alebo veselého smajlika. Po hlasovaní sa ukázal záverečný stav s číselnou hodnotou “nálady”, ktorú žiaci vytvorili v rámci projektu nadácie Tatrabanky s názvom Psychická klíma na škole.      V tomto týždni sa konalo aj školské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť ), ktorej cieľom je rozvíjať odborné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Naši žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do súťaže  v kategórii Grafický dizajn, Webdeveloper a Programovanie. Krajského kola súťaže sa zúčastnia úspešní riešitelia z celého kraja.
          Pre tretiakov odboru Informačné a sieťové technológie prebehol v termíne 22.10.-24.10.2023 workshop s Ing. Matejom Sorokom, naším absolventom na tému Python a git v aplikáciách. 

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti 22. výročia Európskeho dňa jazykov a v rámci vyučovacích hodín ANJ pracovali naši študenti na projekte o slávnych slovenských a svetových osobnostiach vedy a techniky. Ich úlohou bolo pripraviť obrazový materiál a komentár v anglickom jazyku a odprezentovať svoju prácu pred spolužiakmi. Do projektu sa zapojili študenti všetkých ročníkov a mnohé z týchto prác boli naozaj pekné, čo svedčilo o zodpovednom prístupe študentov k zadanej úlohe. Navyše, pre našich štvrtákov bola táto práca bonusom v podobe prípravy na blížiacu sa maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, keďže súčasťou maturitných zadaní je aj téma o vede a technike. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. Tie najkrajšie práce z najkrajších sú v našej fotogalérii.

Európsky deň jazykov píše svoju históriu od 26. septembra 2001, kedy sa v 45 členských štátoch EÚ, vrátane našej republiky, prvýkrát konali oslavy jazykovej rozmanitosti starého kontinentu. Osláv sa zúčastnili milióny záujemcov, preto Výbor ministrov Rady Európy so sídlom v Štrasburgu rozhodol, že tento dátum bude patriť Európe a jej jazykom. Európska Únia týmto preukazuje rešpekt voči kultúrnym a jazykovým rozmanitostiam svojich občanov, podporuje tak celoživotné jazykové vzdelávanie v školách aj mimo nich a motivuje k zlepšeniu jazykovej vybavenosti Európanov najmä výučbou aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho detstva. Náš kontinent disponuje takmer 225 pôvodnými jazykmi, takže máme z čoho vyberať, ak sa rozhodneme pre samoštúdium aj menej používaných jazykov.

Ako sa vraví, „Iný jazyk, iné videnie sveta“, snažme sa preto vzdelávať, aby sme neostali duchom zavretí iba v tom svojom svete, doma, vo svojej krajine.

                                                                                                                                         PK cudzích jazykov

Deň finančnej gramotnosti

8. 9. je medzinárodný deň finančnej gramotnosti, sme stále „v hre“, a preto aj tento deň sa na našej škole žiaci hrali:-)

Nie je hra ako hra. Táto bola zameraná na financie a rôzne životné udalosti, ktoré majú dopad aj na finančné správanie, rovnako tak finančné rozhodnutia, ktoré musíme v živote realizovať…

Hrou Finančná sloboda žiakov 4. ročníka počas dvoch dní 8.9.2023 a 12.9.2023 sprevádzal tím lektorov OVB.
V hre ide o scenár 30 rokov života rodiny a robenia finančných rozhodnutí, ktoré im majú pomôcť splniť stanovené ciele.
Veríme, že táto hra bude pre žiakov v živote nápomocná pri budovaní svojich vlastných cieľov a pomôže vyhnúť sa zlým rozhodnutiam v oblasti financií. 

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka si otestovali svoje vedomosti z oblasti financií v online testoch a spolu s vyučujúcimi analyzovali praktické situácie, navodené aj cez portál Zmúdri do škôl.

Medzinárodný deň najlepších priateľov

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa najlepších priateľov si naši angličtinári pripravili ďalšiu celoškolskú výzvu. Konverzácie na tému priateľstva, rôzne úlohy a aktivity vo dvojici, kvíz o priateľstve, to je len časť aktivít na našich dnešných hodinách anglického jazyka. Nezabudnite dnes na svojho najlepšieho priateľa a strávte spoločne dnešný deň.🙃

Giving tuesday

Dnešným dňom, 6.12.2022, práve v deň sv. Mikuláša vrcholí  8dňová výzva, ktorú začali naši vyučujúci anglického jazyka 29.11.2022 ako Projekt zvaný Giving Tuesday. Giving Tuesday (Darovací utorok) je Medzinárodným dňom dobrých skutkov, štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Táto globálna iniciatíva vznikla pred desiatimi rokmi ako odpoveď na tzv. festival konzumu Black Friday a Cyber Monday. Naši študenti spolu s učiteľmi sa v tomto adventnom čase pokúsili robiť viac dobrých skutkov ako inokedy, byť k sebe láskavejší, pozornejší, byť vďační aj za maličkosti, lebo len tak môže byť svet (naša škola) lepším miestom. V krátkom videu, ktoré vytvoril prvák Milan Škreptač vám ponúkame zostrihy z interaktívnych vyučovacích hodín anglického jazyka, na ktorých sme písali milé odkazy blízkym, dopĺňali texty piesní, či zahrali si krátke divadielka o najlepších dobrých skutkoch. Študentom a kolegom ďakujeme za výrobu anjelikov a milých pozorností, ktoré obetovali a ktoré putujú pre seniorov. Naša výzva sa však nemusí skončiť… Kiežby trvala  nielen do týchto Vianoc, ale usadila sa vo všetkých srdciach a stala sa našou prirodzenou súčasťou navždy. Nech sme generáciou lepších ľudí, na ktorých budú ich rodičia, či učitelia hrdí…

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS pripnutím červených stužiek, ktorými vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi trpiacimi touto zákernou chorobou. Taktiež sme zorganizovali kvíz, rozhlasovú reláciu a prednášku na tému: HIV/AIDS a rizikové správanie, ktorú pripravila Mgr. Miriam Kukulská z CPPPaP Bardejov.

Deň jablka

Zdravý životný štýl v sebe zahŕňa aj zdravú stravu a tú prezentuje napríklad aj jablko, ktoré bolo symbolom pripomenutia si zodpovednosti za vlastné zdravie. Žiaci aj zamestnanci ho dostali pri vstupe do školy.

Európsky deň jazykov

Na hodinách cudzích jazykov sme si pripomenuli Európsky deň jazykov tvorbou projektov na rôzne témy. Myšlienka zrodu tohto dňa vznikla na pôde Rady Európy počas záverečnej konferencie projektu Európy v apríli 97. EUrópsky deň jazykov má veľký vzdelávací potenciál. Upozorňuje ľudí na zmysel výučby aj na samoštúdium jazykov, aby chápali, čo je plurilingvizmus aj interkulturalita a že to patrí k všeobecnému vzdelaniu. Podporovať školské a mimoškolské vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov je dobrá voľba a túto tradíciu treba udržiavať. 26. september a za ním nasledujúce jesenné dni sú plné aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe.

Biela pastelka

Dnešný deň sa na SPŠT niesol v znamení pomoci. Zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky Biela Pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka výťažku z tejto zbierky budú môcť realizovať svoje prospešné aktivity. Ďakujeme všetkým za príspevok