SPŠT Bardejov

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dňa 27. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 2. D  triedy na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ , ktorú viedla Mgr. Slávka Benková-Rybárová  z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. Rodina , rodičovstvo, manželstvo – to sú pojmy, ktoré majú v našej spoločnosti stále významné miesto. S rastom životnej úrovne, vzdelania, vplyvom demokratizačného procesu

Čitať ďalej

Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 3. C triedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi “ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. Témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to téma vhodná skôr na filmové spracovanie. Žiaľ, každodenná prax a

Čitať ďalej

MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY

Dňa 21. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 4. A triedy na tému „Medzigeneračné vzťahy“ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. Prednáška bola zamerané na problematiku vzťahov medzi generáciami, ktorá je jedným z významných faktorov dynamiky spoločenského vývoja.  Generácia je skupina ľudí rovnakého veku, ktorí prežili rovnaké historické

Čitať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 13.10.2014 – 17.10.2014 Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do  súťaže: Programujeme pre iných. Úlohou žiakov bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť programy, ktoré je možné využiť v matematike, fyzike, slovenskom jazyku a dejepise. Študenti vytvárali programy v

Čitať ďalej

Čo sa mi stane, ak budem informatikom?

Videokonferenčný prenos z prednášky z firmy IBM Aj na našej škole synchronizujeme slovenské výskumné a vzdelávacie aktivity. Dňa 17. 10. 2014 sa vybraní žiaci z technického lýcea so záujmom o informatiku zúčastnili videokonferencie z prednášky na na tému Čo sa mi stane ak budem informatikom? Prednášajúcim bol Radoslav Staš z

Čitať ďalej

Svetový deň výživy

16. október je Svetovým dňom výživy a pripomíname si ho každý rok aj na našej škole symbolickým jablkom. Tento významný deň zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená  s emóciami, často aj

Čitať ďalej

Tréma a zvládanie záťažových situácií

Zvládanie záťažových situácií, odolnosť voči stresu, to sú otázky, ktoré zaujímajú nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Stres je chápaný ako reakcia na zvýšenú záťaž alebo ohrozenie, či očakávanie ohrozenia. Stres môže byť aktivizujúci (eustres) alebo škodlivý (distres). Zdroje stresu môžeme rozdeliť na vnútorné (vlastné negatívne predstavy, problémy so sebaprijatím…) a vonkajšie

Čitať ďalej

Druháci SPŠ na dejepisnej exkurzii

Možno treba zapáliť sviečku aj na hroboch neznámych vojakov Je obdobie, kedy sa viac ako inokedy zamýšľame nad životom i smrťou. V tomto roku si pripomíname sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiate výročie SNP a Karpatsko-duklianskej operácie. To boli pohnútky k tomu, aby sa študenti druhého ročníka SPŠ v Bardejove vydali na cestu

Čitať ďalej

Župná kalokagatia 2014

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou    súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia 2014“ pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja   Miesto konania: Turany Dátum konania: 9. – 10. október 2014  Župná kalokagatia: športovo – vedomostná súťaž žiakov stredných škôl

Čitať ďalej

KRAJSKÉ KOLO ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V CEZPOĽNOM BEHU

Miesto konania: okolie Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom (Stará Ľubovňa) Dátum konania: 9.10.2014 Organizátor: Centrum voľného času a odborná komisia školských športových súťaži v Starej Ľubovni Víťazka obvodného kola v cezpoľnom behu v Bardejove a postupujúca do krajského kola v Starej Ľubovni: Viktória Čontová (14. miesto – krajské kolo) Dĺžka trate: 3 km

Čitať ďalej