Víťazom prestížnej súťaže IPM STUDENT AWARD 2010 – študent SPŠ Bardejov

SPŠ opäť úspešná

    Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je azda najznámejšia pre stredoškolákov. Do súťaže SOČ sa každoročne zapájajú a treba zdôrazniť, že veľmi úspešne aj študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

     Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS sú vyhlasovateľmi súťaže IPM STUDENT AWARD pre užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL. Študenti odboru technika a prevádzka dopravy pod odborným vedením Ing. Petra Simka dosahujú v tejto súťaži výborné výsledky až na celoslovenskej úrovni. Možno spomenúť študentov Mariána Liptáka a Jozefa Maňka, ktorí v spomínanej súťaži s prácou Spaľovací motor s prevodovkou a Milana Guľu s prácou Jednostupňová čelná prevodovka v rokoch 2006 a 2008 získali 1. miesto. V roku 2009 Lukáš Šimco s témou Navijak SILSTAR sa umiestnil na 3. mieste.

     V dňoch 19. – 20. Októbra 2010 vo Vyhniach sa uskutočnilo XII. Stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže IPM STUDENT AWARD 2010. Študent Martin Doliňák s prácou Benzínový spaľovací motor získal vynikajúce 1. miesto.

     Takéto významné úspechy študentov SPŠ v celoslovenských súťažiach sú dôkazom toho, že záujem o priestorové 3D modelovanie v odbore technika a prevádzka dopravy neustále rastie a odborná pripravenosť našich študentov aj v tejto oblasti je na veľmi vysokej úrovni.

                                                                                                           ps