Maturity: Informácie pre maturantov a ich rodičov

Kompletný materiál s prílohami, časovým harmonogramom a ďalšími doplňujúcimi informáciami na:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku (matematika alebo cudzí jazyk) ju môže zrušiť písomným oznámením do 7. mája 2020. Žiadosť o zrušenie dobrovoľnej maturitnej skúšky je potrebné zaslať e-mailom na prexta@spsbj.sk. Ak tak neurobí bude ju konať v termíne od 25. mája 2020 do 13. júna 2020 klasickým spôsobom podľa bodu 11 Rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 23.4.2020.

Maturanti: Odovzdávanie RPJ

Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne pretrváva a blížiace sa maturity sa ročníkové projekty budú odovzdávať elektronickou formou.

Formulár je dostupný na adrese http://form.spsbj.sk/rpj.php

Základné informácie:

  • Projekty je potrebné odovzdať do 23.04.2020 16:00:00 hod. (do tohto termínu je potrebné mať formulár aj odoslaný).
  • Odovzdávate výsledný súbor v PDF formáte, súbor vo formáte DOC alebo DOCx.
  • Ak máte prílohy (výkresy, zdrojové kódy, kalkulácie, …) odovzdávate ich samostatne v ZIP súbore.
  • Celková veľkosť nahrávaných súborov nesmie presiahnuť 256MB (PDF+Word+ZIP spolu). Ak niekto potrebuje odoslať väčšie prílohy, píšte na olah@spsbj.sk

V prípade problémov pri nahrávaní píšte na olah@spsbj.sk.

O ďalšom postupe budeme informovať.