SPŠT Bardejov

Maturity: Informácie pre maturantov a ich rodičov

Kompletný materiál s prílohami, časovým harmonogramom a ďalšími doplňujúcimi informáciami na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku (matematika alebo cudzí jazyk) ju môže zrušiť písomným oznámením do 7. mája 2020. Žiadosť o zrušenie dobrovoľnej maturitnej skúšky je potrebné zaslať e-mailom na prexta@spsbj.sk. Ak tak neurobí bude ju

Čitať ďalej

Maturanti: Odovzdávanie RPJ

Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne pretrváva a blížiace sa maturity sa ročníkové projekty budú odovzdávať elektronickou formou. Formulár je dostupný na adrese http://form.spsbj.sk/rpj.php Základné informácie: Projekty je potrebné odovzdať do 23.04.2020 16:00:00 hod. (do tohto termínu je potrebné mať formulár aj odoslaný). Odovzdávate výsledný súbor v PDF formáte, súbor vo

Čitať ďalej