SPŠT Bardejov

Beseda s Prima Bankou

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov škola v priebehu školského roka pripravuje niekoľko besied s uvedenou problematikou. V dňoch 24. – 25. januára 2013 pracovníci PRIMA BANKY v Bardejove zrealizovali odborné prednášky na tému:

Čitať ďalej