Beseda s Prima Bankou

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov škola v priebehu školského roka pripravuje niekoľko besied s uvedenou problematikou. V dňoch 24. – 25. januára 2013 pracovníci PRIMA BANKY v Bardejove zrealizovali odborné prednášky na tému: Čitať ďalej

Jozef Roman – víťaz obvodového kola Olympiády v nemeckom jazyku

23. január bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl z Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Pre tých, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy. Čitať ďalej

Pozvánka: 34. PLES PRIEMYSLOVÁKOV

Študentov, absolventov, učiteľov, rodičov a priateľov školy pozývame na 34. ročník plesu priemyslovákov. Bližšie informácie v pozvánke alebo u PaedDr. Monika Kunstová, 0908 334 623.

Vstupné: 12€ (v cene vstupenky je večera, dezert, tombola)