Beseda s Prima Bankou

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov škola v priebehu školského roka pripravuje niekoľko besied s uvedenou problematikou. V dňoch 24. – 25. januára 2013 pracovníci PRIMA BANKY v Bardejove zrealizovali odborné prednášky na tému:

Čitať ďalej

Jozef Roman – víťaz obvodového kola Olympiády v nemeckom jazyku

23. január bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl z Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Pre tých, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy.

Čitať ďalej