Tréma a zvládanie záťažových situácií

Každý človek sa postupne dostáva do situácií, ktoré subjektívne vníma ako záťaž a musí na nich reagovať. Zvládnuť situácie, ktoré sme vyhodnotili ako záťažové, nám pomáha množstvo stratégií, ale aj vybrané osobnostné charakteristiky a ľudia, ktorí sú súčasťou sociálnej siete. Výber optimálnych postupov môže výrazne ovplyvniť pocit úspešnosti zvládania jednotlivých úloh, ktoré nás každodenne vyzývajú k overeniu našich schopností. Kľúčom k správnemu sebazaobchádzaniu so stresom je poznanie, že to, čo nám pôsobí ujmu, nie je to, čo stres vyvoláva, ale naša reakcia na to. A reakciu si môžeme vybrať. Čitať ďalej

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY NA SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom.

Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a možnostiach jej prevencie.

Študenti SPŠ sa aj tohto roku zapojili už do 7. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2013. Usilovali sme sa, aby 1. december – Svetový deň boja proti AIDS nebol iba dňom pripínania červených stužiek, ale, aby sa stal vyvrcholením aktivít študentov v mesiacoch september až november 2013. Čitať ďalej

Zdravá výživa a prevencia obezity

Dňa  15. a 25.11.2013 sa uskutočnila  prednáška s Mgr. M. Feckovou  z RÚVZ  v Bardejove na tému Zdravá výživa a prevencia obezity pre žiakov  1.A a 1.B triedy.

Prednáška bola zameraná na prevenciu obezity, ktorá je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie, ktorým sa dá predchádzať. Prevencia je dôležitá hlavne u  mladých, kde je možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu života a eliminovať tak vznik ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti. Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné i duševné zdravie a zohrávajú významnú úlohu v rozvoji najzávažnejších chronických neinfekčných chorôb. Študenti boli oboznámení so spôsobmi sledovania svojej hmotnosti, napr. pomocou výpočtu tzv. BMI indexu. Čitať ďalej

Obchodovanie s ľuďmi

Téma prednášky: Obchodovanie s ľuďmi

Prednášateľka: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania: 11. 11. 2013 a 21. 11. 2013

Ciele:

 • Objasnenie pojmu „obchodovanie s ľuďmi“ a jeho definícia
 • Trestný zákon a Ústava SR vo vzťahu k problému
 • História a súčasnosť obchodovania s ľuďmi v SR
 • Mechanizmus obchodovania – nábor, transfer, posúdenie, zneužívanie…  vyslobodenie (ak je možné)
 • Hlavné príčiny obchodovania s ľuďmi
 • Účely obchodovania
 • Preventívne informácie:
 • príprava na cestu do zahraničia
 • práca v zahraničí
 • pobyt v zahraničí
 • Pomoc konzulátov
 • Organizácie zaoberajúce sa obchodovaním s ľuďmi

Ing. Ľudmila Skoncová, koordinátorka prevencie Čitať ďalej

Imatrikulácia prvákov

Vyše sto prvákov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove má za sebou prvé mesiace na novej pôde. Zoznámili sa s novým prostredím, zžili sa s novými pravidlami a nastal čas, aby boli oficiálne prijatí do cechu priemyslovákov. 19. november bol pre nich dňom imatrikulácie, ktorá sa konala v Športovej hale Mier v Bardejove .

Úvod však patril starším spolužiakom. Pred publikum vystúpili tí, ktorí v minulom školskom roku  úspešne reprezentovali školu na súťažiach a šírili dobré meno školy. Ocenenie z rúk riaditeľa SPŠ Mgr. Vladimíra  Jacenka  si prevzali absolventi priemyslovky  a súčasní študenti – Matúš Hažer za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže v oblasti využívania grafických systémov IPM STUDENT AWARD, Boris Marčok za druhé miesto v krajskom kole a účasť  v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike, Lukáš Mokriš za tretie miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, Samuel Šveda za reprezentáciu školy v prednese poézie a prózy, vynikajúci plavec a spevák Richard Jazudek za aktívnu činnosť v školskej hudobnej skupine Formát a športovú reprezentáciu a  Andrea Virgalová a Jana Šellongová za aktívnu prácu v Žiackej rade a v Rade školy pri SPŠ v Bardejove. Bola to zároveň príležitosť vyjadriť poďakovanie aj učiteľom, ktorí týchto žiakov pripravovali, Ing. P. Simkovi, Ing. P. Tkáčovi, PaedDr. M. Kunstovej a Ing. J. Barnovi. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť boli ocenení pedagógovia Mgr. Anna Guľová, Mgr. Konštantín Ondrušek, Mgr. Anna Petričková, Bc. Peter Rezák a  Mgr. Veronika Vertaľová. Čitať ďalej

DIEVČATÁ Z PRIEMYSLOVKY VÍŤAZKY OKRESNÉHO KOLA VO FLORBALE

Centrum voľného času a Slovenská akadémia športu na školách zorganizovali 19.novembra 2013 v telocvični CVČ v Bardejove okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl . Zúčastnili sa ho štyri  bardejovské stredné školy, dievčenské družstvá zo Strednej priemyselnej školy, Gymnázia Leonarda Stockela, Obchodnej  akadémie a Spojenej školy Juraja Henischa.
Florbal je halový kolektívny šport, ktorý je podobný pozemnému hokeju. Hrajú ho piati hráči a jeden brankár. Hráči majú hokejky a brankár musí mať ochrannú prilbu a rukavice. Cieľom je dostať loptičku do súperovej brány. Keďže  florbal je jeden z najnovších športov, chce si ho vyskúša ť veľa chlapcov, aj dievčat. Čitať ďalej