Darcovia krvi zo SPŠT Bardejov

V priebehu školského roka sa žiaci pravidelne zúčastňujú na dobrovoľnom darovaní krvi na Transfúznej stanici v Bardejovskej nemocnici.V školskom roku 2021/2022 darovali krv žiaci 4.C Filip Lešík, Šimon Cmar, Peter Maxin, Samuel Jackanin.Ďakujeme im za ich šľachetný čin. Povzbudzujeme ich k ďalším odberom a veríme že v ich šľapajách budú pokračovať ďalší žiaci našej školy.

Čitať ďalej

Humanitárna zbierka pre ľudí z vojnou sužovanej Ukrajiny

Štyri dni prebiehala na našej škole humanitárna zbierka pre ľudí z vojnou sužovanej Ukrajiny. Podarilo sa nám vyzbierať potraviny, hygienické a zdravotnícke potreby, deky, oblečenie a hračky, ktoré sme odviezli do Denného stacionára sv.Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Zbierka sa konala pod záštitou Slovenskej katolíckej charity @caritas_slovakia.Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, učiteľom a zamestnancom školy.

Čitať ďalej

Pomôžme spoločne UKRAJINE

Pomôžme spoločne UKRAJINE.🕊 Stredná priemyselná škola technická sa pripája do celoslovenskej zbierky, ktorú vyhlásila Slovenská katolícka charita. Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom z Ukrajiny môžete aj vy darovaním trvanlivých potravín. Potraviny môžete nosiť do miestnosti č. 18. Zbierka potrvá od pondelka do štvrtka 3.marca 2022. Vaše potravinové dary budú použité na akútnu pomoc utečencom z Ukrajiny. Trvanlivé potraviny: ~ čaj, káva~ instantné polievky~ cukor, soľ, krupica~ lekvár, med, granko~ puding, keksíky, čokoláda~ trvanlivé mlieko~ lečo, kompót~ detské výživy, piškóty~ konzervy, paštéty, strukoviny~ cestoviny, ryža~ lieky Taktiež môžete darovať ponožky, deky, dezinfekčné mydlá/gély, hygienické potreby. Ďakujeme za každý prejav pomoci, solidarity a empatie.🕊

Čitať ďalej

Darujte 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou pomôcť nám zlepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane. Vaše 2% využijeme na rozvoj školských aktivít v prospech Vašich detí. V prípade Vášho súhlasu Vám doručíme potrebné tlačivá, ktoré bude potrebné vyplniť, alebo ich nájdete na stránke našej školy www.spsbj.sk. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať príspevok našej škole. S pozdravom                                                      Miroslava Kostárovápredseda Združenia rodičov pri SPŠ v Bardejovea Jaroslav Bujdariaditeľ školy

Čitať ďalej

Olympiády v cudzích jazykoch

Mesiac január sa niesol v znamení okresných kôl olympiád v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí uspeli v školskom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Z dôvodu pandemickej situácie sa okresné kolá konali online formou na stránke www.onlineolympiady.sk.   Okresné kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku pozostávali iba z písomnej časti, ktorá bola realizovaná formou testu. Online test preveroval jazykové zručnosti zúčastnených žiakov. Úlohy boli zamerané na porozumenie vypočutého a prečítaného textu, na preverenie znalostí z oblasti morfológie, lexiky a syntaxe v anglickom a nemeckom jazyku. Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 19. januára 2022. Zúčastnili sa ho žiaci Emil Tomik zo IV.B a Šimon Čech zo IV.C triedy,  víťazi školského kola ONJ.Emil Tomik sa v kategórii 2D v obvodnom kole umiestnil na peknom 3. mieste. Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 13. januára 2022 a žiak Peter Korba zo IV.C triedy zvíťazil v obvodnom kole v kategórii 2D a postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 8.2.2022 taktiež online formou. Veľmi sa tešíme z 3. miesta, ktoré získal Peter vo svojej 2D kategórii v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za snahu a pozitívny prístup k učeniu sa cudzích jazykov. Zároveň im vyslovujeme pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

Čitať ďalej