Nezaháľali sme ani cez prázdniny

Komunitnú zodpovednosť berieme naozaj vážne. Aktivity, pri ktorých sa venujeme študentom a učiteľom u nás prebiehajú celoročne. Aj preto sme si počas letných prázdnin dopriali aktívny oddych spolu s pedagógmi z SPŠT v Bardejove.

Keď sa nám pani zástupkyňa Mgr. Dana Janečková ohlásila, že ich škola má záujem s nami nadviazať spoluprácu, netušili sme, ako rýchlo sa to rozvinie. A naozaj, odtiaľ to bol už len krôčik od zostavenia oblastí potrebných pre náš projekt – implementáciu softvérového produktu pre ich štvrtákov študijného odboru Informačné a sieťové technológie, realizovaného projektovým riadením, vrátane agilných techník.

Pedagógovia na tejto škole majú výborné technologické znalosti, preto sme semináre zacielili na manažment produktu, špecifikáciu a sledovanie zmien, ako aj nástroje, ktoré toto všetko umožňujú. Ako prvú vec sme dohodli produkt. Prioritou bolo vymyslieť tému pútavú pre študentov. Voľba padla na zbieranie informácií o kvalite ovzdušia v triedach a ich zobrazovaní pri vstupe do školskej budovy. Vo vstupnej hale školy sa nachádza televízor, ktorý je využívaný ako monitor. K nemu je pripojený raspberry pi počítač. Práve ten bude slúžiť ako server pre celé riešenie.
Údaje budú zobrazované na web stránke práve na tomto spomínanom výstupnom zariadení. Takto poskytneme aktuálne informácie komukoľvek, kto bude vchádzať do budovy, či len prechádzať okolo.

Návrh web stránky, teda jej obsah a jeho rozloženie na obrazovke sme spoločne navrhli a implementovali počas prvých seminárov. Už počas prvých rozhovorov sa ukázala dôležitosť UX/UI na začiatku celého procesu.

Znalosti so spracúvaním údajov cez RESt API pomohli vytvoriť základný blok riešenia – architektúru. Pre serverovú časť sme spoločne zvolili jazyka Python a aplikačnú knižnicu (framework) Flask. MariaDB sme využili pre databázu – miesto pre kumulované údaje zo senzorov. Znalosti linuxu umožnili riešenie nasadiť na RPi. Stojí za zmienku, že všetok zdrojový kód si implementovali na vlastný gitlab server. S týmto sa museli popasovať asi najviac, keďže im skúsenosť s týmto nástrojom chýbala.

Celá implementácia bola v agilnom duchu, použili sme metódu scrum. Od seminára k semináru sme pridávali ďalšiu a ďalšiu funkcionalitu. Takto sme krok po kroku dopracovali celé riešenie. Cieľom však ostáva odovzdať toto všetko študentom. Tí na to budú mať čas do svojich maturít.

Hoci by si pedagógovia zaslúžili oddych, celé 2 mesiace sme mali utorkové rána spestrené touto aktivitou. To všetko sa konalo s cieľom pripraviť sa na tohtoročných maturantov a posunúť hĺbku ich znalostí ešte ďalej. Semináre zastrešil Ing. Tibor Radačovský.

Iniciatíva má samozrejme hlbší rozmer. Pedagógovia sú si vedomí, že technologicky sú na tom dobre. Avšak prax pre vytvorenie projektového plánu na softvérový produkt je oblasť, kde uvítali pomoc. Rovnako tak existujú mnohé nástroje, ktoré pri tejto práci vedia veľmi pomôcť, no doteraz o nich nepočuli a nemali teda skúsenosť s ich aplikáciou. Po týchto seminároch tak už budú vedieť, ktorým smerom posunúť študentov.

V GlobalLogic Slovakia si uvedomuje, že nestačí len očakávať, že študenti budú vedieť to, či ono. Vzdelávanie pedagógov je aktivita, ktorú veľmi aktívne podporujeme nie len priamo vo firme ale aj v rámci Košice IT Valley.

Veľké uznanie patrí pedagógom zo SPŠT Bardejov, konkrétne Mgr. Dana Janečková,
Mgr. Jakub Grohoľ a technická podpora Peter Oláh.

Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

https://www.globallogic.com/sk/insights/blogs/nezahalali-sme-ani-cez-prazdniny/
https://www.facebook.com/GlobalLogicSlovakia/posts/4580443455341381
https://www.linkedin.com/posts/globallogic-slovakia_nezah%C3%A1%C4%BEali-sme-ani-cez-pr%C3%A1zdniny-globallogic-activity-6844193775351279616-Hnlv
https://twitter.com/GlobalLogic_SR/status/1438426972078624773

Oznam o riaditeľskom voľne

Na základe NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov v dňoch 13.-14.9.2021 (pondelok, utorok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4.ročníka z dôvodu rekonštrukčných a stavebných úprav oddychových zón pri realizácii projektu „Modernejšia škola“.

ISIC karty a známky

Nové preukazy a prolongačné známky je potrebné objednávať na adrese https://isic.sk/platbaskoly/. Raz týždenne škola dostáva informácie o uhradených platbách. Po prijatí zoznamu úhrad škola objedná preukaz/nálepku a po ich doručení na školu príde žiakovi do EduPage správa, že si môže prebrať objednaný produkt.

ŠTUDENTI DOBROVOĽNÍCI

Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka.
Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku.
Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári.
Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť.
Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu .
Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.skhttp://www.navstevapapeza.sk/ a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove.
Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou
S pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,
koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov

„Modernejšia škola“

V mesiaci máj 2021 MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách známu pod názvom „Modernejšia škola“. Cieľom výzvy bolo predovšetkým vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách.Do výzvy sa zapojilo 1845 škôl z celého Slovenska.Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy:• počet žiakov školy,• štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy,• regionálne kritériá,• projekt – vypracovanie.Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v celkovej sume 3 500 000 EUR. Finančné prostriedky  môžu školy použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.Naša škola bola v rámci bardejovských stredných škôl ako jediná úspešná, a tak v rámci projektu vytvoríme oddychové zóny na 2. a 3. nadzemnom podlaží a zrevitalizujeme učebňu č.18 na prízemí.Tak hurá do práce, aby sme čo najskôr boli „Modernejšou školou“ a užívali si oddychové zóny a vynovené priestory.

Fotky tried

Školský rok 2020/2021 nepatril medzi tie najjednoduchšie, avšak jeho koniec sa už nezadržateľne blíži, o čom svedčia aj čoraz teplejšie dni plné slnka.☀️ Všetkým žiakom a učiteľom želáme jeho úspešné zvládnutie a všetci si z tohto náročného obdobia skúsme zapamätať len to, čo nás niekam posunulo a obohatilo.🍀