Milí maturanti!

Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné, ale sú však i chvíle, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho vryjú do pamäti navždy.

Latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Verím, že príprava na ňu nebola ľahká či jednoduchá pre ani jedného z Vás, a takisto som presvedčený, že každý z Vás sa na túto prvú veľkú skúšku zrelosti pripravoval poctivo a zodpovedne počas celého štúdia na našej škole, aj keď tohto roku prebiehala iným spôsobom. Senecov výrok „Non scholae, sed vitae discimus.“ – „ Neučíme sa pre školu, ale pre život“ iba potvrdzuje, že svedomitá práca počas celého štúdia sa vypláca.

Dnes už Vaše tváre zdobí úsmev.  Máte za sebou dôležitý krok k svojej budúcnosti. Zavŕšili ste jeden úsek svojho života – štúdium na strednej škole. Ste dospelí a Vaše rozhodnutia budú formovať smerovanie Vašej osobnosti v ďalšom živote. Pred Vami sa otvára široká škála nových možností a je iba na Vás, ktoré si vyberiete. Pokračovať v štúdiu? Zamestnať sa?  Založiť si rodinu? Cestovať?

Nech sa rozhodnete pre čokoľvek, dôležité je, že to bude Vaša voľba, pretože sloboda je sila v človeku, ktorá mu umožňuje rásť a dozrievať v pravde, v dobre a spravodlivosti. Nesmiete však zabudnúť, že sloboda robí človeka zodpovedným za vlastné činy.

Prajem Vám, aby ste všetko, čo ste sa na našej škole naučili, na Vašich životných cestách aj zmysluplne využili.

Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť vďaku všetkým pedagógom za úsilie, ktoré vynaložili na Vašej ceste získavania vedomostí a praktických skúseností na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí Vás na tejto ceste podporovali.

Dovoľte mi zaželať Vám, milí maturanti, aby ste v živote robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, aby ste mali silu byť slobodnými a zároveň zodpovednými, aby ste dlhý čas zostali hravými, iskrivými a usmiatymi mladými ľuďmi.

 

Ing. Jaroslav Bujda

riaditeľ školy

Prijímacie skúšky

Kritéria PS pre šk. rok 2020/2021 [PDF]

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium [PDF] [DOCx]

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

Viac informácií o prijímacom konaní je dostupných na adrese https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Maturity: Informácie pre maturantov a ich rodičov

Kompletný materiál s prílohami, časovým harmonogramom a ďalšími doplňujúcimi informáciami na:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Žiak, ktorý sa prihlásil na dobrovoľnú maturitnú skúšku (matematika alebo cudzí jazyk) ju môže zrušiť písomným oznámením do 7. mája 2020. Žiadosť o zrušenie dobrovoľnej maturitnej skúšky je potrebné zaslať e-mailom na prexta@spsbj.sk. Ak tak neurobí bude ju konať v termíne od 25. mája 2020 do 13. júna 2020 klasickým spôsobom podľa bodu 11 Rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 23.4.2020.

Maturanti: Odovzdávanie RPJ

Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne pretrváva a blížiace sa maturity sa ročníkové projekty budú odovzdávať elektronickou formou.

Formulár je dostupný na adrese http://form.spsbj.sk/rpj.php

Základné informácie:

  • Projekty je potrebné odovzdať do 23.04.2020 16:00:00 hod. (do tohto termínu je potrebné mať formulár aj odoslaný).
  • Odovzdávate výsledný súbor v PDF formáte, súbor vo formáte DOC alebo DOCx.
  • Ak máte prílohy (výkresy, zdrojové kódy, kalkulácie, …) odovzdávate ich samostatne v ZIP súbore.
  • Celková veľkosť nahrávaných súborov nesmie presiahnuť 256MB (PDF+Word+ZIP spolu). Ak niekto potrebuje odoslať väčšie prílohy, píšte na olah@spsbj.sk

V prípade problémov pri nahrávaní píšte na olah@spsbj.sk.

O ďalšom postupe budeme informovať.

1 2 3 6