Priemyslovácky objav roka

V súčasnosti sa v mnohých oblastiach spoločnosti objavujú novinky. Každý zlepšuje a inovuje. Aj my, na bardejovskej priemyslovke, sme sa rozhodli vynoviť a spestriť štúdium našich žiakov. Začali sme vydávať školský časopis.

V septembri 2015 vznikol u členov žiackej školskej rady nápad vytvoriť Báječného priemyslováka. Rozhodli sa písať o udalostiach v škole, ale aj mimo nej. Informácie prinášame každé tri mesiace a snažíme sa zaznamenávať všetky podujatia a súťaže na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Čitať ďalej