Exkurzia v spoločnosti Bapos

Čas, keď naši štvrtáci maturujú, využívajú prváci na overovanie svojich vedomostí v praxi. Žiaci odboru technika a prevádzka dopravy sa 22. mája 2024 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bapos. Najskôr sa oboznámili s pozíciami, na ktorých sa môžu po ukončení našej školy zamestnať, napr. logista, dispečer, profesionálny vodič. V diskusii dostali priestor na rôzne otázky. Ďalšia časť exkurzie bola zameraná na prehliadku jednotlivých vozidiel. Žiaci mali možnosť vidieť najnovšie z nich, no aj to najstaršie, ktoré bolo vyrobené v roku 1983. Mohli si ich pozrieť zblízka, zároveň im boli vysvetlené a prakticky ukázané jednotlivé mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto vozidlá výnimočné a o ktorých sa budú neskôr učiť. Spoločnosti týmto patrí veľké ďakujem za ich čas a dôkladne pripravenú exkurziu.

Zodpovedný: Ing. Terézia Snaková

Priemyslováci v stovežatej

Čarovná metropola našich západných susedov patrí k najkrajším mestám na svete. Množstvo kostolov, vežičiek, kaplniek, historických budov a múzeí dotvára históriu mesta. Na každom kroku môžete naraziť na niečo, čo vás zaujme a čo má svoj vlastný príbeh opradený množstvom legiend z časov dávno minulých.
Praha zlákala aj nás, žiakov III.A, III.C a III.D triedy.  Spolu s našimi triednymi učiteľkami Mgr. Martinou Chovancovou a Mgr. Lenkou Mizíkovou sme sa vybrali v dňoch 6. a 7. mája 2024 na školský výlet do stovežatej Prahy. Mesto sme sa rozhodli spoznať bližšie,  videli sme veľa zaujímavých pamiatok, ako napríklad Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, Katedrálu sv. Víta, Pražský hrad a mnoho ďalších. Vychutnali sme si aj fantastický výhľad na nočnú Prahu. Ako správni tínedžeri sme povymetali obchody v obchodnom centre a na pamiatku sme si priniesli  suveníry. Unavení, ale spokojní sme sa všetci šťastlivo vrátili domov plní pekných zážitkov a spomienok.

Exkurzia v spoločnosti Garrett

3. mája 2024 si študenti 1. až 3. ročníka odboru Technika a prevádzka dopravy preverili nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi v spoločnosti Garrett v Prešove. Spoločnosť sa zaoberá výrobou turbodúchadiel do áut. Exkurzia pozostávala z niekoľkých častí. V prvej časti sa žiaci dozvedeli o činnostiach jednotlivých oddelení, nasledoval minikvíz, kde boli traja najúspešnejší študenti ocenení a následne všetci študenti videli výrobný proces. Bol to pre nich obohacujúci zážitok, nakoľko automobilový priemysel je na Slovensku najväčším zamestnávateľom. Spoločnosti veľmi pekne ďakujeme za odbornú exkurziu a spoluprácu.

Dejepisná exkurzia Krakov-Osvienčim-Vielička

Žiaci druhého ročníka sa v dňoch 23.-24.4.2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie Osvienčim-Krakov-Vielička, ktorá sa stala každoročnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na SPŠT. Mali tak možnosť vytvoriť si vlastný názor na konkrétne dejinné udalosti, prehodnotiť svoje postoje a uvedomiť si potrebu kriticky prijímať informácie. Príjemným zážitkom bolo spoznávanie Krakova a soľnej bane.

Boli sme na Erasme ….

Erasmus+ vo Viedni bol úžasným dobrodružstvom, počas ktorého sme mali príležitosť pracovať v našom odbore a objaviť všetky krásy Viedne. Na začiatku nášho pobytu sme navštívili Karlsplatz, kde sme si užili atmosféru a krásne parky. Potom sme sa vybrali do Belvedere Schlossgarten obdivovať nádherné záhrady a umenie. Neprišli sme však len kvôli spoznávaniu Viedne. Hneď v pondelok sme si rozdelili úlohy, spoznali ľudí, s ktorými sme mali pracovať. Museli sme sa pripraviť na tri týždne, počas ktorých nebudeme len študentmi, ale už aj kolegami.

Čo sa týka nášho tímu, bolo nás 10 študentov. Piati z nás študujú IT a mali sme príležitosť pracovať vo firmách, kde sme sa niektorí mohli zlepšiť nielen v tvorbe webových stránok, ale získať aj nové a cenné skúsenosti v kódovacom jazyku Python, vďaka ktorému sme boli schopní opravovať rôzne chyby a nezrovnalosti v kódoch. Bolo vzrušujúce získavať skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí a spolupracovať s profesionálmi v IT svete. Druhá polovica tímu bola zo stavebného odboru a mali možnosť spolupracovať s dvoma talentovanými architektkami na vlastnom projekte. Bolo úžasné vidieť, ako sa naše nápady a kreativita pretavili do skutočnosti.

Okrem týchto skvelých pracovných skúseností sme mali aj veľa zábavy pri objavovaní krás Viedne. Výlet na zámok Schönbrunn sme si nesmierne užili. Jeho nádherné záhrady a impozantná architektúra nás úplne očarili. Strávili sme tam celý deň, prechádzali sme sa po záhradách, obdivovali fontány a dokonca sme mali možnosť ísť aj na prehliadku zámku zvnútra. Nezabudnuteľný zážitok sme si odniesli aj z návštevy Dómu svätého Štefana. Je to majestátna stavba, ktorá nás úplne očarila. Viedeň je skutočne fascinujúce miesto plné histórie, kultúry a krásnych pamiatok. Mali sme šťastie, že sme sa mohli zapojiť do Erasmu a spoznať tento úžasný svet. Bez ohľadu na to, či sme objavovali záhrady Schönbrunn, vychutnávali si kávu v kaviarni, alebo sa prechádzali po historickom centre, vždy sme cítili tú jedinečnú atmosféru Viedne. A, samozrejme, nezabudnuteľná bola aj možnosť pracovať v odbore, ktorý nás baví. Celkovo to bola super skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudneme.

Ak máš túžbu objavovať nové miesta a zažiť dobrodružstvo, určite ti odporúčame zapojiť sa do programu Erasmus+!                                                                         

Adela Tomková, III.A

Lyžiarsky výcvikový kurz 2024

Zasnežené svahy Bachledovej doliny lyžiari a snowboardisti SPŠT brázdili v týždni od 22. do 26. januára.

Zažili sme vŕtkavé tatranské počasie, od slnka cez polooblačno, hmlu, mráz, sneh, vietor aj dážď. Niekedy aj všetko za jeden deň. Ale to nás neodradilo od snahy naučiť sa alebo zlepšiť techniku v zimných športoch. A tak na konci týždňa každý z viac ako šesťdesiat účastníkov zvládol vlek aj svah, samozrejme, podľa svojich schopností.

Na zahodenie neboli ani zážitky po lyžovačke, spoločná zábava, aktivity a využité boli aj priestory wellness v Kežmarských Žľaboch, kde sme boli ubytovaní.

Už len veriť, že zima nám bude priať a uvidíme sa aj na iných svahoch.

III. A, B, C, D

Exkurzia Bratislava – Sereď

História, kultúra a súčasnosť. Tak by sa dali charakterizovať ciele cesty študentov SPŠT 12.-13.12.2023 na západ Slovenska. Prvým bodom programu bola NR SR, prehliadka bola spojená s odborným výkladom Mgr. Ľubomíra Adamišina, nahliadli sme aj do rokovacej sály a vypočuli sme si niekoľko príspevkov v rozprave o RTVS.

Ďalším bodom bol Bratislavský hrad, odtiaľ sme pokračovali so sprievodkyňou pani Lenhardovou kráľovskou cestou po pamiatkach Starého Mesta, zastavili sme sa vstrebať atmosféru bratislavských vianočných trhov a večer sme sa nechali unášať krásnou hudbou a ladnými pohybmi umelcov SND vo vianočnom balete Luskáčik.

V stredu nás čakal vzdelávací program a prehliadka Múzea holokaustu v Seredi. Aj keď je múzeum novovybudované, jeho expozície, výklad a prednáška o útekoch väzňov z koncentračných táborov naplnili naše očakávania. Návšteva múzea bola súčasťou projektu Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách.  

Zážitky z tohto nabitého a rôznorodého programu v nás budú ešte dlho rezonovať. 

Exkurzia v spoločnosti KAMAX

Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru technika a prevádzka dopravy sa v dňoch 6 a 7. 12. 2023 zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch spoločnosti KAMAX FASTENERS. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetov strojárska technológia, časti strojov a doprava a manipulácia. Práve vďaka tejto exkurzii mohli študenti vidieť jednotlivé procesy preberané v škole priamo v praxi. Celou exkurziou nás sprevádzali odborní pracovníci spoločnosti, ktorí nám poskytli odborný výklad a samozrejme aj možnosť klásť zvedavé otázky. Študentom bola prezentovaná ponuka absolvovania povinnej praxe, či letnej brigády v tejto spoločnosti, ktorá ich zaujala. Spoločnosti ďakujeme za ich čas, ochotu a prípravu exkurzie.

Erasmus+ na SPŠ technickej v Bardejove

Program Erasmus+ rozvíja kvalitné odborné vzdelávanie, poskytuje nové možnosti, znalosti či skúsenosti a umožňuje vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.
            V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – sa študentom Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy študijných odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika sa od 8. do 28. 10. 2023 zúčastnilo trojtýždňového pobytu v rakúskom hlavnom meste, Viedeň. Projekt je v plnej výške hradený z prostriedkov Európskej únie.

            Počas tejto zahraničnej praxe boli študenti nútení komunikovať v cudzom jazyku, anglickom a nemeckom, hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a orientovať sa v európskom veľkomeste.

            Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako aj certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, bude v budúcnosti veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce.

            Počas víkendových dní študenti mali možnosť spoznať historické centrum Viedne, kde sa zoznámili s bohatou históriou, pamiatkami a galériami v doprovode kvalifikovaného sprievodcu. Navštívili Kunsthistorisches Museum, jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí na svete, ktoré vzniklo zo zbierok panovníkov rakúskej monarchie. Pri prechádzke po komnatách zámku Schönbrunn sa žiaci preniesli do obdobia panovania Márie Terézie či Františka Jozefa I. s manželkou Sisi.

Aký význam mala táto zahraničná prax pre študentov? Dala im mnoho praktických skúseností v rámci študijných odborov v oblasti tvorby webových stránok, etického hackovania, práce s databázami či vyhotovenia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. A v neposlednom rade ich naučila spolupráci, zodpovednosti a samostatnosti.

                                                                                                          Ing. Mgr. Jana Furmanová

Divadlo Peter a Lucia

Vybraní žiaci našej školy sa v piatok 10. novembra 2023 zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia, ktoré naštudovali pedagógovia a študenti stredných škôl PSK. Mimoriadne pôsobivé scény, zaujímavá téma a veková blízkosť obecenstva a hercov boli predpokladom úspešnosti projektu. Žiaci ocenili snahu, výkony a odvahu predstúpiť pred rovesníkov a ukázať im svoje umenie.