Zážitky hodné nasledovania

Dávna múdrosť hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Tieto slová určite potvrdia aj štyria žiaci 3. ročníka, a to  Viliam Kuchta (III.A), Jakub Zuščin (III.B), Matúš Peteja (III.C) a Kristián Michalek (III.D) , ktorí vďaka Mgr. Zuzane Hrubej  mali jedinečnú možnosť navštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Štraburgu.

S neopakovateľnými zážitkami a dojmami Jakub Zuščin a Kristián Michalek sa podelili so žiakmi I.B a I.C v rámci hodiny občianskej náuky. Svojou zaujímavou a pútavou prezentáciou i sprievodným slovom mladším spolužiakom priblížili celý priebeh exkurzie. Predstavili historické mesto Štrasburg, zaujímavú plavbu po Rýne či prehliadku samotného Európskeho parlamentu v sprievode europoslanca Vladimíra Bilčíka. Práve účasť na aktuálnom rokovaní európskych poslancov patrila k výnimočným a nezabudnuteľným zážitkom.

Veríme, že v budúcnosti takéto exkurzie sa zaradia k tradíciám našej školy.

Príjemné čítanie

V HOS Bardejov sa stretli v stredu 28.6.2023 študenti 3. ročníka SPŠT s dvomi bardejovskými autormi literárnych textov. Ľuboslav Adamuščin prezentoval svoje zbierky básní Rozsievač burín a Tiché veci, Janko Račko svoju zbierku poviedok Pod modrým majákom. Umelecké slovo sa spojilo s hudbou a výsledkom bol fakt, že i zdanlivo neuchopiteľné umenie je o ľuďoch, pre ľudí a tvoria ho ľudia, ktorí žijú aj medzi nami.

Motivačná prednáška pre žiakov

Vo štvrtok 22.6.2023 sa žiaci 2.C triedy zúčastnili motivačnej prednášky s názvom Chcem byť víťazom svojho života v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. Autorkou prednášky bola Mirka Zahradníková, autorka kníh, osobná koučka a motivátorka. Počas stretnutia poskytla žiakom návod, ako sa nevzdávať, malými krokmi dosiahnuť svoj cieľ, a tak sa stať víťazom svojho života.

Región IT riešení 2023

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a spoločnosti Unicorn za skvelú možnosť zúčastniť sa zaujímavého projektu, ktorého cieľom je podporiť v regióne záujem žiakov o oblasť informačných technológií a prepojiť ich na trh práce.

Záverečné vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2023 sa konalo 21.6.2023 na pôde PSK, ktorého sa zúčastnili naši študenti Peter Franta Šimon Glovňa, Jakub Goliaš, Tomáš Bečák (všetci z 3.C), Maroš Pyrž, Erik Želinský (3.D) pod vedením Mgr. Jakub Grohoľa. Študenti prezentovali dočasné dosiahnuté ciele projektu, keďže vo svojom projekte pokračujú aj ďalší rok. Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia v pokračovaní na projekte.

Klub mladých matičiarov – po stopách 1. svetovej vojny

júna 2023 sa náš Klub mladých matičiarov Priemyslovák vybral na poslednú akciu v tomto školskom roku. Naši prváci (z 1.B a 1.D triedy) sa spolu s vyučujúcou p. u. Semankovou vybrali po stopách vojenských cintorínov z 1. svetovej vojny v Zborove a Stebníku. Študenti symbolicky zapálili sviece a prakticky si ukázali pietny akt kladenia vencov, či poklony zosnulým. V kostole sv. Žofie v Zborove obdivovali architektúru, najmä majestátne oblúky a klenbu, či aktuálnu výstavu obrazov. Výbornú akustiku si overili zaspievaním piesne Slovensko moje, otčina moja s členkou Matičného spevokolu Zborovčan, Ing. Janou Bukovskou, ktorá našich študentov vrelo privítala. Opekačka pri obci Stebnícka Huta na Slnečnom majeri zavŕšila dnešný program. Ďakujeme Matici slovenskej v Bardejove za sprostredkovanie dnešnej peknej akcie. Bol to zmysluplne strávený deň.

Návšteva vodnej elektrárne Čierny Váh

Žiaci 3.B sa v pondelok 19.6.2023 zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, odborníkmi označovanej za technický div Slovenska. Je to naša najväčšia prečerpávacia elektráreň a zároveň najväčšia vodná elektráreň na Slovensku s inštalovaným výkonom 735,16 MW. Exkurzia bola organizovaná pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Žiaci navštívili strojovňu, dozorňu, videli generátory s Francisovou a Kaplanovou turbínou, vtoky a výtoky elektrárne. Priestormi elektrárne účastníkov sprevádzal zamestnanec Stredoslovenskej energetiky, ktorý poskytol odborný výklad.

Odhlasovanie zo stravy a nedoplatky na stravovaní

UPOZORŇUJEME stravníkov, že akúkoľvek zmenu v objednávaní alebo odhlasovaní stravy bude možné vykonať iba do 20.06.2023 z dôvodu uzávierky účtovníctva.
Tiež pripomíname stravníkom, ktorí majú nedoplatky za odobratú alebo objednanú stravu, aby do 20.06.2023 uskutočnili platbu a nedoplatky vyrovnali na nulu.

Doboty a ich prínos

Spolu s rozvojom technológií sa robotika úspešne využíva v rôznych odvetviach priemyslu a postupne sa tak začleňuje aj do nášho každodenného života. Priemyselné robotické ramená nahrádzajú profesie, ktoré sú pre človeka príliš namáhavé, monotónne alebo nebezpečné.
Takýto úvod v predmete Programovanie sprevádza tematický celok Robotika a žiaci si vďaka tomu plne uvedomujú, kde a ako sa robotizácia a automatizácia v praxi uplatňujú.

Vďaka projektu podporenému nadáciou VSE majú žiaci odboru Informačné a sieťové technológie možnosť využívať interaktívne programovateľné zariadenia DOBOTy, ktoré vedia rôznymi spôsobmi naprogramovať

V procese zoznamovania sa s DOBOTmi si žiaci prešli inštaláciou prostredia, kalibráciou zariadení a ovládaním zariadení v prostredí nainštalovaného softvéru DOBOT studio. Prostredníctvom jednoduchých programov sa snažili najprv  „zmapovať“ možnosti zariadení a následne ich využiť pri riešení stanovených zadaní. Robotické ramená pracovali v spolupráci s dopravníkovým pásom aj vodiacou koľajnicou. Nechýbala ani mobilná platforma.

Vďaka práci s DOBOTmi sa posilnila sa práca v tímoch, samostatná práca a bola to pre žiakov zážitková forma učenia.

Medzinárodný deň najlepších priateľov

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa najlepších priateľov si naši angličtinári pripravili ďalšiu celoškolskú výzvu. Konverzácie na tému priateľstva, rôzne úlohy a aktivity vo dvojici, kvíz o priateľstve, to je len časť aktivít na našich dnešných hodinách anglického jazyka. Nezabudnite dnes na svojho najlepšieho priateľa a strávte spoločne dnešný deň.🙃

ENTER Programiáda 2023

Projekt Tabletkomat, vytvorený pod vedením Ing. Patrície Glogovskej žiakmi Michalom Popadičom, Marekom Semanišinom a Mariánom Sopčákom z triedy I. D odbor informačné a sieťové technológie, bol hodnotiacou komisiou posunutý do finálového kola ENTER Programiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7. júna 2023 v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Do Bratislavy sme vyrazili 5. júna, kde sme sa ubytovali v Hoteli Color. Nasledujúci deň žiaci obhajovali svoj projekt pred 9-člennou komisiou. Počas pobytu v našom hlavnom meste sme navštívili i jeho pamiatky. Pozreli sme si Bratislavský hrad zvonku, Most SNP a Starý most, absolvovali sme dlhšiu prechádzku popri Dunaji, až sme došli k novej budove Slovenského národného divadla. Cestou do hotela sme si pozreli aj starú budovu SND.

Slávnostné vyhlásenie víťazov ENTER Programiády sa konalo v stredu 7. júna 2023. Aj keď sa naši žiaci neumiestnili na prvých troch priečkach, i tak patril ich projekt k piatim najlepším na Slovensku. Počas prípravy, zhotovovania a prezentácie projektu získali kopec nových skúseností a videli, ako to funguje na celonárodných súťažiach.