Štrajk prerušený

Týmto Vám oznamujeme, že štrajk bude na Strednej priemyselnej škole prerušený dňa 28. novembra 2012 (streda) a vyučovanie sa začne 29. novembra 2012 (štvrtok).

Štrajk

Rada OZ PŠaV  na Slovensku  vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje celozväzový neobmedzený štrajk, ktorý sa  začne 26. novembra 2012 o 06. 00 hodine.

Týmto Vám oznamujeme, že zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Bardejove vstupujú do celozväzového štrajku. Z tohto dôvodu bude škola, školský internát a školská jedáleň ZATVORENÁ.

Aktuálne informácie budú zverejnené na www.spsbj.edu.sk

Duša plná ľudí

Dňa 22.11.2012 sa žiaci Strednej priemyselnej školy v Bardejove zúčastnili umeleckého programu Podduklianského umeleckého ľudového súboru Puľs pod názvom Duša plná ľudí. Učinkujúci predviedli emotívne, vysoko profesionálne hudobnotanečné divadlo, ktoré žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom. Čitať ďalej

Imatrikulácia na SPŠ

V druhej polovici novembra si študenti SPŠ v športovej hale pripomenuli výročie nežnej revolúcie i Deň študentstva a pri tejto príležitosti ocenili najlepších a zábavnou formou prijali novopečených prvákov do priemyslováckeho cechu. Čitať ďalej

Imatrikulácia 2012/2013

Srdečne Vás pozývame na imatrikuláciu prvákov Strednej priemyselnej školy, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2012 v športovej hale Mier so začiatkom o 10:20 hod.

Tešíme sa na Vás!

 

Priemyslováci v nemeckých automobilkách

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove študujúci odbor technika a prevádzka dopravy posledné októbrové dni sa zúčastnili zaujímavej poznávaco-náučnej exkurzie do najznámejších nemeckých automobiliek.

Prvou zastávkou bolo mesto Mníchov a jedno z najväčších a najstarších múzeí vedy a techniky na Čitať ďalej

Deviataci v laviciach SPŠ

Týždeň vedy a techniky na priemyslovke

Stredná priemyselná škola sa zapojila do Týždňa vedy a techniky a privítala žiakov základných škôl, ktorí si chceli naživo a na vlastnej koži vyskúšať, ako to na priemyslovke chodí. Prakticky sa zapojili do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory. Čitať ďalej

ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 7. novembra 2012 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a zástupca riaditeľa Ing. Jozef Prexta, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko. Súťažili traja žiaci, Lukáš Mokriš zo 4.C triedy a Boris Marčok a Lukáš Ščerba zo 4.E triedy. Čitať ďalej