Štrajk

Rada OZ PŠaV  na Slovensku  vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje celozväzový neobmedzený štrajk, ktorý sa  začne 26. novembra 2012 o 06. 00 hodine.

Týmto Vám oznamujeme, že zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Bardejove vstupujú do celozväzového štrajku. Z tohto dôvodu bude škola, školský internát a školská jedáleň ZATVORENÁ.

Aktuálne informácie budú zverejnené na www.spsbj.edu.sk

Duša plná ľudí

Dňa 22.11.2012 sa žiaci Strednej priemyselnej školy v Bardejove zúčastnili umeleckého programu Podduklianského umeleckého ľudového súboru Puľs pod názvom Duša plná ľudí. Učinkujúci predviedli emotívne, vysoko profesionálne hudobnotanečné divadlo, ktoré žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom. » Čítať viac

Deviataci v laviciach SPŠ

Týždeň vedy a techniky na priemyslovke

Stredná priemyselná škola sa zapojila do Týždňa vedy a techniky a privítala žiakov základných škôl, ktorí si chceli naživo a na vlastnej koži vyskúšať, ako to na priemyslovke chodí. Prakticky sa zapojili do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory. » Čítať viac

ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 7. novembra 2012 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a zástupca riaditeľa Ing. Jozef Prexta, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko. Súťažili traja žiaci, Lukáš Mokriš zo 4.C triedy a Boris Marčok a Lukáš Ščerba zo 4.E triedy. » Čítať viac