Svetový deň vody 2013

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) sa na našej škole dňa 18.3.2013 uskutočnila beseda na tému: VODA. Pozvanie na besedu prijala Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Vrámci hodín ekológie a environmentálneho vzdelávania sa tejto besedy zúčastnili žiaci 1.A, 1.B a 1.C. Čitať ďalej