Exkurzia v spoločnosti Bapos

Čas, keď naši štvrtáci maturujú, využívajú prváci na overovanie svojich vedomostí v praxi. Žiaci odboru technika a prevádzka dopravy sa 22. mája 2024 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bapos. Najskôr sa oboznámili s pozíciami, na ktorých sa môžu po ukončení našej školy zamestnať, napr. logista, dispečer, profesionálny vodič. V diskusii dostali priestor na rôzne otázky. Ďalšia časť exkurzie bola zameraná na prehliadku jednotlivých vozidiel. Žiaci mali možnosť vidieť najnovšie z nich, no aj to najstaršie, ktoré bolo vyrobené v roku 1983. Mohli si ich pozrieť zblízka, zároveň im boli vysvetlené a prakticky ukázané jednotlivé mechanizmy, vďaka ktorým sú tieto vozidlá výnimočné a o ktorých sa budú neskôr učiť. Spoločnosti týmto patrí veľké ďakujem za ich čas a dôkladne pripravenú exkurziu.

Zodpovedný: Ing. Terézia Snaková

Divadelné predstavenie o SNP

Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá:
to je naša cesta, náš zmysel, náš osud!“
baťko Mináč, účastník SNP

Dňa 21. mája 2024 sa naši študenti z Klubu mladých matičiarov Priemyslovák aktívne zúčastnili na divadelnej dramatizácii „Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho – Vrátim sa živý!“ Nezvyčajné divadelné predstavenie, ktorého autorom je predseda Matice slovenskej Marián Gešper, je venované osudom významného povstaleckého veliteľa Ľ. Kukorelliho a príslušníkom slovenskej partizánskej brigády Čapajev, ktorá pôsobila na východnom Slovensku už pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Naši študenti si zahrali po boku matičiarov, ale aj profesionálnych hercov. Aničku Kukorelliovú stvárnila Miriam Mačejovská, Mikuláša Markusa, slovenského plukovníka, hral Gabriel Žolták a partizána – zradcu stvárnil Oliver Štafurik. Na našich prvákov sme pyšní a želáme im veľa ďalších skúseností v divadelnej oblasti.

Posledné zvonenie pre štvrtákov

Vyobliekaní maturanti, kvety, príhovory, tablá a pár slzičiek na rozlúčku. V piatok 17. mája 2024 sa rozlúčili žiaci IV. A, B, C a D s učiteľmi, ale aj s ostatnými žiakmi školy. Čaká ich akademický týždeň a maturitné skúšky. Držíme im palce a prajeme všetko dobré do ďalšej etapy života.

Maestro William Shakespeare

Maestro William Shakespeare sa narodil aj zomrel v apríli. Preto sme sa tento mesiac na hodinách anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry venovali práve tomuto anglickému spisovateľovi, dramatikovi a hercovi. Vestibul našej školy zdobili citáty i ukážky z diel Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Hamlet, Othello, Macbeth, Skrotenie zlej ženy,… Študenti 1. A a 2. B triedy navrhovali vlastné obaly kníh a vyrobili spoločne koláž s portrétom Shakespeara, ktorý nakreslil Šimon Jackanin z 2.B triedy. Študentom za spoluprácu ďakujeme.

Priemyslováci v stovežatej

Čarovná metropola našich západných susedov patrí k najkrajším mestám na svete. Množstvo kostolov, vežičiek, kaplniek, historických budov a múzeí dotvára históriu mesta. Na každom kroku môžete naraziť na niečo, čo vás zaujme a čo má svoj vlastný príbeh opradený množstvom legiend z časov dávno minulých.
Praha zlákala aj nás, žiakov III.A, III.C a III.D triedy.  Spolu s našimi triednymi učiteľkami Mgr. Martinou Chovancovou a Mgr. Lenkou Mizíkovou sme sa vybrali v dňoch 6. a 7. mája 2024 na školský výlet do stovežatej Prahy. Mesto sme sa rozhodli spoznať bližšie,  videli sme veľa zaujímavých pamiatok, ako napríklad Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, Katedrálu sv. Víta, Pražský hrad a mnoho ďalších. Vychutnali sme si aj fantastický výhľad na nočnú Prahu. Ako správni tínedžeri sme povymetali obchody v obchodnom centre a na pamiatku sme si priniesli  suveníry. Unavení, ale spokojní sme sa všetci šťastlivo vrátili domov plní pekných zážitkov a spomienok.

Exkurzia v spoločnosti Garrett

3. mája 2024 si študenti 1. až 3. ročníka odboru Technika a prevádzka dopravy preverili nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi v spoločnosti Garrett v Prešove. Spoločnosť sa zaoberá výrobou turbodúchadiel do áut. Exkurzia pozostávala z niekoľkých častí. V prvej časti sa žiaci dozvedeli o činnostiach jednotlivých oddelení, nasledoval minikvíz, kde boli traja najúspešnejší študenti ocenení a následne všetci študenti videli výrobný proces. Bol to pre nich obohacujúci zážitok, nakoľko automobilový priemysel je na Slovensku najväčším zamestnávateľom. Spoločnosti veľmi pekne ďakujeme za odbornú exkurziu a spoluprácu.